Turck – Czujniki fotoelektryczne z ustawianym odcięciem tła lub przedpola

W ofercie firmy TURCK pojawiły się dwa nowe czujniki fotoelektryczne z ustawialnym zakresem detekcji. Pierwszy z nich to WORLD-BEAM QS18 z odcięciem tła o zakresie pracy do 300 mm. Dzięki specjalnemu trybowi pracy urządzenie może pracować w środowisku, gdzie tło aplikacji jest zmienne.  Uzupełnieniem oferty jest czujnik WORLD-BEAM QS18 z odcięciem przedpola, który nie posiada strefy martwej i wykrywa obiekty o dowolnym kształcie lub kolorze pojawiające się między czujnikiem, a niezmiennym tłem.
Światło fluorescencyjne nie ma wpływu na poprawną pracę obu typów czujników, dzięki temu mogą one być instalowane pod przenośnikami zwrócone w górę w kierunku źródeł sztucznego oświetlenia. Zakresy detekcji 300 mm (z odcięciem tła) i 200 mm (z odcięciem przedpola) nowych wykonań są większe niż w przypadku starszych typów.
Punkt odcięcia można w prosty sposób ustawić za pomocą wieloobrotowego potencjometru. Specjalna wbudowana funkcja uniemożliwia komunikację krzyżową i wzajemne zakłócanie się, co pozwala na montaż czujników w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Urządzenia wyposażono w wyjścia dwustanowe PNP, NPN lub bipolarne.
Czujniki zaprojektowano z myślą o zastosowaniu m.in. w maszynach stosowanych w przemyśle opakowaniowym, w aplikacjach przy produkcji paneli słonecznych, przy obróbce materiałów, w przemyśle samochodowym, spożywczym, farmaceutycznym itp. www.turck.pl