Raport: robotyka mobilna w Polsce

Pandemia COVID-19 zmieniła bardzo dużo w przekroju problemów i potrzeb przemysłu. W produkcji, przetwórstwie i logistyce automatyzacja i robotyzacja już wcześniej były w czołówce innowacji i wdrażanych zmian, o prym walcząc z optymalizacją kosztów. 

Wersja PDF Raportu dostępna również pod linkiem.

Niebezpieczeństwo, które przyniósł ze sobą wirus SARS-CoV-2, wymogło jednak na przedsiębiorcach cały szereg modyfikacji oryginalnego planu rozwoju i utrzymania firm oraz zmianę priorytetów inwestycyjnych. Wielu przedsiębiorców odczuwając skutki pandemii, zdało sobie sprawę, że robotyzacja i automatyzacja niektórych procesów w ich firmach jest bardzo potrzebna. Wpływ na ten stan rzeczy mają głównie problemy kadrowe, z którymi musieli się zmierzyć podczas pandemii” – mówi Szymon Jarecki, koordynator ds. sprzedaży technicznej w firmie Nixal.

Naukowcy wyróżniają 5 wyspecjalizowanych obszarów robotyki:

 • interfejs operatora,
 • mobilność,
 • manipulatory i efektory,
 • programowanie,
 • sensoryka i percepcja. 

Każdy robot może być przeanalizowany z punktu widzenia tych 5 obszarów, w każdym z nich posiada wachlarz możliwości, swoiste mocne i słabe strony. Niniejszy raport poświęcony jest robotom mobilnym, ich możliwym aplikacjom i innowacjom na rynku robotyki mobilnej w Polsce. Mobilność stanowi ich wyróżnik i jest najważniejszą funkcją.

Fot. 1. Najnowsze roboty mobilne Mobile Industrial Robots, MiR600 i MiR1350.

Mobile Industrial Robots

Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Mobile Industrial Robots

Czy i w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej? 

Pandemia pokazała, jak ważna jest elastyczność, możliwość skalowania działań – a robotyzacja oferuje wiele w tym zakresie. Rok 2020 charakteryzował się także znaczącym wzrostem wykorzystania AMR w obszarze dezynfekcji różnego typu pomieszczeń – w służbie zdrowia, przemyśle i różnego typu obiektach użyteczności publicznej. To pokazuje, że autonomiczne roboty mobilne (AMR) są uniwersalnym rozwiązaniem, które można dostosować do potrzeb firmy czy organizacji. 

Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego?  

Wśród polskich firm popularne są nasze roboty do obsługi małych i średnich towarów – MiR200 i MiR250 oraz nasze większe modele do ciężkich zadań i transportu palet, takie jak MiR500 i MiR1000. Za ciekawe przykłady wdrożeń mogą posłużyć polskie zakłady Whirlpool oraz Schneider Electric Industries. Łódzka fabryka Whirlpool wykorzystuje trzy roboty MiR200 do transportu drzwiczek suszarek z linii premontażu na linię montażową. Wdrożenie floty autonomicznych robotów mobilnych przyczyniło się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa. Z kolei w fabryce Schneider Electric Industries w Bukownie zainstalowanie robota MiR500 pozwoliło na optymalizację logistyki wewnętrznej, obniżenie kosztów działania i poprawę bezpieczeństwa. W tym przypadku decyzja o wyborze robota MiR była podyktowana jego udźwigiem, elastycznością oraz prostotą obsługi.

Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego? 

Spodziewamy się, że wykorzystanie dużych flot robotów będzie coraz popularniejsze i w związku z tym rozwój robotyki mobilnej będzie dotyczył:

– zarządzania flotą;

– poprawy niezawodności i jakości AMR, z uwagi na to, że rola transportu wewnętrznego w firmach rośnie;

– skalowalności robotyzacji dzięki łatwości wdrożenia robotów, zarządzaniu flotą i gotowym rozwiązaniom, które można stosować w różnych lokalizacjach.

Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie? 

Sprzedaż robotów mobilnych MiR cały czas wzrasta. Sprzedaż w pierwszym kwartale 2021 roku wzrosła o 55% w porównaniu do analogicznego kwartału w 2020, był to najlepszy w historii MiR wynika za I kwartał. Dynamika w regionie CEE była powyżej średniej, sprzedaż w I kwartale podwoiła się w stosunku do 2020 roku. W II kwartale globalnie zwiększyliśmy sprzedaż o 41% w porównaniu do 2020 roku. Najbardziej aktywne segmenty w zakresie wdrażania AMR to motoryzacja, elektronika i branże pokrewne, jednak bardzo wyraźne jest zapotrzebowanie ze strony sektora FMCG i logistyki. 

Według IFR, cały segment robotyki mobilnej jest w fazie rozkwitu. Według najnowszych danych, jednostkowa sprzedaż AMR w sektorze logistycznym będzie rosła rocznie na poziomie 31% w latach 2020-2023. Szybko rozwijać się będzie również wykorzystanie autonomicznych robotów mobilnych w przestrzeni publicznej – IFR przewiduje, że sprzedaż jednostkowa na całym świecie będzie rosła o 40% rocznie.

Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów mobilnych nad konkurencją?  

Tym, co wyróżnia roboty MiR jest zaawansowany system bezpieczeństwa, inteligentny i autonomiczny sposób nawigacji oraz łatwość obsługi. Oferujemy siedem robotów, najmocniejszy, MiR1350 o  udźwigu do 1350 kg. Nasze roboty można łatwo wyposażyć w różne moduły górne – regały, kosze, systemy zaczepowe, dopasowując rozwiązanie do potrzeb przedsiębiorstwa. Ponadto na naszej platformie MiRGo prezentujemy ponad 100 rozwiązań innych firm, zaprojektowanych do płynnej współpracy z robotami MiR. Ten ekosystem rozwiązań jest bardzo pomocny dla użytkowników końcowych.


Czym są roboty mobilne?

Roboty mobilne (ang. mobile robots) to roboty zdolne do zmiany położenia w przestrzeni. W zależności od środowiska, roboty mobilne mogą pływać, latać lub jeździć. Roboty mobilne mogą być autonomiczne (AMR – autonomous mobile robot) lub pracować w oparciu o wcześniej zaprojektowaną ścieżkę poruszania się lub też są na bieżąco sterowane przez operatora. Roboty autonomiczne są niezależne w działaniu. W oparciu o informacje z sensorów podejmują decyzję o kolejnych krokach. Przetwarzają posiadane informacje w oparciu o parametry zadane i oczekiwane cele, z użyciem specjalnych algorytmów matematycznych.

W zależności od środowiska można wyróżnić:

 • AUV – autonomous underwater vehicle – pojazd poruszający się autonomicznie pod wodą,
 • UAV – unmanned aerial vehicle – potocznie nazywany dronem bezzałogowy pojazd latający,
 • UGV – unmanned ground vehicle – bezzałogowy pojazd naziemny.

Roboty naziemne dzieli się dodatkowo ze względu na sposób poruszania się na te, które wykorzystują koła, gąsienicowy układ bieżny lub nogi (w konstrukcji odzwierciedlające funkcjonalnie nogi ludzkie lub zwierzęce). Roboty kołowe mogą mieć także różnego typu opony – gładkie, wykorzystywane w halach, lub bieżnikowane, do aplikacji zewnętrznych.

Można więc sklasyfikować roboty mobilne dzieląc je na:

 • kołowe,
 • kroczące,
 • gąsienicowe,
 • pływające,
 • latające.

Wśród mobilnych robotów naziemnych najpopularniejsze to tzw. AGV, czyli automated guided vehicle. Po polsku AGV nazywa się wózkami samojezdnymi, wózkami mobilnymi, samojezdnymi wózkami transportowymi. 

Fot. 2. Flota robotów mobilnych MOBOT polskiego producenta – firmy WObit.

WObit

Joanna Sławińska – Tupaj, Koordynator Działu Marketingu w firmie WObit

Czy i w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki ?

Pandemia stała się dla nas impulsem do opracowania kilku nowych modeli robotów, w tym nowego rozwiązania – niedrogiego i intuicyjnego robota mobilnego MOBOT® TRANSPORTER U1. Postawiliśmy w nim na dostępność cenową i funkcjonalną – jest to urządzenie proste do wdrożenia i intuicyjne w obsłudze. To robot łatwy do uruchomienia, którego użyć może dowolna osoba bez specjalistycznych umiejętności. Co więcej, MOBOT® TRANSPORTER U1 ma stopień ochrony IP65 i specjalne koła, dzięki czemu można go używać również na zewnątrz. Z tym robotem wychodzimy dziś do jeszcze szerszego rynku, udostępniając technologię nie tylko w przemyśle, lecz również innym sektorom gospodarki.

Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego? 

Dotychczas naszym bestsellerem był MOBOT® AGV Cube Runner o udźwigu do 200 kg, którego wdrożyliśmy w wielu aplikacjach w obszarze transportu w procesach produkcyjnych, a także między magazynem a produkcją. Jednak w tym roku popularnością przebija go MOBOT® AGV FlatRunner MW Light o udźwigu do 1 tony. To bardzo kompaktowy robot, wyposażony w napęd z kołami Mecanum, umożliwiający ruch robota w każdym kierunku, jego zmianę w miejscu, a także obroty o 360 stopni. Co więcej, napęd omnikierunkowy zapewnia bardzo wysoką precyzję pozycjonowania robota z dokładnością nawet do ± 1 mm. Sądzę, że rosnąca popularność tego modelu wynika z coraz większej potrzeby automatyzacji zadań transportowych dotychczas obsługiwanych przez wózki widłowe. Klienci w Polsce coraz śmielej podchodzą do automatyzacji intralogistyki z wykorzystaniem robotów mobilnych, dlatego po mniejszych udźwigach przyszedł czas na dużo cięższe ładunki.

Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?

Trzy główne trendy obserwowane w robotyce, w tym robotyce mobilnej to upraszczanie, współpraca i cyfryzacja i sądzę, że w kierunku tych trendów będzie podążać również robotyka mobilna. Rozwijając ten wątek, w upraszczaniu chodzi przede wszystkim o łatwiejsze programowanie i instalację, a w przyszłości o samooptymalizację urządzeń, jak również korzystanie z modeli symulacyjnych i digital twin przed ich implementacją. Wszystko to ma na celu szybsze i łatwiejsze wdrażanie i korzystanie z urządzeń, również dla użytkowników bez specjalistycznej wiedzy. Współpraca to zarówno kooperacja robotów z innymi maszynami, jak i z ludźmi. Docelowo to współpraca, w której roboty będą rozpoznawać intencje człowieka, „rozumieć” głos, gesty i odpowiadać na nie w czasie rzeczywistym. W przypadku kooperacji z maszynami ciekawym kierunkiem są coboty zintegrowane z robotami mobilnymi, które pojawiają się w ofertach coraz większej liczby producentów robotów mobilnych. My również opracowaliśmy takie rozwiązanie o nazwie MOBOT® xArm, dając możliwość integracji niemal każdego robota ramieniowego, nie tylko cobota, na robocie mobilnym z rodziny MOBOT®.
W szeroko pojętą cyfryzację wpisuje się zarówno IoT, czyli coraz szersze zbieranie danych za pomocą czujników z bardziej wydajnymi interfejsami, takimi jak IO-Link. Big Data, czyli przetwarzanie dużej ilości zebranych danych, jak również cyberbezpieczeństwo, wykorzystanie sieci 5G i komunikacja w czasie rzeczywistym, a także coraz szersze zastosowanie AI i uczenia maszynowego. Te wszystkie wymienione przeze mnie technologie zmieniają możliwości robotyki, w tym robotyki mobilnej i otwierają przed nami nowe perspektywy zastosowań. 

Mówiąc o robotyce mobilnej w kontekście wcześniej wymienionych rozwiązań, nie można pominąć dalszego rozwoju technologii związanych z autonomią i nawigacją, jak również z zarządzaniem coraz bardziej złożonymi sieciami robotów, w tym robotów od różnych dostawców.
Robotyka mobilna będzie rozwijać się zgodnie z powyższymi trendami i będzie coraz szerzej stosowana, zarówno w szeroko pojętym przemyśle, jak i poza nim. Mam tu na myśli zarówno aplikacje w logistyce, jak i w rolnictwie, medycynie, rozrywce czy też robotykę użytkową i asystentów ludzi. Dlaczego? Wynika to zarówno z potrzeby poprawy produktywności, zapewniania stałej jakości, powtarzalności oraz elastyczności, obniżania kosztów, jak i polepszenia ergonomii, bezpieczeństwa pracy ludzi. W związku z niedostatkiem wykwalifikowanych pracowników coraz większy nacisk kładzie się na poprawę warunków ich pracy i wyręczanie pracowników w najcięższych, monotonnych i nieergonomicznych, a często też niebezpiecznych zadaniach.

Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie? 

Zdecydowanie, zaczynaliśmy od wdrożenia naraz w jednym miejscu 10 robotów w 2015 roku, gdy oferowaliśmy tylko jeden model robota. Teraz tych modeli jest ponad 15, a liczba naszych urządzeń wdrożonych i pracujących nie tylko w przemyśle liczona jest w setkach.

Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów mobilnych nad konkurencją? 

WObit jest polskim producentem robotów mobilnych, w związku z czym naszą dużą przewagą jest elastyczność i możliwość dopasowania standardowych rozwiązań do potrzeb konkretnej aplikacji i klienta. Mam tu na myśli zarówno konstrukcję mechaniczną, jak i oprogramowanie. Mamy świetny zespół specjalistów, w tym własny, wewnętrzny dział badawczo rozwojowy i wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu robotów. Dlatego te doświadczenie implementacji w wymagających branżach i wiedza od strony użytkownika to niewątpliwie nasza przewaga. Cały czas rozwijamy nasze produkty, uważnie słuchając tego, czego rzeczywiście potrzebują nasi klienci. Obecnie oferujemy ponad 15 różnych modeli robotów o udźwigu od 100 kg do blisko 2 ton. Jako jedyni oferujemy tak szeroką ofertę robotów mobilnych, w tym maszyn z napędem Mecanum, które dają znacznie większe możliwości w wielu aplikacjach, zwłaszcza tam, gdzie precyzja i krótkie czasy cykli są decydujące. Co więcej, z modelem MOBOT® TRANSPORTER U1 umożliwiamy robotyzację również w prostych, powtarzalnych zadaniach, dla podmiotów o bardzo ograniczonym budżecie. Myślę, że ta nasza pasja, misja dawania dostępu do robotyzacji i technologii jak najszerszemu gronu odbiorców sprawia, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych i to nasza największa przewaga.


Aplikacje robotów mobilnych

Na całym świecie roboty mobilne wykorzystywane są do niezwykle zróżnicowanego wachlarza aplikacji. Wynika to z ciągłego poszerzania ich możliwości i w konsekwencji – zwiększania się liczby przypadków użycia. Niejednokrotnie roboty mobilne są także projektowane od zera lub z gotowych podzespołów do unikalnych aplikacji. Zazwyczaj jednak roboty mobilne wykorzystywane są: 

 • w wojskowych systemach obronnych (np. drony, bezzałogowe pojazdy podwodne czy naziemne), 
 • do penetracji niebezpiecznego lub niedostępnego dla człowieka terenu, np. rozbrajania bomb, oceny skażenia środowiska, lokalizacji pożarów, napraw na wysokościach, prac w środowisku braku atmosfery czy eksploracji głębin,
 • w systemach dozoru i ochrony (np. monitoring terenów rozległych),
 • w produkcji przemysłowej,
 • w transporcie i logistyce. 

Co ciekawe, roboty mobilne znamy także z własnych domów. To do tej kategorii bowiem zaliczamy tak popularne dzisiaj roboty odkurzające i mopujące. 

W produkcji, transporcie i logistyce najbardziej popularne są roboty mobilne służące do:

 • transportu palet,
 • transportu materiałów wspierający rozładowywanie zmieszanych palet,
 • transportu surowców, detali, półproduktów służących do montażu,
 • transportu odpadów,
 • realizacji zamówień w e-handlu, pakowaniu zamówień,
 • transportu materiałów i półproduktów pomiędzy gniazdami produkcyjnymi,
 • transport pomiędzy magazynem a halą produkcyjną i halą spedycyjną.

“Przedsiębiorstwa stale poszukują nowych sposobów na usprawnienie pracy, optymalizację w zakresie przepustowości transportu, ale również systemów, które zapewnią precyzję w wykonywaniu operacji logistycznych – zwłaszcza, jeśli mowa o współpracy maszyn w ramach dostaw w obszar produkcji. W tym kontekście zlecanie autonomicznym robotom mobilnym zadań transportowych w zakładach i magazynach jest coraz powszechniejsze. Ich wykorzystanie pozwala bowiem przedsiębiorstwom uwolnić załogę od wykonywania powtarzalnych zleceń w zakresie dostaw wewnętrznych, a co ważniejsze – AMR gwarantować będzie stabilność procesów” – wskazuje Jerzy Greblicki, doradca zarządu ds. Przemysłu 4.0 w AIUT. Klienci chcą rozwiązań kompletnych i zdolnych do integracji z innymi systemami zakładowymi, a przy tym projektowanych pod konkretny – ich – proces. To co na rynku jest już bardzo widoczne, to fakt, że sztywne portfolio rozwiązań intralogistycznych przestaje wystarczać i oczekiwana jest coraz większa elastyczność w oferowaniu systemów zrobotyzowanych. Wynika to wprost ze specyfiki procesu produkcyjnego danego zakładu” – mówi Jerzy Greblicki.

Fot. 3. Robot mobilny Lean Cart 17.0 firmy Lean-Tech.
Fot. 4. Instalacja floty robotów na hali e-commerce zrealizowana przez Lean-Tech, 01.2021r.

LEAN-TECH

Paweł Drab, Prezes Zarządu Lean-Tech Sp. z o. o.

Czy i w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?

Pandemia wymusiła na nas dostosowanie się do potrzeb rynku i tak rozpoczęliśmy projekt naszego autonomicznego robota dezynfekującego Lean Care. Robot ten służy do odkażania przestrzeni przy pomocy światła UV i skierowany jest do publicznych powierzchni, tj. szpitale czy dworce kolejowe. Ponadto gwałtowny wzrost rynku e-commerce zachęcił naszą firmę do poszerzenia oferty o autonomiczne roboty AMR typu latent stworzone z myślą o tej branży. W związku z tym podpisaliśmy strategiczne partnerstwo z globalnym producentem tego typu robotów, firmą HIK Robot. Obecnie jesteśmy dystrybutorem i autoryzowanym serwisem tej marki.

Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego? 

Najbardziej pożądanym robotem w naszej flocie jest Lean Cart 17.0, dlatego też postawiliśmy na rozwój tego projektu. Jest to autonomiczny robot o funkcjonalności i budowie zbliżonej do tradycyjnego wózka paletowego. Jego podstawową zaletą jest możliwość samodzielnego pobierania palet bezpośrednio z podłogi. Nie wymaga dodatkowych platform na których umieszczane są palety. W związku z tym nie jest zależny od operatorów wózków. Ponadto przygotowujemy wersję nadwozia o udźwigu do 1500 kg.

Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?

Naszym zdaniem najbardziej perspektywiczny a jednocześnie najbardziej prawdopodobny jest rozwój w kierunku pełnej integracji i autonomizacji obszarów kompletacji, produkcji, pakowania, magazynowania i wysyłki do odbiorców. Niesie to za sobą na poziomie rozwiązań mechanicznych konieczność pełnej kompatybilności i integralności robotów mobilnych z infrastrukturą współpracującą, taką jak: regały wysokiego składowania, układnice, przenośniki itp. Z kolei w obszarze rozwiązań informatycznych wyzwaniem będzie dwustronna łączność systemu zarządzającego robotami z istniejącymi aplikacjami Klienta.

Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie? 

Obserwujemy stały trend rosnący zarówno w obszarze leadów sprzedażowych, jak i dotyczący faktycznie realizowanych projektów. Szczególnie cieszy nas wzrost zainteresowania naszą ofertą wśród polskich firm z obszaru logistyki magazynowej, handlu oraz produkcji. W pierwszym półroczu 2021 r. zainstalowaliśmy ponad 200 robotów mobilnych w UE, z czego ponad 70 w Polsce. Jest to sprzedaż nieobserwowana w poprzednich latach. 

Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów mobilnych nad konkurencją? 

Przewagą konkurencyjną robotów AMR Lean-Cart jest autorska aplikacja stworzona do zarządzania flotą robotów – Lean Cart App.  Rozwiązanie to pozwala na bieżąco monitorować stan wszystkich robotów pracujących na hali. Aplikacja umożliwia obserwowanie pracy robotów w czasie rzeczywistym oraz ich parametrów i statystyk działania, a także pozwala na bieżąco optymalizować ich trasy.  Aplikacja współpracuje z oprogramowaniem zarządczym wizualizując podstawowe informacje systemu. Umożliwia dodawanie zadań do kolejki zleceń systemu zarządczego, a także pozwala sterować robotem ręcznie. Nasze oprogramowanie dostępne jest także dla smartfonów, jak i tabletów z systemem Android.


Roboty mobilne dostępne w Polsce

Na rynku polskim dominują autonomiczne roboty mobilne AGV oraz UAV. W produkcji i logistyce wykorzystywane są głównie AGV. UAV spotykane są  za to w Policji i Straży Miejskiej, wykorzystywane do inspekcji trakcji kolejowych, elektrycznych, budynków. Są także bardzo popularne w branży fotografii ślubnej. Coraz częściej spotkać można także prywatnych posiadaczy sprzętu typu UAV, popularne stały się także szkolenia z latania dronami dla osób prywatnych. 

W przypadku przemysłu z kolei, zdecydowanie najlepiej dostępne są roboty transportowe i logistyczne. W Polsce usługi z zakresu robotyki mobilnej dla przemysłu świadczą trzy typy firm:

 • producenci krajowi,
 • producenci zagraniczni z przedstawicielstwem w Polsce,
 • dystrybutorzy i integratorzy rozwiązań robotyki i automatyki.

W poniższej tabeli znajduje się spis producentów, dystrybutorów i integratorów, analiza ofert których posłużyła do sporządzenia niniejszego raportu.

Tabela 1. Wybrani producenci robotów mobilnych oraz dystrybutorzy i integratorzy rozwiązań automatyki i robotyki.
Fot. 5. Autonomiczny robot mobilny Formica 1 firmy AIUT.

ETISOFT Smart Solutions

Wojciech Klein, Dyrektor ds. badań i rozwoju, Etisoft Smart Solutions

Czy i w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?

Firma Etisoft Smart Solutions od początku istnienia jest nastawiona na rozwój usług z zakresu robotyki mobilnej, pandemia Covid-19 jedynie przyspieszyła ten proces. Zwiększyliśmy intensywność pracy nad naszymi produktami, a w szczególności tymi związanymi z grupą rozwiązań paletowych, takich jak robot pobierający palety z posadzki, czy automatyczny magazyn paletowy. Jednocześnie widzimy potrzebę inwestycji w rozwój nowych produktów realizując projekty badawczo-rozwojowe HEPIS oraz LOTIS.

Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego? 

Nasz flagowy robot mobilny IntraBot Lift 550 wraz z systemem zarządzania flotą robotów IntraFleet 4.0 jest przez naszych klientów najczęściej wybieranym produktem . Rozwiązanie to cieszy się największą popularnością ze względu na zastąpienie tradycyjnych wózków widłowych oraz stosunkowo wysoki wskaźnik ROI w porównaniu do systemów podobnej klasy. To właśnie ten system został wyróżniony w konkursie „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2020”. 

Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?

Rozwój robotyki mobilnej dla przemysłu podyktowany jest przede wszystkim bieżącymi i przyszłymi potrzebami klientów. Wśród nich można wyróżnić między innym wysoką wydajność systemów intralogistycznych oraz pełną bezobsługowość, a co za tym idzie wysoki wskaźnik ROI. Również uważamy, że przyszłość należy do produktów oraz usług, które będą odpowiedzią na zapotrzebowanie całościowych rozwiązań problemów logistycznych w zakładach. Nie da się tego uzyskać bez odpowiednich rozwiązań z zakresu zarządzania flotą robotów mobilnych oraz ich funkcjonalnościami autonomicznymi.  Widzimy duży potencjał w implementacji systemów wizyjnych w robotyce mobilnej, a także systemów AI pozwalających na wydajniejsze zarządzanie flotą robotów. Rozwiązania te pozwolą na optymalizację kosztów wdrażania oraz eksploatowania systemów intralogistycznych bazujących na robotyce mobilnej.

Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie? 

Obserwujemy wzrastające zainteresowanie naszą ofertą, ponieważ wiele umów jest procedowanych. Mamy jednak świadomość, że decyzje dotyczące naszych rozwiązań wymagają dłuższego procesu decyzyjnego. Wynika to z obaw inwestycyjnych klientów w Polsce oraz pewnego nowatorstwa jakie niesie nowoczesna technologia. Jednocześnie obserwujemy wzrost zainteresowania naszymi produktami u klientów zagranicznych, co świadczy o dojrzałości naszych rozwiązań.

Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów mobilnych nad konkurencją? 

Naszą przewagą konkurencyjną jest podejście systemowe do problemów naszych klientów. Przede wszystkim kładziemy silny nacisk na wstępne etapy wdrożenia, tj. etap projektowy systemu intralogistycznego, na który składa się między innymi symulacja procesu intralogistycznego w oprogramowaniu FlexSim, projekt niezbędnej infrastruktury, a także wstępny audyt bezpieczeństwa funkcjonowania systemu. Dzięki spełnieniu przez nasze roboty mobile najbardziej aktualnych  norm bezpieczeństwa  możemy z czystym sumieniem przekazać system intralogistyczny naszym klientom do eksploatacji. Nasza oferta zawiera również opieką serwisową nad wdrożonym system poprzez implementację systemów klasy CMMS w oprogramowaniu IntraFleet 4.0.


Nomenklatura i rodzaje wózków mobilnych

W świecie robotów mobilnych łatwo się pogubić. Nawet wtedy, gdy zdecydujemy już, że potrzebujemy wózka samojezdnego. Również w tej kategorii wyróżnić można podtypy. Wszystko zależy od producenta i możliwości samej maszyny. Od tego, w jaki sposób robot ustala swoje położenie oraz jak przebiega nawigacja ruchu. W przypadku robotów autonomicznych można się spotkać z określeniem AMR, czyli autonomous mobile robot, którym posługuje się między innymi firma Mobile Industrial Robots czy w języku polskim – autonomiczne roboty mobilne – jak swoje MOBOTy nazywa firma WObit. Firma OMRON z kolei swoje roboty nazywa określeniem AIV, czyli autonomous intelligent vehicle. Czasami spotkać się można także z określeniem SGV, czyli self-guided vehicles, jak w przypadku firmy VERSABOX. Różnica w nomenklaturze sprowadza się więc głównie do nawigacji – do tego, czy robot jest autonomiczny czy potrzebuje ingerencji człowieka w procesie nawigacji oraz z jakiego rodzaju rozwiązania technologicznego korzysta przy nawigacji. Niektóre firmy, jak Europa Systems, posiadają w swojej ofercie urządzenia AGV, AIV oraz AMR. Na rynku dostępne są również tzw. LMR, czyli latent mobile robot – roboty charakteryzujące się możliwością podnoszenia przewożonych ładunków.


TYTUŁ

AIUT 

Tomasz Serafin, dyrektor wrocławskiego biura badawczo-rozwojowego w AIUT

Czy i w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?

Na rynku polskim przyspieszenie decyzji o automatyzacji procesów logistycznych w zakładach produkcyjnych i magazynach jest mocno zauważalne – i jako rynek nie jesteśmy pod tym względem wyjątkiem. Kierunek wzmożonej automatyzacji procesów produkcyjnych, ale również logistycznych to światowy trend, wynikający przede wszystkim z zaburzonej w wyniku pandemii koronawirusa ciągłości cyklu produkcyjnego. Dziś rynek jak nigdy przedtem jest gotowy na inwestycje w rozwiązania automatyzujące transport wewnętrzny przy wykorzystaniu robotów mobilnych.

Dla nas potrzeba wdrażania rozwiązań automatyzujących procesy logistyczne w zakładach jest naturalnym etapem rozwoju rynku, dlatego nad systemami z zakresu robotyki mobilnej pracowaliśmy od kilku lat. W okresie pandemii mogliśmy udostępniać przedsiębiorstwom gotowe rozwiązania automatyzujące procesy dostaw wewnętrznych – i nie chodzi tu wyłącznie o same roboty AMR AIUT Formica, ale o kompletny zaawansowany system intralogistyczny AIUT Qursor, który pozwala zarządzać zarówno dostawami zrobotyzowanymi, jak i realizowanymi tradycyjnie.

AIUT Qursor to inteligentna, autonomiczna platforma do kompleksowego zarządzania wszystkimi procesami logistycznymi, a także produkcyjnymi, w zakładzie i magazynie. System pozwala na pełną automatyzację przepływu towarów, zarządzając transportem zrobotyzowanym realizowanym przez autonomiczne roboty mobilne AIUT Formica, które stanowią integralną część naszego rozwiązania.

W okresie trwającej pandemii rynek otworzył się na wykorzystywanie nowych technologii również w zakresie realizacji wdrożeń, które w ostatnim roku z powodzeniem prowadziliśmy zdalnie, przy minimalnym wsparciu załogi na terenie danego zakładu.

Oceniam, że rynek robotyki mobilnej w Polsce wkracza w fazę stabilnego rozwoju, co jest zasługą obu stron, tak nas, dostawców, jak również inwestorów, dla których automatyzacja intralogistyki stała się potrzebą biznesową, na którą odpowiadamy. Mówimy o systemach coraz bardziej zaawansowanych – jak w przypadku rozwiązań AIUT, wykorzystujących technologie IoT, machine learning, sztucznej inteligencji czy systemów wizyjnych. Dziś roboty, jak projektowane przez AIUT AMR Formica, mogą pełnić znacznie więcej funkcji niż obsługa zleceń transportowych. Mówimy o maszynach, które mogą zostać w pełni zintegrowane z linią produkcyjną – co jest istotne między innymi dla produkcji niskoseryjnej, ważnej m.in. w  przypadku branży automotive. Dzięki systemowi zarządczemu nasze roboty mogą podejmować efektywne decyzje w oparciu o rzeczywisty stan otoczenia – bez udziału operatora, a ich wdrożenia możemy realizować zdalnie.

W okresie pandemii kluczowa okazała się możliwość realizowania przez nas wdrożeń zdalnie, z minimalnym udziałem załogi na terenie danej fabryki czy magazynu. Aby takie wdrożenia mogły być płynnie realizowane, opracowaliśmy rozwiązanie wirtualnego wdrożenia. To narzędzie unikatowe na polskim rynku i ciężko powiedzieć czy ktoś jeszcze oferuje podobne rozwiązanie. Symulując rzeczywiste procesy logistyczne nasza wirtualna platforma intralogistyczna AIUT Qursor pozwala poznać m.in. zapotrzebowanie na roboty oraz ROI – dając pełen obraz przyszłego rozwiązania przed właściwym wdrożeniem. To wiedza kluczowa zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i nas, dostawcy, bowiem w ten sposób możemy precyzyjnie dostosować rozwiązanie jeszcze przed właściwym wdrożeniem u klienta. Nasz system uwzględnia m.in. plan produkcji, aktualną mapę zakładu, istniejące trasy i zakłócenia, odwzorowuje pełen ruch pojazdów i symuluje prędkości zależne od obciążenia.

Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego? 

Z naszego punktu widzenia kluczowy jest system do zarządzania intralogistyką, który pozwoli zarządzać procesami transportowymi w oparciu o dane zbierane i procesowane w czasie rzeczywistym. I takie właśnie rozwiązanie oferujemy i wdrażamy. Mowa o zaawansowanej technologicznie platformie intralogistycznej AIUT Qursor bazującej na robotyce mobilnej. System pozwala na pełną automatyzację przepływu towarów w zakładzie i magazynie, zarządzając transportem zrobotyzowanym realizowanym przez autonomiczne roboty mobilne AIUT Formica, które stanowią integralną część naszego rozwiązania.

Zaprojektowana i wdrażana przez AIUT seria autonomicznym robotów mobilnych Formica liczy dziś łącznie kilkanaście modeli, które są odpowiedzią na indywidualne potrzeby naszych klientów, w tym z rodzimego rynku. Możliwość kastomizacji AMR Formica to unikatowe podejście w skali rynku i ważna część naszej oferty. Nasze rozwiązanie łączy w sobie ideę produktu z półki, z rozwiązaniem kastomizowanym. To możliwe dzięki zastosowanym przez nas technologiom budowy robotów i systemu. Wielkość i wyposażenie AMR Formica może ulegać zmianie, zależnie od potrzeb klienta. Nasze rozwiązania są dostosowane do potrzeb i procesu danego zakładu, a nie odwrotnie, dlatego cieszą się uznaniem na polskim i zagranicznych rynkach. Realizowane przez nas aktualnie wdrożenie w Kanadzie dla jednego ze światowych liderów branży automotive jest tego doskonałym przykładem.

Platformowe roboty mobilne Formica 1 oraz roboty mobilne Formica 2, umożliwiające automatyczny transport europalet z ładunkiem do 1500 kg (lub większym), to AMR najczęściej wdrażane przez AIUT w polskich zakładach. Mogą one oczywiście zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestora. 

Na co klienci zwracają uwagę, o co pytają? 

Bardzo ważnym warunkiem, który spełniają nasze roboty, jest wysoka, powtarzalna precyzja pracy, zwłaszcza jeśli mówimy o integracji z innymi rozwiązaniami, jak podajniki rolkowe czy linie produkcyjne, a robot pracuje w trybie autonomicznym. Zauważalne jest też zainteresowanie pewnymi funkcjami, w które wyposażamy nasze roboty. Mam tu na myśli nie tylko rozbudowany pakiet safety, ale również unikatowy moduł Black Box z systemem kamer, który umożliwia wgląd w historię aktywności pojazdu, z możliwością odtworzenia zdarzeń.

Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?

Swobodny przepływ informacji w ramach jednego ekosystemu zarządzania intralogistyką i produkcją oraz autonomia pracy systemu intralogistycznego, to kierunki, w których podążać będą zakłady i magazyny – tym samym oczekując od dostawców rozwiązań spełniających te cele. Takie właśnie możliwości daje wdrażany przez nas system intralogistyczny AIUT Qursor.
Automatyzacja i robotyzacja procesów w myśl idei Przemysłu 4.0 mają zapewnić pełną synchronizację operacji produkcyjnych i magazynowych. Dlatego potrzebne są rozwiązania, które pozwolą na ścisłą współpracę operacji magazynowych, logistycznych i produkcyjnych, jednocześnie takie, które będą mogły być szybko i prosto integrowane z innymi systemami automatyki zakładowej.

Gdzie rynek oczekuje innowacji? W procesie automatyzacji dostaw z wykorzystaniem robotów mobilnych typu AMR, istotny jest stopień autonomiczności działania systemu i podległych mu robotów oraz zapewnienie przez nie bezbłędnej realizacji zleceń w określonym czasie – co jest warunkiem krytycznym, jeśli mówimy np. o dostawach komponentów w obszar montażu. Kolejny ważny aspekt techniczny, o jaki pytają zakłady, dotyczy precyzji z jaką realizowana będzie dostawa. Warunek dokładności z jaką porusza się AMR jest niezwykle istotny w przypadku „łączenia się” robotów mobilnych np. z taśmowym systemem transportowym – dla płynnego przekazania przewożonych towarów do dalszych procesów.

Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie? 

Od 2019 roku z każdym kolejnym notujemy wzrost sprzedaży, przy czym w I i II kwartale roku 2021 odnotowaliśmy wyraźny skok w stosunku do zamówień z roku poprzedzającego. Rynek dojrzewa do decyzji o inwestycji w robotykę mobilną, a sytuacja finansowa staje się bardziej ustabilizowana, co pozwala przedsiębiorstwom na budżetowanie nowych inwestycji lub przemodelowanie wcześniejszych decyzji, właśnie w kierunku pierwszeństwa dla wdrożenia systemów intralogistycznych. Szacujemy, że rok 2022 będzie właściwym czasem wdrożeń na szerszą niż dotychczas skalę, zwłaszcza, biorąc pod uwagę zainteresowanie tego typu rozwiązaniami ze strony rynku e-commerce.

Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów mobilnych nad konkurencją?

Kastomizacja to jeden z istotnych wyróżników i ważna zaleta naszego rozwiązania. Dla nas dostosowanie robotów AIUT Formica czy sprzętu pasywnego do oczekiwań i procesu klienta nie stanowi przeszkody w realizacji zamówienia. Wyróżnikiem jest również zaawansowany technologicznie koncept rozwiązania, gdzie przysłowiowym mózgiem rozwiązania jest system AIUT Qursor, który odpowiada za nieprzerwaną pracę robotów, ale również pozwala monitorować i zarządzać wszystkimi zleceniami w ramach zakładu, w tym również transportem manualnym. Dzięki temu system zyskuje pełną wiedzę nt. rzeczywistego stanu zakładu i otoczenia – a roboty Formica „wiedzą”, skąd i kiedy pobrać oraz gdzie dostarczyć ładunek, kiedy powinny zwolnić lub na przykład wybrać bardziej efektywną trasę.


Korzyści wynikające z wykorzystywania wózków samojezdnych

Najważniejszą korzyścią płynącą z wykorzystywania wózków mobilnych jest możliwość odciążenia kadr. Wózek realizujący transport w ramach danego procesu umożliwia przynajmniej częściową automatyzację kolejnego etapu prac w zakładzie. Pozwala on na przetransportowanie materiałów i produktów z punktu A do punktu B, na przykład – z linii produkcyjnej do dowolnego miejsca w zakładzie lub z magazynu do linii produkcyjnej. Oznacza to możliwość zrezygnowania z wózka widłowego, który wymaga operatora. Część dostępnych na rynku wózków samojezdnych posiada dodatkowo funkcję załadunku i rozładunku oraz podnoszenia przewożonego ładunku. W konsekwencji, pracownicy mogą skupić się na bardziej wymagających zadaniach.

Wózki AGV czy AMR to także znaczna oszczędność przestrzeni względem tradycyjnych systemów taśmociągowych. Wykorzystanie robota mobilnego zwiększa także elastyczność rozwiązania – w dowolnym momencie można zmienić ustawienia układu, by realizował inne cele z większą łatwością niż w przypadku transportu taśmociągowego. 

Kolejna zaleta tego typu sprzętu to uporządkowanie procesu. Wdrożenie nowego urządzenia automatyzującego wymaga od firmy opracowania danej aktywności krok po kroku, tak aby można było poprawnie go zrealizować, bez konieczności wprowadzania nadmiernej liczby zmian. Co więcej, wykorzystanie wózków samojezdnych pozwala także na śledzenie ładunku w czasie rzeczywistym i sprawowanie skuteczniejszej kontroli nad rozmieszczeniem produktów w zakładzie.

Fot. 6. Robot mobilny IntraBot Lift 550 firmy Etisoft Smart Solutions

ASTOR

Łukasz Mąka, Menedżer ds. robotów mobilnych, ASTOR

Czy i w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?

ASTOR wraz z Mobile Industrial Robots i firmą Octant opracował specjalne rozwiązanie: robota mobilnego MiR z modułem UV do odkażania pomieszczeń, który wspierał polskie szpitale w czasach COVID-19.

Pierwszy test modułu w szpitalu w Poznaniu odbył się we współpracy ze studentami z Koła Naukowego CyberAIR z Politechniki Poznańskiej.

Który z oferowanych przez Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego? 

Z oferty firmy Mobile Industrial Robots największym zainteresowaniem cieszy się robot mobilny MiR250, ze względu na jego szybkość i kompaktowe gabaryty. Robot może przemieszczać się zwinnie nawet w bardzo ciasnych korytarzach. Najwięcej jednak sprzedaje się robotów MiR500 i MiR1000 do przewozu palet lub transportów o większych gabarytach. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się także robot Agilox ONE działający na zasadzie automatycznego wózka widłowego. Jest to jeden z nielicznych na rynku robotów mobilnych, który może zabrać palety bezpośrednio z podłogi. Robot ten nie potrzebuje zewnętrznej infrastruktury i średnio po 7 dniach jest gotowy do pracy 24h na dobę.

Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?

Producenci robotów, chcąc zadbać o potrzeby Klientów, wprowadzają nowe roboty o coraz większych udźwigach. MiR kilka dni temu wprowadził do oferty robota o udźwigu 1350 kg.

Innym kierunkiem rozwoju jest wprowadzanie rozwiązań, które będą bezpośrednio zastępować wózki widłowe. Przykładem takiego rozwiązania jest robot Agilox OCFautonomiczny wózek widłowy z przeciwwagą, dzięki której oprócz pobierania palet z ziemi, może także sztaplować palety na wysokość nawet 1.5 metra.

Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie?  

Rok 2020 był trudnym rokiem dla robotyki mobilnej. W tym roku popyt spadł drastycznie. W związku z tym statystyki nie byłyby reprezentatywne.

Porównując za to bardzo dobry rok 2019 z aktualnym rokiem 2021 (miesiąc do miesiąca) sprzedaż wzrosła o ponad 250%. 

Jaka jest najważniejsza przewaga oferowaych przez Państwa robotów mobilnych nad konkurencją? 

Przewagą robotów MiR jest przede wszystkim ich wysoki techniczny stopień zaawansowania, a przy tym szybkie i intuicyjne programowanie tras i zadań. Przewagę tych robotów widać w liczbach: na świecie zainstalowanych jest już ponad 7000 robotów MiR.

Na rynku można spotkać bardzo dużo nowych firm produkujących różnorodne roboty mobilne, które jednak dotykają „choroby wieku dziecięcego”. Z kolei jeśli chodzi o roboty Agilox to są one aktualnie najbardziej zaawansowanymi robotami autonomicznymi do transportu palet na rynku.


Najważniejsze różnice w dostępnych na rynku robotach mobilnych.

Wachlarz dostawców robotów mobilnych i wśród nich wózków AGV poszerza się, także w Polsce. Najpopularniejsze rodzaje urządzeń do wózki transportowe, wózki widłowe samojezdne, wózki pojedynczego załadunku, podnośniki mobilne. 

Fot. 7. Robot MiR 500 firmy Mobile Industrial Robots w fabryce Schneider Electric w Bukownie, realizacja firmy ASTOR.
Rys. 8. MOBOT AGV FlatRunner MW Light z podajnikiem rolkowym, firma WObit.

W ofertach producentów i dystrybutorów znaleźć można urządzenia różniące się między innymi:

 • udźwigiem (od kilkudziesięciu kilogramów do ponad tony),
 • czasem pracy ciągłej,
 • systemami bezpieczeństwa,
 • sposobem nawigacji,
 • napędem (na 2 lub 4 koła, rzadziej więcej),
 • funkcjonalnością dodatkową (np. samodzielny załadunek i rozładunek, podnoszenie ładunków,  holowanie, możliwość integracji z innymi systemami automatyki i robotyki, możliwość budowania floty, aplikacja mobilna do sterowania).

Warto zwrócić szczególną uwagę na system nawigacji robota, decyduje on bowiem głównie o tym czy robot jest autonomiczny, czy nie. Najczęściej wykorzystywane w systemach nawigacji robotów mobilnych rozwiązania technologiczne to:

 • wyznaczanie trasy z wykorzystaniem linii o różnych kolorach (konkretne urządzenie posiada zaprogramowaną informację o przyporządkowanym mu kolorze linii),
 • wyznaczanie trasy za pomocą taśmy magnetycznej ze znacznikami RFID,
 • systemy ultradźwiękowe,
 • przewody umieszczone w podłożu,
 • systemy GPS,
 • systemy laserowe.

Roboty autonomiczne zazwyczaj wykorzystują do nawigacji systemy czujników laserowych oraz GPS. 

Dodatkowo, w celu zapewniania bezpieczeństwa, roboty mobilne zaopatrzone są często w systemy kamer i oraz skanery laserowe wykonujące skanowanie 360° wokół pojazdu. Dodatkowo, urządzenia te posiadają także światła identyfikujące robota mobilnego w przestrzeni pracy.

Rys. 9. Robot HD1500 firmy Omron.

W kwestii udźwigu, rynek oferuje w przypadku większości firm roboty mogące transportować ładunki o wadze od kilku kilogramów aż do kilku ton. W poniższej tabeli znajduje się kilka przykładowych ofert robotów mobilnych na rynku polskim z uwzględnieniem udźwigu maszyn:

Tabela 2: Przykładowy ofert robotów mobilnych na rynku polskim z uwzględnieniem udźwigu maszyn
Fot. 10. Autonomiczny robot mobilny LD-60/90 firmy OMRON.

NIXAL

Szymon Jarecki, Koordynator ds. sprzedaży technicznej Nixal, dystrybutor i integrator rozwiązań automatyki i robotyki

Czy i w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?

W dobie Pandemii Covid-19 odnotowaliśmy wzrost zapytań o projekty, w których jednym z elementów systemów są roboty mobilne. Wielu przedsiębiorców odczuwając skutki pandemii, zdało sobie sprawę, że robotyzacja i automatyzacja niektórych procesów w ich firmach jest bardzo potrzebna. Wpływ na ten stan rzeczy mają głównie problemy kadrowe, z którymi musieli się zmierzyć podczas pandemii. Wielu z nich nigdy nie spotkała się z rozwiązaniami dotyczącymi robotów mobilnych, dlatego też rozpoczęliśmy rozmowy zwiększające świadomość w tym zakresie.

Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego?

W naszej ofercie najczęściej pojawiają się roboty mobilne w postaci wózków AGV i AMR, które znacząco zwiększają wydajność głównie procesów magazynowych. W większości przypadków Klienci pytają o roboty o udźwigu powyżej 1 tony z możliwością zarządzania flotą wózków, tworzeniem mapy hali z uwzględnieniem miejsc wyłączonych z użytkowania. Wynika to przeważnie z potrzeby transportu palet z towarami na konstrukcjach mocowanych do robotów typu przenośniki lub bezpośrednio na robotach z funkcją unoszenia palety. Jest to zdecydowanie największy udział zapytań. Jeśli chodzi o dostawcę samych robotów, to korzystamy z rozwiązań polskiej firmy WObit z zachodniej Wielkopolski. Wszystkie elementy dodatkowe projektujemy i wykonujemy we własnym zakresie w zależności od zadań i oczekiwań Klienta.

Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?

Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem rozwoju robotyki mobilnej wg. nas jest Zwiększenie autonomiczności wózków i zwiększenie ich funkcjonalności poprzez integrację z robotami przegubowymi. Bardzo ważnym kierunkiem rozwoju będzie sukcesywne zwiększanie pojemności akumulatorów, udźwigu i innych parametrów pozwalających na szersze zastosowanie urządzeń oraz zwiększania bezpieczeństwa pracowników za sprawą rozwoju systemów bezpieczeństwa. Z pewnością wzrost popularności zanotują roboty mobilne z zamontowanymi na nich robotami kolaboracyjnymi. Dzięki tego typu rozwiązaniom będą one bardziej wszechstronne. Przedsiębiorstwa będą mogły za pomocą jednego urządzenia realizować wiele zadań w poszczególnych miejscach w swoich zakładach.

Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie? 

Pierwsze zapytania związane z robotami mobilnymi pojawiły się w naszej firmie pod koniec 2020 roku. Z uwagi na to, że zgodnie z naszą strategią firmy, jesteśmy integratorem rozwiązań, a nasze zadania obejmują, poza dystrybucją, dostosowanie robota do potrzeb klienta, pierwsza realizacja nadal trwa. W jej skład wchodzi zarówno dostawa robotów jak i ich oprogramowanie, doposażenie, wykonanie infrastruktury, której celem jest dostawa produktów do wózka, jego zdanie i pobór w innym miejscu.  Realizacja rozpoczęła się w połowie 2021 roku. Aktualnie prowadzimy wiele rozmów z potencjalnymi klientami, którzy są żywo zainteresowani możliwością zastosowania robotów mobilnych w swoich przedsiębiorstwach. Do końca 2022 roku planujemy wzrost sprzedaży instalacji z zastosowaniem robotów mobilnych o ponad 100%.

W jaki sposób podchodzicie Państwo do realizowania usług wykorzystujących roboty mobilne?

W naszej firmie największy nacisk kładziemy na proponowanie rozwiązań, które spełniają w 100% oczekiwania klienta. Wszystkie projekty poprzedzamy bardzo dokładnym wywiadem z klientem, w którym poznajemy problemy przedsiębiorstw, które mamy rozwiązać. Wszystkie proponowane przez nas rozwiązania są projektowane ściśle pod wymagania klienta. Nie korzystamy z gotowych rozwiązań. Ważną przewagą w korzystaniu z usług firm integratorskich (takich jak nasza) jest otrzymywanie kompletnego rozwiązania od projektu, przez montaż po opiekę serwisową. Możliwość integracji robotów mobilnych z innymi elementami takimi jak zaawansowane systemy sterowania typu SCADA, roboty przemysłowe/kolaboracyjne oraz dostosowanie działania poszczególnych maszyn pod ich działanie daje pewność, że proponowane przez nas rozwiązanie będzie zawsze nastawione na osiągnięcie jak najlepszych efektów. Wszystkie projekty związane z robotami mobilnymi są projektowane przez nasz zespół od podstaw z użyciem komponentów dostępnych w naszym kraju. Bardzo cenimy sobie współpracę z lokalnymi dostawcami, co ma wpływ na dostępność części oraz czas ich dostaw. Siedziba naszej firmy mieści się w Poznaniu, który jest dużym węzłem komunikacyjnym, co ułatwia nam podejmowanie reakcji serwisowych w bardzo krótkim czasie.


Koszty inwestycji w roboty mobilne

Cena pojedynczego robota mobilne to w przypadku najprostszych urządzeń kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w przypadku tych bardziej profesjonalnych cena zazwyczaj ustalana jest indywidualnie. Zależy to od wielkości zamówienia oraz dalszych planów inwestora, a także sposobu finansowania. W kalkulacji ceny istotne jest także to, czy maszyna ma być nowa czy używana, a także z jakiego oprzyrządowania dodatkowego chcemy skorzystać. Jeśli kierownictwo firmy bierze pod uwagę inwestycję w roboty mobilne warto najpierw skonsultować się z firmą wdrażającą tego typu systemy, by przeanalizować indywidualne korzyści i możliwości danego podmiotu. Wówczas można podjąć decyzję co do dalszych działań opartą o wiedzę i znajomość rynku rozwiązań. 

Warto także przeprowadzić tzw. wirtualne wdrożenie wraz z kalkulacją pełnego wdrożenia, by wyeliminować jak najwięcej problemów już na etapie projektowania. “Doświadczenia naszych klientów pokazują, że już jeden robot AMR potrafi zwiększyć wydajność transportową. O innej skali korzyści będziemy natomiast mówić, kiedy optymalizujemy przy pomocy systemu intralogistycznego główny proces produkcyjny. Mamy więc różne klucze i perspektywy opłacalności. Duże firmy widzą opłacalność inwestycji w robotyzację transportu w usprawnieniu procesu produkcyjnego, stabilności cyklu, jaki dają pracujące bez przerwy roboty oraz pełnej przewidywalności działań. Zakłady chcą znać próg opłacalności, dlatego opracowaliśmy rozwiązanie, które na to pozwala. Symulując rzeczywiste procesy logistyczne nasza wirtualna platforma intralogistyczna AIUT Qursor pozwala poznać zapotrzebowanie na roboty oraz ROI – dając pełen obraz przyszłego rozwiązania przed właściwym wdrożeniem. System uwzględnia m.in. plan produkcji, aktualną mapę zakładu, istniejące trasy i zakłócenia, odwzorowuje pełen ruch pojazdów i symuluje prędkości zależne od obciążenia” – mówi Jerzy Greblicki, doradca zarządu ds. Przemysłu 4.0 w AIUT.


OMRON ELECTRONICS

Michał Osiecki, Automation & Drive Product Engineer Omron Electronics

Czy i w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?

Pojawienie się Covid-19 w I kwartale 2020 było dla nas wszystkich wielką niewiadomą, ograniczone możliwości osobistego kontaktu z klientami budziły wątpliwości co dalej z rozwojem sprzedaży naszych produktów. W stosunkowo krótkim czasie okazało się jednak, że alternatywne sposoby komunikacji działają a zainteresowanie automatyzacją i robotyzacją wzrasta. Zakłady produkcyjne podejmowały działania mające na celu większe uniezależnienia się od obsady pracowników na liniach produkcyjnych i pozwalające na zachowanie szczególnych wymogów sanitarnych np. odpowiedniego dystansu. Rozwiązaniem była robotyzacja z wykorzystaniem wszystkich typów robotów oferowanych przez Omron Electronics to jest robotów przemysłowych Scara, Delta, 6-osiowych, robotów współpracujących i robotów mobilnych w zależności od stawianych zadań.

Ostatni okres był dla nas czasem wytężonej pracy nad koncepcjami, testami i wdrożeniami nowych projektów szczególnie z wykorzystaniem robotów mobilnych i współpracujących.

Nowe technologie dotyczące autonomicznych robotów mobilnych i robotów współpracujących pozwalają na szybkie, niewymagające dużych zmian w infrastrukturze hal produkcyjnych i efektywne zastosowanie w procesach produkcyjnych. Wszystkie nasze roboty mobilne wykorzystują naturalną nawigację w oparciu o skanery zapewniające jednocześnie orientację w przestrzeni i bezpieczeństwo pracy z ludźmi. Oznacza to, że nie jest konieczne montowanie czujników, malowanie linii lub innych znaczników wg których mogą poruszać się roboty mobilne.

Pandemia Covid-19 przyspieszyła dwa duże projekty: wprowadzenie do sprzedaży naszego największego robota mobilnego i cyfryzację naszych ośrodków testowych. Od września 2020 sprzedajemy robota serii HD-1500 o udźwigu 1500 kg i mogącego przewozić ładunki mieszczące się na dwóch europaletach.

Nasze centra testowe (Proof of Concept) w kilku krajach europejskich, między nimi w Tychach wyposażone zostały w profesjonalne systemy kamer, mikserów pozwalających

na zdalne prezentacje możliwości zainstalowanych robotów przemysłowych i mobilnych, przedstawianie wyników  opracowywanych koncepcji rozwiązań, czy prób wydolnościowych.

Postanowiliśmy również minimalizować skutki pandemii Covid-19 opracowując wspólnie z firma Controltec z Wrocławia mobilnego robota do dezynfekcji. Platforma robota mobilnego LD z system swobodnej nawigacji i wydajna baterią posłużyła jako baza dla 16 lamp UV-C skutecznie eliminujących wszelkie wirusy i bakterie, a opracowane przez inżynierów z Controltec sterowanie lampami i aplikacja na tablet pozwoliły stworzyć urządzenie do szybkiej i skutecznej dezynfekcji dużych powierzchni w obiektach przemysłowych jak szatnie, stołówki, korytarze czy hale produkcyjne w okresach zatrzymania produkcji, w budynkach przychodni, aptek, szkół, przedszkoli czy sklepów wielkopowierzchniowych. Projekt i wdrożenie robota mobilnego do dezynfekcji znalazł uznanie wśród wszystkich oddziałów firmy Omron. W 2021 Omron Electronics w Polsce został zwycięzcą The Omron Global Awords, współzawodnictwa o najlepszy projekt, który pozytywnie oddziałuje na życie lokalnej społeczności.

Który z Państwa robotów mobilnych cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego?  

Omron Electronics oferuje autonomiczne roboty mobilne o ładowności od 60 do 1500 kg dwóch głównych serii LD-60/-90/-105CT/-130CT/-250 i HD-1500.

Obecnie największą popularnością cieszą się roboty mobilne o nominalnej ładowności 60 i 90kg. Są to roboty, które wystarczają do przemieszczania, półproduktów, elementów gotowych w przemyśle przy produkcji części samochodowych, w przemyśle elektronicznych lub przy produkcji aparatury medycznej.

Technologia robotów mobilnych jest nowa, dlatego część klientów chętniej rozpoczyna jej stosowanie na mniejszą skalę, wykorzystując jednostki o mniejszej ładowności.

Obserwujemy sytuację, gdzie po wdrożeniu pierwszych robotów mobilnych klienci planują już dalsze inwestycje myśląc o większej ilości większych robotów mobilnych pracujących w wspólnie zarządzanej flocie.

Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?

Myślę, że roboty mobilne już na stałe znajdą swoje miejsce w procesach produkcyjnych zastępując w pierwszej kolejności ręczny transport wewnątrz zakładów produkcyjnych w magazynach czy centrach logistycznych. Nastepnym krokiem będzie zastępowanie transportu między maszynami, stanowiskami produkcyjnymi, stanowiskami pomiarowymi, czy kontroli jakości. Pozwoli to na elastyczne planowanie produkcji, szybkie zmiany w procesie produkcyjnym bez istotnych zmian w infrastrukturze np. podajników, czy transporterów.

Autonomiczne roboty mobilne będą pracowały we flotach zarządzanych przez centralne systemy planowania produkcji co umożliwi masowa produkcję w krótkich, dedykowanych dla klienta końcowego seriach.

Dużą szansą rozwoju technologii robotów mobilnych jest logistyka, a w szczególności duże centra logistyczne i magazyny. Tam autonomiczne roboty mobilne będą zastępowały transport realizowany przez tradycyjne wózki widłowe, ograniczając koszty pracy a zwiększając bezpieczeństwo. W znacznej części wózki widłowe, a raczej ich operatorzy są sprawcami groźnych wypadków w pracy i strat.

Przyszłościowym i ciekawym rozwiązaniem jest połączenie robota mobilnego i robotem współpracującym, nazywane u nas MoMa (Mobile Manipulator), które może nie tylko przemieszczać towary, ale również wykonywać operacje technologiczne, czy logistyczne w różnych miejscach, np. dostarczanie i zakładanie półproduktów do maszyn, odbiór gotowych produktów i ich transport do magazynu, pobieranie z magazynu narzędzi, ich montaż na maszynie i demontaż narzędzi już zużytych i transport do stanowisk, gdzie przeprowadzana jest ich regeneracji lub utylizacja, czy odbiór opakowań z produktami gotowymi z linii produkcyjnej i ich paletyzacja przy pomocy zainstalowanego na robocie mobilnym  robota współpracującego.

Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie? 

Tak, zdecydowanie sprzedaż robotów mobilnych w Omron rośnie z roku na rok. Sprzedaż robotów mobilnych dodatkowo generuje nam sprzedaż innych produktów automatyki przemysłowej. 

Jaka jest najważniejsza przewaga Państwa robotów mobilnych nad konkurencją? 

Zaznaczyłbym 3 główne przewagi:

▪️ Wspólna flota dla wszystkich oferowanych modeli robotów mobilnych. System zarządzania flotą autonomicznych robotów mobilnych Enterprice Manager 2100
może obsługiwać do 100 robotów różnych modeli LD i HD, każdy z robotów może mieć inną zabudowę, przez co przeznaczony jest do innych zadań.
System zarzadzania flotą przesyła zadania do każdego z robotów,  kolejność podejmowanych zadań z uwzględnieniem jego zabudowy, optymalizuje jego drogę, omijanie przeszkód i innych robotów,
które są jednocześnie w ruchu, nadzoruje stan naładowanie baterii, wysyłając odpowiednie roboty do stacji ładowania, zapewniając jak największą ilość dostępnych do pracy robotów
oraz odpowiada za wszelkie konieczne aktulizacje oprogramowania. To wszystko w połączeniu z nadrzędnym systemem zarządzania produkcją i systemami IT.

▪️ Już 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania robotów mobilnych co przekłada się na płynność ruchów robota, jego dynamikę, czas pokonywania zadanej drogi, dokładność pozycjonowania i zdolność omijania przeszkód statycznych i będących w ruchu jak inne roboty, czy ludzie i w końcu dostosowywanie się do zmian w przestrzeni.

▪️ Globalna dostępność i szeroka oferta produktów automatyki, pozwalająca na integrację z robotem mobilnym. Omron oprócz robota mobilnego może zaoferować rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, sterowania zabudową umieszczoną na platformie robota, wszelkiego rodzaju czujników, czy robota współpracującego z zasilaniem dostosowanym do możliwości robota mobilnego.
Kupując u nas robota mobilnego klienci znajdą rozwiązania i specjalistów, którzy pomocą kompleksowo zbudować żądana aplikację.


ProCobot

Damian Góral, Sales Development Manager ProCobot

Czy i w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na rozwój Państwa oferty usług z zakresu robotyki mobilnej?            

Oczywiście Pandemia wpłynęła na rozwój naszej oferty usług z zakresu robotyki mobilnej, ponieważ ograniczone zostały wizyty w zakładach naszych klientów. Aby odpowiednio dobrać i przetestować rozwiązanie automatyzacji i robotyzacji procesu należy wykonać szereg analiz oraz testów. Takie podejście pozwala już na etapie projektowanie oraz wyceny, oszacować ilość potrzebnych robotów mobilnych, przebieg procesu transportu autonomicznego a także zlokalizowanie wąskich gardeł. Przed pandemią takie usługi wykonywaliśmy głównie fizycznie w zakładach przemysłowych, używając naszych robotów demonstracyjnych. W czasie ograniczonego przemieszczania się musieliśmy zastąpić fizyczną wizytę w fabryce narzędziami symulacyjnymi. W tym celu wprowadziliśmy usługę „Pimp My Factory” tj. zdalnego audytu, w której to klient przekazuje nam layout zakładu wraz z wytycznymi transportu. Następnie taki layout zostaje przez nas wprowadzony do programu symulacyjnego gdzie możemy wykonać tę samą pracę, którą wcześniej wykonywaliśmy fizycznie na hali produkcyjnej. Następnie rezultaty i wnioski omawiane są podczas spotkania online wraz z prezentacją wykonanej symulacji. Przykład takiego działania pokazaliśmy podczas jednego z naszych webinarów. https://www.youtube.com/watch?v=vlUrrJm7PRw&t=3s

Który z Państwa urządzeń (robotów mobilnych) cieszy się największą popularnością klientów w Polsce i dlaczego? 

Największą popularnością wśród klientów w Polsce cieszą się roboty MiR100 oraz MiR250 duńskiego producenta Mobile Industrial Robots. Roboty te to stosunkowo niewielkie urządzenia, które potrafią przewozić transport do pół tony, zajmując przy tym niewielką ilość miejsca. MiR100 oraz MiR250 to roboty w pełni autonomiczne, które do nawigacji używają skanerów oraz kamer dzięki czemu mogą wykonywać swoje zadania ramię w ramię z operatorami bezpiecznie ich omijając. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest to, że aby zacząć korzystać z robotów MiR nie trzeba zaczynać dużego projektu i tworzyć oddzielnej infrastruktury. Proces wdrożenia transportu autonomicznego można zacząć już od jednego robota, który będzie swojego rodzaju ewolucją aktualnego procesu transportu a nie rewolucją wymagającą dużego zaangażowania. Nasi kliencie właśnie w tej sposób zaczynali swoją przygodę z robotami mobilnymi gdzie z projektów pilotażowych z użyciem jednego robota stworzone zostały globalne standardy a systemy skalowano na kolejne zakłady. 

Przykład rozwiązania w fabryce Whirlpool Łódź: https://www.youtube.com/watch?v=yWNnss2romw 

Który z kierunków rozwoju robotyki mobilnej uważacie Państwo za najbardziej prawdopodobny i dlaczego?

Naszym zdaniem robotyka mobilna zmierza w kierunku coraz większej prostoty wdrożenia oraz większej elastyczności. Obserwując rozwój robotów wiodących producentów zauważamy, że z każdą kolejna wersją software czy hardware proces implementacji systemu autonomicznego transportu staje się coraz szybszy i prostszy. Dodatkowo dodając do tego coraz większą elastyczność, możliwość obsłużenia różnych rodzajów palet, wózków, koszy itd. przez jednego robota, czas zwrotu z inwestycji w robotyzację skraca się diametralnie a na tego typu rozwiązania mogą pozwolić sobie coraz mniejsze firmy.

Czy sprzedaż robotów mobilnych z Państwa oferty rośnie?             

Sprzedaż robotów mobilnych z naszej oferty rośnie z roku na rok co jest spowodowane coraz większą edukacją przedsiębiorstw oraz popularyzacją rozwiązań „Plug and Play”. Co ciekawe na tego typu rozwiązania decydują się nie tylko duże korporacje ale małe lub średnie przedsiębiorstwa, gdzie jeden robot tj. MiR250 jest swoistym narzędziem wykorzystywanym do różnego rodzaju transportu wewnątrz zakładu. Wszystko to dzięki wspomnianemu wcześniej kierunkowi rozwoju robotyki mobilnej gdzie coraz częściej gości hasło „Plug and Play”.

Jaka jest najważniejsza przewaga oferowanych przez Państwa robotów mobilnych nad konkurencją? 

Przewagą oferowanych przez nas robotów jest krótki czas dostawy oraz uruchomienia, łatwość programowania – co bezpośrednio przekłada się na elastyczność oraz koszt pełnej aplikacji zrobotyzowanej. Ze względu na to, że system nie wymaga obszernej i dedykowanej infrastruktury, koszt wdrożenia ogranicza się do ceny robotów oraz prac programistycznych.


Podsumowanie

Roboty mobilne w kolejnych latach z pewnością przejmowały będą szereg prac do tej pory wykonywanych przez człowieka lub innego typu rozwiązania technologiczne. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania na pracowników i coraz mniejszej ich podaży oraz niezwykłej elastyczności tego typu sprzętu i coraz szerszej funkcjonalności. Robotyka mobilna wyszła odważnie ze sfery prac naukowych i rozwojowych do obszaru profesjonalnych aplikacji przemysłowych realnie poprawiających efektywność zakładów produkcyjnych i logistycznych w zakresie transportu i załadunku.

Fot. 11. Robot MiR250 Hook z hakiem holowniczym, realizacja firmy ProCobot.

Autorka: Agnieszka Hyla, absolwentka Politechniki Śląskiej. Od dekady związana z przemysłem produkcyjnym. Na co dzień pracuje jako menedżerka projektów z zespołami programistycznymi, budując skuteczne systemy IT wspierające kluczowe procesy biznesowe w firmach. Zwolenniczka zwinnego podejścia, autorka opracowań z zakresu technologii IT dla produkcji oraz efektywnego zarządzania zasobami organizacji.