Wizja komputerowa staje się niezbędnym elementem rozwoju sztucznej inteligencji

Przewiduje się średni wzrost produktywności o 42% w ciągu najbliższych 3 lat, ale brak umiejętności i wiedzy wewnętrznej może stanowić przeszkodę dla pełnego wykorzystania tego potencjału.

Według najnowszych badań Panasonic Connect Europe, adaptacja technologii Computer Vision opartej na sztucznej inteligencji znajduje się w kluczowym punkcie, mającym na celu zwiększenie wydajności w wielu sektorach przemysłu. Decydenci prognozują, że po trzech latach od implementacji, wydajność wzrośnie średnio o 42%. Największy wzrost przewiduje się w branży produkcyjnej, gdzie może on wynieść nawet 52%.

W dziedzinie sztucznej inteligencji istnieje obszar zwany widzeniem komputerowym, który pozwala komputerom i systemom wydobywać znaczące informacje z obrazów cyfrowych. Można go porównać do “oczu sztucznej inteligencji”, które obserwują, identyfikują, klasyfikują, śledzą i wreszcie przekształcają obrazy w pożyteczne dane. Te informacje mogą być dalej analizowane przez ludzi lub służyć do wspomagania działania sztucznej inteligencji.

Szeroka gama zastosowań

Respondenci wskazują, że technologia Computer Vision znajduje swoje zastosowanie w wielu różnych sektorach i obszarach biznesowych. Praktyczne funkcje, takie jak naprawy i konserwacja, nadzór nad liniami produkcyjnymi oraz kontrola jakości, wydają się być bardziej powszechne niż sposoby wykorzystania związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Rozwiązania stosowane w logistyce oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobywają coraz większą popularność, podobnie jak mapowanie w czasie rzeczywistym i monitorowanie osób, co pokazuje różnorodność możliwości wykorzystania technologii Computer Vision.

Umiejętności jako bariera dla wdrożenia

Największe trudności w implementacji technologii to brak zewnętrznego wsparcia specjalistycznego (37%) oraz utrzymanie wiedzy na temat wizji komputerowej w firmie (33%). Przedsiębiorstwa nie unikają również trudności związanych z potencjalnymi aspektami etycznymi, które towarzyszą wdrażaniu aplikacji opartych na sztucznej inteligencji wizyjnej. Największe obawy dotyczą bezpieczeństwa danych (35%), a zaraz za nimi pojawiają się troski o prywatność i nadzór, brak wytycznych korporacyjnych oraz lęk przed zastąpieniem miejsc pracy – wszystkie na poziomie 32%.

Ewolucja sztucznej inteligencji nabiera tempa

W miarę coraz szerszego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji, zauważalna staje się dynamika tego trendu. Z ogólnej liczby respondentów, aż 67% podkreśla znaczenie wykorzystania tej technologii w ich działalności. Co ciekawe, 37%  z nich już z powodzeniem wdrożyła odpowiednie rozwiązania i dostrzega zauważalne korzyści. Kolejne 34% znajduje się obecnie w fazie planowania lub procesu wdrażania technologii, co sugeruje rosnące zainteresowanie tym obszarem. Wciąż jednak istnieje 17% respondentów, którzy rozważają potencjalne zastosowania, a tylko 13% deklaruje, że nie ma w planach wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji.

Badania wyraźnie pokazują, że technologia wizji komputerowej to nie tylko koncepcja, lecz obecna rzeczywistość, która prowadzi przedsiębiorstwa do znaczących wzrostów produktywności i efektywności operacyjnej, mówi Margarita Lindahl, Head of AI w Panasonic Connect Europe. Organizacje z różnych sektorów, które jeszcze nie przystąpiły do planowania wdrożenia, zaczynają pozostawać w tyle. Wraz z popularyzacją tej innowacji, pojawiło się wyraźne zapotrzebowanie na specjalistów, takich jak Panasonic, którzy pomagają firmom zrozumieć, w jaki sposób skutecznie i odpowiedzialnie wdrożyć tę technologię.