Silniki ABB poinformują użytkownika o koniecznym serwisie

Nowe, oparte na technologii inteligentnych czujników rozwiązanie ABB może ograniczyć przestoje silników niskiego napięcia nawet o 70 proc. i wydłużyć ich cykl życia aż o 30 proc.
Do tej pory monitorowanie i konserwacja prewencyjna silników nN były czasochłonne i kosztowne. Nowa technologia zaproponowana przez ABB przekształca proste silniki w inteligentne maszyny, które poinformują użytkownika o koniecznym serwisie urządzenia. Inteligentne czujniki zainstalowane bezpośrednio na silniku przekazują informacje o parametrach operacyjnych i stanie urządzenia, wykorzystując do tego bezprzewodową transmisję danych.
Innowacyjna technologia czujników zapewni operatorom zakładów nie tylko ogromne potencjalne oszczędności związane z konserwacją i naprawami, ale ułatwi również wykorzystanie koncepcji „Internetu Rzeczy, Usług i Ludzi” (Internet of Things, Services and People, IoTSP)* dla milionów silników. IoTSP to koncepcja stworzona przez ABB, która umożliwia klientom korzystanie z możliwości, jakie daje cyfryzacja. Dzięki nowemu rozwiązaniu korzyści wynikające z IoTSP staną się dostępne również dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Czujnik monitoruje parametry silnika

Inteligentny czujnik dostarcza informacje o parametrach operacyjnych i stanie urządzenia, takich jak wibracje, temperatura lub przeciążenie, a także oblicza zużycie energii elektrycznej. Dane analizowane są przez specjalnie opracowane oprogramowanie i przekazywane operatorowi zakładu w formie graficznej na potrzeby planowania konserwacji, co umożliwia ograniczenie przestojów nawet o 70 proc. Jednocześnie możliwe jest wydłużenie cyklu życia silników aż o 30 proc. i obniżenie zużycia energii nawet o 10 proc., co powoduje, że inwestycja w tę innowacyjną formę monitorowania stanu urządzenia zwróci się w mniej niż rok.

To innowacyjne rozwiązanie sprawia, że monitorowanie stanu urządzenia staje się nowym standardem dla silników niskiego napięcia – powiedział Pekka Tiitinen, prezydent Dywizji Automatyzacji Produkcji i Napędów ABB. – Zoptymalizowane harmonogramy konserwacji pomagają w znacznym stopniu obniżyć jej koszty. Poza tym można istotnie ograniczyć, a nawet całkowicie wyeliminować nieplanowane przerwy w działaniu silnika. Zwiększona dostępność istotnie poprawia produktywność pracy naszych klientów.

Uniwersalne i bezpieczne rozwiązanie

Zastosowanie tego innowacyjnego rozwiązania nie ogranicza się wyłącznie do nowych silników wyprodukowanych przez ABB. Czujniki mogą być zainstalowane fabrycznie lub później – na jużuruchomionych silnikach nN i to zaledwie w ciągu kilku minut.

Nowa technologia czujników ABB jest również gwarancją bezpieczeństwa cybernetycznego. Czujnik nie jest elektrycznie połączony z silnikiem i w rezultacie uzyskanie nieupoważnionego dostępu za pośrednictwem tego kanału jest niemożliwe. Korzystając z protokołów szyfrowania, inteligentne czujniki przesyłają dane bezprzewodowo na bezpieczny serwer. Tam dane są analizowane przy pomocy specjalnych algorytmów. Serwer w chmurze, gdzie przechowywane są zaszyfrowane dane, spełnia wszystkie surowe wymagania ABB zapewniające bezpieczeństwo cybernetyczne. W internetowym portalu dla klientów zastosowano również protokół dostępu oparty na rolach, tak aby zapewnić bezpieczny dostęp do danych.