Jak zdalnie zarządzać operacjami

Omówienie pięciu zagadnień związanych z usprawnieniem zdalnych operacji, które mają coraz większe znaczenie dla utrzymania ciągłości działania zakładów produkcyjnych.

Organizacje przemysłowe starają się zapewnić pracownikom oraz społecznościom bezpieczeństwo i zmagają się ze skutkami COVID-19 dla gospodarki, łańcuchów dostaw i operacji. W miarę rozprzestrzeniania się pandemii właściciele/operatorzy zakładów szukają sposobów na zmianę sposobu pracy. Dotyczy to rafinerii, zakładów chemicznych i zakładów produkcyjnych. Wraz z utratą zasobów ludzkich w wyniku pandemii i odejściem na emeryturę doświadczonych pracowników, stało się jasne, że model operacyjny musi się szybko zmienić.

1. Korzyść z cyfryzacji

Efektywność cyfrowa jest kluczem do utrzymania się w czołówce w dzisiejszym środowisku produkcyjnym. Nacisk na cyfrowe zarządzanie zasobami i procesami umożliwia firmom posiadającym zakłady produkcyjne na osiągnięcie nowych poziomów efektywności, wydajności i bezpieczeństwa. Narzędzia te obejmują najnowsze technologie w zakresie czujników, łączności, przechwytywania danych, wizualizacji i zaawansowanej analizy. Pomóc w tym mogą takie działania, jak zdalne monitorowanie i operacje, utrzymanie wykorzystujące informacje o stanie technicznym, utrzymanie predykcyjne oraz dane dostępne dla operatorów w czasie rzeczywistym. Przejście na zdalne operacje w zakładzie jest łatwiejsze dzięki bezpiecznym narzędziom cyfrowym. Oprogramowanie do zdalnego monitorowania i obsługi może być zabezpieczone przed atakami cybernetycznymi, ograniczając ryzyko awarii w fabryce.

2. Ocena zdalnych operacji

Aby pomóc organizacjom przemysłowym w realizacji ich celów biznesowych, wiodący dostawcy automatyki opracowali innowacyjne rozwiązania w zakresie operacji zdalnych, oferując wiedzę, umiejętności i możliwości technologiczne, jakich klienci potrzebują, aby funkcjonować w trudnych warunkach biznesowych. Operacje zdalne pomagają w prowadzeniu złożonych zakładów produkcyjnych i opierają się na nowoczesnej infrastrukturze automatyki. Wykorzystując dane z procesu lub aktywów, pracownicy zakładu mogą zarządzać codzienną produkcją, konserwacją i bezpieczeństwem oraz usprawniać pracę wielu zakładów. Mogą oni obsługiwać zakład, śledzić cele produkcyjne, monitorować stan aktywów oraz tworzyć scenariusze w celu określenia efektów zmian operacyjnych przed ich wdrożeniem. Zdalne operacje wspierają pracę systemów automatyki, sieci i urządzeń oraz ich relokacje.

Bezprzewodowe nadajniki mogą pomóc w zdalnych operacjach, jak pokazano na Honeywell Users Group Americas, czerwiec 2019. Dzięki uprzejmości: Mark T. Hoske, CFE Media and Technology

3. Wykorzystanie zabezpieczeń, technologii cyfrowych, monitoringu 

Zdalne operacje i strategia wsparcia mająca na celu obniżenie ryzyka dla pracowników i przestrzeganie wytycznych dotyczących dystansu społecznego może wymagać zmniejszenia liczby pracowników fizycznie znajdujących się w fabryce. Pomoże to chronić pracowników w fabryce i utrzymać ciągłość operacji. Ważne jest, aby zapewnić im wsparcie w postaci zaawansowanego sprzętu bezpieczeństwa i narzędzi, takich jak cyfrowe systemy wideo do ochrony obiektu, a także monitorowanie systemów kontroli dostępu, aby było wiadomo, kto jest na miejscu, a kto pracuje zdalnie. Fizyczny sprzęt i urządzenia mogą być zdalnie monitorowane za pomocą bezpiecznej aplikacji, zapewniając operatorom zakładów wgląd do krytycznych procesów na urządzeniach mobilnych.

4. Wykorzystanie usług do operacji zdalnych

Serwis i wsparcie techniczne mogą być świadczone zdalnie. W skład takich usług wchodzą zdalne konsultacje i utrzymanie oraz współpraca przez wideokonferencje i rozwiązywanie problemów . Dzięki noszonym przy sobie urządzeniom pracownicy mogą pomóc zespołowi zdalnemu w identyfikacji problemów i rozwiązywaniu ich w czasie rzeczywistym. Podczas problemów produkcyjnych członkowie zespołu mogą uzyskać dostęp do systemów i współpracować w celu zdalnego rozwiązania problemu. Pomaga to personelowi zakładu wykonywać podstawowe zadania i pozyskiwać wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania pracy i utrzymania czasu sprawności operacyjnej.

5. Aktualizacja sterowania i bezpieczeństwa cybernetycznego

Modernizację można osiągnąć poprzez automatyzację zakładu i aktualizację oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Doświadczenie pokazuje, że zdalnie sterowane metody migracji w celu modernizacji systemów sterowania oferują mniejsze ryzyko, niezawodne wykonanie i niższe koszty. Zdalna modernizacja sterowania może zminimalizować ryzyko, czas i wysiłek oraz poprawić doświadczenia związane z migracją. Takie podejście może skrócić czas cyklu nawet o 80%, obniżyć koszty operacyjne nawet o 20% i zwiększyć wydajność migracji o co najmniej 60%, przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i kontroli procesów. Wirtualne szkolenie z wykorzystaniem technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR) może w razie potrzeby zwiększyć umiejętności operatora niemal ?na zawołanie?.


Jason Urso jest dyrektorem ds. technologii w Honeywell Process Solutions. Redagował Mark T. Hoske, redaktor naczelny Control Engineering, CFE Media and Technology, mhoske@cfemedia.com.