Zastosowanie automatyzacji w dzisiejszych zakładach produkcyjnych

Wraz z partnerem Liberty Reach, firma AMT zaprezentowała inteligentną technologię dekantacji na konferencji i wystawie Automate zorganizowanej przez Association for Advancing Automation w dniach 6-9 czerwca 2022 w Detroit w stanie Michigan. Dzięki uprzejmości: AMT

Automatyzacja jest koniecznością dla zakładów produkcyjnych i zaczyna się od gromadzenia danych i zrozumienia, gdzie jest (i nie jest) potrzebna oraz jakie technologie mogą pomóc zmaksymalizować zwrot z inwestycji (ROI).


Informacje o automatyzacji

Automatyzacja przestała być modnym słowem, a stała się koniecznością w branży produkcyjnej. Choć pierwotnie została zaprojektowana w celu odebrania ludziom nudnych, brudnych i niebezpiecznych miejsc pracy, stała się czymś więcej. Teraz producenci zdają sobie sprawę, że jest to “konieczność”, jeśli chcą pozostać na rynku.

 

Zwiększone wykorzystanie interaktywnych technologii dzięki Przemysłowemu Internetowi Rzeczy (IIoT) sprawia, że zawody te są bardziej atrakcyjne dla młodszych pracowników. Oczekują oni – a nawet wymagają – by technologia odgrywała kluczową rolę w ich pracy.


Rekomendowanie automatyzacji jest procesem opartym na danych i często jasno pokazuje, czy automatyzacja jest mądrą inwestycją, czy nie, w oparciu o cele i zadania klienta. Łącząc priorytetowe cele z solidnymi danymi, znacznie łatwiej jest podejmować inteligentne decyzje poparte silnym uzasadnieniem biznesowym lub zwrotem z inwestycji (ROI).

W przeszłości, gdy AMT odwiedzało zakład produkcyjny i przeprowadzało audyt, staraliśmy się zautomatyzować zadania, które były jednym z „czterech problemów”: nudne, brudne, niebezpieczne lub trudne. Tradycyjnie do automatyzacji stosowano zasadę 80/20; zwykle nie było silnego uzasadnienia biznesowego dla wdrożenia automatyzacji, jeśli nie mogliśmy uchwycić 80% tego, co produkował klient. Jeśli klient miał chaotyczną siatkę produktów lub proces, automatyzacja 80% produkcji często stawała się zbyt kosztowna, aby miała sens.

W ostatnim czasie postępy w technologiach automatyzacji i niedobory siły roboczej zmieniły dawne założenia branżowe i uzasadnienie biznesowe dotyczące tego, co powinno, a co nie powinno być zautomatyzowane. Teraz klienci często mówią, że muszą zautomatyzować swoje procesy, bo inaczej nie przetrwają, ponieważ dodatkowa siła robocza potrzebna do przetworzenia dodatkowej przepustowości nie jest dostępna lub pracownicy nie chcą już wykonywać pewnych rodzajów pracy.

Weźmy pod uwagę kogoś w zawodzie spawacza: jeśli jest 100-stopniowy letni dzień, duży hełm i ciężka odzież ochronna sprawiają, że spawaczowi jest gorąco i niewygodnie przez cały dzień, wykonując brudną i trudną pracę. W międzyczasie pracownik ten mógłby znaleźć bardziej komfortową pracę za biurkiem, co spowodowało, że ludzie odchodzą lub nie biorą pod uwagę zawodów takich jak spawanie, tworząc pustynie pracy w wielu branżach.

W dzisiejszych czasach automatyzacja nie polega na zastępowaniu ludzi maszynami lub ograniczaniu siły roboczej; chodzi o zaspokojenie popytu klientów na więcej produktów bez możliwości zwiększenia wielkości siły roboczej. Chodzi o pomoc niektórym z tych firm w automatyzacji, aby utrzymać się przy życiu lub kontynuować rozwój, gdy nie ma dostępnej siły roboczej do obsadzenia tych ról.

Dowiedz się, gdzie automatyzacja ma sens

Zbieranie danych jest pierwszym krokiem w ocenie zasadności automatyzacji. Wymaga to od integratora przebywania w zakładzie klienta przez kilka dni, aby poznać proces i produkt jeszcze lepiej niż klient. Wizyta w zakładzie daje setki zdjęć, mnóstwo danych i solidne zrozumienie procesu klienta, priorytetów organizacyjnych i ograniczeń, takich jak zwiększona przepustowość, wyższa jakość lub budżet na wyposażenie kapitałowe.

Ustalenie celów następuje po zebraniu danych i jest prawdopodobnie najważniejszym krokiem w tym procesie.  Inżynierowie powinni spotkać się z zespołem klienta, aby przypisać poziom priorytetu do każdego z celów klienta. Korzystając z tej listy priorytetów i danych produkcyjnych, opracowywana jest mapa drogowa automatyzacji, która odpowiada na potrzeby klienta, patrząc na proces jako całość i zapewniając silne uzasadnienie biznesowe dla wdrożenia każdej rekomendacji.

Przemysł 4.0 prowadzi do bardziej elastycznych technologii

Przyjęcie wzrosło, ponieważ technologie stały się bardziej elastyczne i łatwiejsze do przeprogramowania. Jest to zmiana w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat, kiedy istniały pewne aplikacje, których nikt nie chciał zautomatyzować, ponieważ nie było to możliwe przy obecnym stanie technologii. Wiele aplikacji uważanych za koncepcje lub projekty badawczo-rozwojowe zaczyna wchodzić do głównego nurtu produkcji.

Producenci oryginalnego sprzętu (OEM) pracują nad tym, aby produkty były bardziej przyjazne dla użytkownika, przyjmując funkcje oparte na produktach konsumenckich, takie jak technologia plug-and-play i ulepszone interfejsy wizualne. Wiele urządzeń przemysłowych może być teraz programowanych przez przeciętnego laika bez specjalnego wykształcenia w zakresie programowania, co pozwala klientom na posiadanie wewnętrznego eksperta w tej dziedzinie, zamiast konieczności zatrudniania zewnętrznego programisty do pewnych zmian.

Przykładem tego jest nowa technologia depaletyzacji losowej palety lub paletyzacji losowych produktów, zadanie, którego nie można było sobie nawet wyobrazić pięć lub dziesięć lat temu. Obecnie robot i system wizyjny w połączeniu z unikalnym algorytmem oprogramowania pozwalają na wyeliminowanie pracy z tego fizycznie wymagającego zadania. Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) nowej technologii otwierają rynek, eliminując potrzebę interwencji człowieka w celu przeprogramowania systemu za każdym razem, gdy nieznany produkt pojawia się na palecie lub schodzi z przenośnika taśmowego. Zmniejsza to fizyczną pracę człowieka podnoszącego produkty i eliminuje pracę inżynieryjną związaną z przeprogramowaniem systemu dla każdego nowego produktu.

Młodsi pracownicy stawiają na automatyzację

Każde kolejne pokolenie wydaje się czuć bardziej komfortowo i chętniej pracować z technologią i wokół niej. Milenialsi i najmłodsze pokolenie Z postrzegają technologię jako narzędzie, które ma uchronić ich przed koniecznością wykonywania “czterech problemów”, a nie jako coś, co może odebrać im pracę. Pracownicy ci woleliby raczej programować roboty, niż samodzielnie wykonywać pracę fizyczną. Patrząc z tej perspektywy, automatyzacja daje możliwość uczynienia pracy bardziej satysfakcjonującą, interesującą i bezpieczniejszą.

1 https://blog.appliedmfg.com/blog/overview-robot-industry-ceo

2 https://appliedmfg.com/amt-to-unveil-artificial-intelligence/


Chris Clayton jest inżynierem ds. zaawansowanej produkcji w Applied Manufacturing Technologies