Inteligentne moduły I/O do sieci Ethernet z serii ADAM-6200

Firma Advantech już od kilkunastu lat cieszy się statusem cenionego na całym świecie dostawcy urządzeń do rozproszonych systemów kontrolno-pomiarowych. Opracowana w 1993 r. seria modułów ADAM jest sukcesywnie rozwijana, szczególnie w zakresie rozszerzenia możliwości komunikacji z różnymi systemami automatyki. W ostatnim roku rozszerzono ją o serię ADAM-6200 wyposażoną w podwójny interfejs ethernetowy.

Obecnie seria ADAM-6200 zawiera siedem modułów, wyposażonych w wejścia/wyjścia analogowe (U/I) i cyfrowe (także przekaźnikowe). Dodatkowo każde z wejść cyfrowych może pracować jako wejście licznikowe (w trybie zliczania albo pomiaru częstotliwości) lub zatrzaskowe (latch), a każde z wyjść cyfrowych jako wyjście impulsowe (o regulowanym wypełnieniu i liczbie generowanych jednorazowo impulsów) lub opóźniające (o zadanej zwłoce czasowej).

Komunikacja
Moduły zostały wyposażone w dwa interfejsy sieciowe Ethernet 10/100 Base-TX oraz obsługę protokołu Modbus/ TCP – jednego z najpowszechniej stosowanych w automatyce przemysłowej. Na szczególną uwagę zasługuje funkcjonalność wynikająca z istnienia dwuportowego switcha, który pozwala na kaskadowe łączenie modułów, bez konieczności stosowania normalnie wymaganych przełączników sieciowych. Ponadto takie połączenie jest objęte funkcją auto-bypass, która w przypadku zaniku zasilania pojedynczego modułu zapewnia utworzenie przezroczystego połączenia między obydwoma interfejsami, skutkujące utrzymaniem komunikacji z pozostałymi modułami znajdującymi się w łańcuchu.

Producent przewidział także możliwość korzystania z urządzeń za pośrednictwem zgodnej z HTML5 przeglądarki internetowej (z wykorzystaniem komputera, tabletu czy nawet smartfona). Po wpisaniu w polu adresowym przeglądarki IP modułu i po prawidłowym zalogowaniu (wymagane jest podanie hasła ustawianego za pomocą programu narzędziowego AdamApax.NET Utility) uzyskuje się widok wgranej do urządzenia prostej strony WWW, pozwalającej na wgląd w aktualne stany we/wy (wraz z krótkim trendem graficznym) oraz wysterowanie poszczególnych wyjść. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby strona ta została odpowiednio zmodyfikowana we własnym zakresie przez użytkownika. Wystarczy odpowiednie przygotowanie samego kodu HTML (oczywiście w połączeniu z JavaScript). Dla dostępu do danych modułu będzie to technologia AJAX, wykorzystująca zaimplementowane wywoływania GET/POST.

Algorytmy GCL
Dzięki zaimplementowanej obsłudze algorytmów GCL (ang. Graphic Condition Logic), czyli prostych reguł logicznych, operujących na sygnałach wejściowych i na ich podstawie ustalających stany wyjść (także na zdalnych modułach), urządzenia te mogą także przyjąć rolę prostego, autonomicznego sterownika. Nie są to sterowniki PLC, alew przypadku pojawiających się bardzo prostych zadań, dla których stosowanie PLC jest zdecydowanie nadmiarowe, ta funkcja modułów serii ADAM-6200 może być bardzo przydatna.

Połączenia P2P
Stosunkowo często pojawiającym się problemem rozproszonych systemów automatyki i pomiarów jest przesyłanie dużej liczby sygnałów, często także na duże odległości. Kłopotliwe staje się prowadzenie dużej liczby przewodów oraz występowanie wszelkiego rodzaju zakłóceń. Jednym z możliwych rozwiązań eliminujących te problemy jest oczywiście przesyłanie sygnałów w postaci przetworzonej do cyfrowej, np. za pomocą sieci Ethernet. W tym przypadku pomocna może okazać się właśnie implementacja połączeń P2P (peer-to-peer), występująca także w modułach serii ADAM-6200, niewymagająca korzystania z dodatkowego urządzenia master i umożliwiająca dodatkowo pracę w dwóch trybach: BASIC (one-to-one, gdzie współpracuje ze sobą tylko para modułów) oraz ADVANCED (one-to-multi, gdzie dla każdego kanału modułu „źródłowego” można wskazać dowolny kanał dowolnego modułu „docelowego”).

ELMARK Automatyka Sp. z o.o.
05-075 Warszawa-Wesoła
ul. Niemcewicza 76
tel. 22 773 79 37
faks 22 773 79 36
www.elmark.com.pl