Przedsiębiorstwa produkcyjne będą zwiększać nakłady na IT

Według danych zebranych przez agencję badawczą IDC, w 2018 roku inwestycje zakładów produkcyjnych Europy Środkowo-Wschodniej w rozwiązania IT będą o 18 proc. wyższe niż w roku 2014. Rosnąca złożoność procesów produkcyjnych powoduje, że przemysł potrzebuje coraz lepszych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji.
Dane dotyczą Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Według analityków IDC nasilający się trend inwestycyjny wynika z koncentracji firm na działalności operacyjnej w dążeniu do osiągniecia operacyjnej doskonałości. W osiągnięciu tego celu pomogą informatyczne narzędzie wspomagające decyzje. Ogólnie średnioroczne wydatki na IT będą w latach 2014-2018 rosły w tempie 4,1 proc. Spadek nakładów na zakupy sprzętu i urządzeń zostanie zrekompensowany przyspieszonym wzrostem w segmentach usług IT i oprogramowania, gdzie średnioroczne wzrosty w ciągu pięciu lat wyniosą 5,3 proc.
Aktualnie udział oprogramowania w wydatkach przemysłu produkcyjnego na IT wynosi w regionie 39 proc., a na usługi IT – 25 proc. Łączne wydatki na oprogramowanie i usługi w badanych pięciu państwach osiągną udział 69 proc. w całości wydatków w 2018 roku.
Dodatkowo technologie mobilne, chmura, Big Datai rozwiązania społecznościowe zaczną odgrywać podstawową rolę w zintegrowanych środowiskach, aplikacjach, gdzie rozwiązania analityki biznesowej (BI) oraz mobilne staną się nieodzowne dla odniesienia sukcesu na rynku i sprostania rosnącej złożoności przemysłu.
– Rynek Europy Środkowo-Wschodniej przyniesie szybkie wzrosty inwestycji już w tym roku, szczególnie w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach. Trwająca transformacja regionalnego przemysłu zwiększa zapotrzebowanie na wyspecjalizowane usługi IT i oprogramowanie – podsumowuje Martin Kuban, analityk IDC CEMA.