Astor ? Nowe radiomodemy SATEL Oy

Sateline-1870E oraz Satelline-3ASd Epic Pro to nowe radiomodemy w ofercie Astora. Model 1870E jest rozwinięciem znanego od kilku lat Satelline-1870. Umożliwia on tworzenie bezprzewodowych sieci szeregowych w zakresie wydzielonego pasma nielicencjonowanego 868÷870 MHz. Maksymalnie dostępna moc nadajnika wynosi 500 mW (pięć razy więcej niż w standardowej wersji 1870). Nowy model umożliwia uzyskanie komunikacji bezpośredniej z obiektami oddalonymi od siebie nawet o ponad 10 km. Pełna kompatybilność obu modeli umożliwia zwiększenie zasięgów działania sieci, a co za tym idzie możliwości systemu. Dodatkowo pozwala optymalizować koszty przez dobór modelu o mniejszej mocy dla obiektów bliżej umieszczonych oraz modelu 1870E w dalej położonych punktach sieci.

Z kolei radiomodem Satelline-3ASd Epic Pro pracuje w paśmie 400-470 MHz z maksymalną mocą do 10 W. Urządzenie opracowano ze stopniem ochrony IP67, dzięki czemu obudowa i złącza radiomodemu są w pełni chronione przed dostępem pyłu i wody. Model wyposażono w wyświetlacz LCD i cztery przyciski funkcyjne, wykorzystywane do wprowadzania zmian podstawowych parametrów pracy, takich jak: moc urządzenia, częstotliwość pracy czy pomiar poziomu mocy odbieranego sygnału, bez konieczności podłączania się do komputera PC. Dzięki odbiornikowi o dużej czułości (<-116 dBm) urządzenie umożliwia komunikację do 80 km w połączeniach bezpośrednich, a przy wykorzystaniu dostępnej w radiomodemie funkcji retransmisji sygnału zasięg komunikacji jest praktycznie nieograniczony. Specjalna, wodoszczelna obudowa ułatwia stosowanie radiomodemu w trudnych warunkach otoczenia. Zwłaszcza w aplikacjach związanych z inżynierią ruchu morskiego czy w systemach pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem metod RTK czy DGPS.

www.astor.com.pl