Odnawialne źródła energii – przegląd systemów szkoleniowych

Trend ten potęgują rosnące oczekiwania w zakresie szkoleń i pod­noszenia kwalifikacji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, fir­ma Lucas-Nülle opracowała odpowied­nie systemy szkoleniowe, które pozwala­ją nadążyć...

Czego boją się producenci?

Jak wynika z raportu Plant Services i Augury, pół roku temu 8 na 10 producentów spodziewało się, że w ciągu roku wzrośnie popyt na...

Spodziewany czterokrotny wzrost rynku technologii bezprzewodowych w Europie

Palo Alto, California. Znajdując się wciąż w początkowym stadium rozwoju, technologie bezprzewodowe do zastosowań przemysłowych stanowią bardzo podzielony rynek o mglistej strukturze produktów, dostawców i zastosowania.

Nagroda Frost & Sullivan dla ASTORA

Firma ASTOR otrzymała nagrodę „2010 Poland Vertical Market Penetration Leadership Award in Manufacturing Execution System (MES)” od międzynarodowej firmy badawczej Frost & Sullivan, za osiągnięcie pozycji lidera polskiego rynku systemów MES w roku 2010.

Sedlak & Sedlak: Raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych

Firma Sedlak & Sedlak już po raz czternasty przystąpiła do prac nad raportem płacowym dla stanowisk produkcyjnych. Badanie dotyczyć będzie 155 stanowisk z 8 pionów: (naczelne kierownictwo, kierownictwo i nadzór produkcji, produkcja, utrzymanie ruchu, badania i rozwój, jakość, ochrona środowiska i BHP oraz zakupy i logistyka). Raport będzie obejmował okres od czerwca 2010 do maja 2011. Uczestnicy badania otrzymają wyniki na początku września 2011 roku. Termin nadsyłania danych mija 15 lipca 2011.

Barometr EFL – nowy indeks sytuacji ekonomicznej w MŚP

EFL przygotował indeks „Barometr EFL” informujący o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Jego wyniki publikowane będą cyklicznie co kwartał, wraz z badaniami...

Technika ważenia

 Ciężar jest obecnie często mierzonym i regulowanym parametrem. W supermarketach ważenie jest podstawą do ustalania ceny produktów. Na drogach i mostach ustala się ograniczenia...

Małe firmy: innowacyjność receptą na poprawę

Mali przedsiębiorcy nie spodziewają się znaczącej poprawy swojej sytuacji w trwającym półroczu. Szanse na rozwój widzą przede wszystkim w inwestowaniu w rozbudowę oferty i...

Technologia RFID – w Polsce i na świecie

Pomimo istnienia wielu standardów technologii radiowej identyfikacji – RFID, wciąż nie można jej stosować równie łatwo, jak urządzeń typu plug-and-play.

HaPeS 2014

W dniach 21-23 października odbyły się zdaniem odwiedzających specjalistów największe i jedyne, tak branżowe w Polsce Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów HaPeS...