Energetyka rozproszona i inteligentne technologie to trendy na najbliższe lata

Konwergencja, inteligentne technologie oraz generacja rozproszona to zagadnienia, które zdaniem Frost & Sullivan, zdominują rynek w 2012 roku oraz w latach następnych.

Firmy operujące na rynku energetyki i ochrony środowiska dostrzegają największe możliwości konwergencji zarówno w obrębie własnego sektora, jak i w branżach automatyki przemysłowej i teleinformatyki.

– Istotna jest także konwergencja zachodząca pomiędzy rynkiem energetyki i branżą motoryzacyjną, a odnosząca się przede wszystkim do rozwoju sektora pojazdów elektrycznych oraz e-mobilności. Fakt ten sprzyja innowacyjności w zakresie rozwoju akumulatorów, przechowywania energii, infrastruktury dotyczącej transmisji i dystrybucji oraz ładowania akumulatorów, a także integracji mobilności oraz inteligentnych budynków – wyjaśniają eksperci Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej.

W przypadku energii odnawialnej, energia wiatrowa jest najbardziej atrakcyjnym segmentem dla firm europejskich. Także branża systemów fotowoltaicznych cieszy się pozytywnymi prognozami wzrostu.

– Jednak możliwości dla firm europejskich stopniowo maleją, gdyż rynek staje się coraz bardziej zdominowany przez graczy z Chin – podkreślają analitycy.

Według Frost & Sullivan, kluczową rolę w przyszłym rozwoju sektora energetyki i ochrony środowiska będzie odgrywać inteligentna technologia (ang. smart technology). Zaś rozwiązania dotyczące zwiększania wydajności będą stanowiły kluczowy element ewolucji rynku.

– Inteligentne sieci elektroenergetyczne (ang. smart grids), a także inteligentne budynki, miasta i sieci wodociągowe staną się w tym dziesięcioleciu rzeczywistością, otwierając duże możliwości dla rozwoju rynku – twierdzą eksperci firmy badawczej.

Zdaniem Frost & Sullivan kontynuowany będzie również obecny już dzisiaj nacisk na rozmieszczanie niewielkich punktów pozyskiwania energii odnawialnej w pobliżu miejsca jej konsumpcji.

– Stwarza to możliwości rynkowe dla dostawców technologii mikrogeneracji, ale z drugiej strony wymaga zastosowania nowych strategii i modeli biznesowych od firm zajmujących się wytwarzaniem energii oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Rozwój generacji rozproszonej, legislacja związana z tym rynkiem oraz integracja generacji rozproszonej do sieci to wyłaniające się ostatnio trendy, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych – komentują eksperci Frost & Sullivan.

Badanie Frost & Sullivan określa obszary rozwoju rynku w oparciu o ankiety przeprowadzone w grudniu 2011 z udziałem kilkuset firm.