Urządzenia mobilne, Ethernet, łączność bezprzewodowa 6 wniosków z ankiety

W ankiecie przeprowadzonej przez amerykańską edycję magazynu Control Engineering zapytano użytkowników z branży automatyki, sterowania oraz produkcji urządzeń, jakie korzyści płyną dla nich z zastosowania konkretnych rozwiązań dotyczących integracji, eksploatacji oraz wydatków na rzecz mobilności, sieci Ethernet i technologii bezprzewodowych. Działania związane z tymi obszarami stają się kluczowe dla przeprowadzania w przedsiębiorstwach procesów integracji, wspierania idei Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT) i Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT), jak również dla optymalizacji i analizy zbiorów danych big data.
1. Profil ankietowanych
Prawie połowa pytanych miała ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży przemysłowej, a 71% – dziesięć lub więcej lat. Przeanalizowano dane pochodzące z szerokiego spektrum przedsiębiorstw różnej wielkości.
2. Technologie i usługi
Z ankiety wynika, że kluczowymi produktami i usługami wykorzystującymi technologie mobilne, sieć Ethernet lub łączność bezprzewodową są: programowalne sterowniki PLC lub kontrolery PAC (67%); komputery przemysłowe lub sterowniki bazujące na komputerach PC (62%); interfejsy człowiek-maszyna HMI lub interfejsy paneli sterowania (58%).
3. Obszary zastosowania
Najczęstsze obszary zastosowania nowoczesnych technologii to: poziom produkcji oraz rozmaite aspekty działalności przedsiębiorstwa. Rozwiązania IT związane z poprawą bezpieczeństwa wykorzystuje zdecydowana większość badanych.
4. Zwiększenie wydajności
Zgodnie z wynikami ankiety systematycznie przybywa przemysłowych użytkowników urządzeń mobilnych, Ethernetu i łączności bezprzewodowej. Wyraźnie widoczna jest przy tym korelacja między poniesionymi nakładami a wzrostem wydajności.
5. Dostęp do sieci
Siedmiu na dziesięciu ankietowanych przyznało, że w ich zakładach produkcyjnych działają wewnętrzne sieci, zaś 74% badanych jest w stanie łączyć się z tymi sieciami za pomocą urządzeń bezprzewodowych.
6. Korzyści i problemy
Najczęściej wymienianą zaletą stosowania każdej z analizowanych technologii jest szybki dostęp do danych. Głównym problemem są zaś kwestie bezpieczeństwa.

Opracowanie: Amanda Pelliccione, dyrektor ds. badań w CFE Media.
Tekst pochodzi z nr 5/2016 magazynu "Control Engineering". Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszymserwisie, a uzyskasz dostęp dodarmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.