Integracja systemów, czyli pięć wniosków dotyczących właściwej strategii

Respondenci ankiety dotyczącej integracji, przeprowadzonej przez amerykańską edycję magazynu Control Engineering, wskazali pięć głównych wniosków płynących z prób wdrażania wielopoziomowej integracji systemów w swoich przedsiębiorstwach.
1. Integracja poziomów w hierarchii funkcjonalnej przedsiębiorstwa
Jeden na pięciu ankietowanych potwierdził, że w jego przedsiębiorstwie zintegrowano ściśle zakład produkcyjny (Poziom 1) oraz system kontroli produkcji (Poziom 2). Dodatkowo 13% respondentów wskazało na wysoki stopień integracji Poziomu 1 z Poziomem 3 (szczebel korporacyjny).
2. Korzyści
Najważniejsze korzyści płynące z zaimplementowania systemów integracji to kolejno: lepsze wsparcie dla procesów decyzyjnych (46%), lepsze zarządzanie zasobami (43%), zwiększenie automatyzacji procesów (41%) i skrócenie czasu podejmowania decyzji (41%).
3. Wyzwania
Ponad jedna trzecia ankietowanych zgodnie przyznała, że boryka się z takimi problemami, jak: brak budżetu na wdrażanie systemów integracji czy szkolenie pracowników, niedobór kadr oraz pewnego rodzaju dezorientacja co do zakresu podjętych działań w kontekście wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa.
4. Bezpieczeństwo sieci
Spośród wszystkich ankietowanych 35% deklaruje, że ich rozwiązania sieciowe są dobrze chronione (brak niepożądanych włamań), 39% stwierdza, że podjęto jakieś środki ochrony, natomiast 15% nie zauważyło żadnych skoordynowanych działań obronnych.
5. Funkcja zdalnego nadzoru
Ankietowani zostali zapytani o zdalny dostęp do danych produkcji z użyciem urządzeń mobilnych. 38% odpowiedziało, że dane są odizolowane i nie ma do nich zdalnego dostępu, 21% respondentów umożliwia kadrze menedżerskiej regularny przesył informacji ze swoich urządzeń mobilnych do systemu.
Margines błędu powyższego badania wynosi ok. 4,8%, przy poziomie ufności na poziomie 95%.

Opracowanie: Amanda Pelliccione, dyrektor ds. badań w CFE Media.
*ankieta „Cyberbezpieczeństwo 2015”/ „Control Engineering: 2015 Cyber Security Study”
**ankieta „Badania nad integracją systemów informatycznych 2014”/ „Control Engineering: 2014 System Integration Study”
***ankieta „Integracja informacji”/ „Control Engineering: 2014 Information Integration Study”
Tekst pochodzi z nr 4/2016 magazynu "Control Engineering". Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.