Raport: Systemy wizyjne na polskim rynku

Poziom wykorzystania systemów wizyjnych w Polsce jest bardzo niski. Nadal silne jest przekonanie, że są one drogie i nadmiernie skomplikowane. Z danych Control Engineering Polska wynika, że sprzedaż tego typu rozwiązań będzie rosła. Tym bardziej, że użytkownicy systemów wizyjnych potwierdzają ich dużą skuteczność.

Wykres 2. Zaledwie 9% użytkowników i aż 50% dostawców docenia rolę reklamy we wzroście popularności systemów wizyjnych. Użytkownicy największą rolę w tym procesie przypisują spadkowi cen.

Popularność systemów wizyjnych rośnie, co potwierdza 65% użytkowników i 93% dostawców. Zdecydowana większość użytkowników (80%) wskazuje, że przyczyną jest spadek cen. Podobnego zdania jest równo połowa dostawców. O wzroście popularności decydują także przyjazne interfejsy programowe i użytkowe, o czym przekonuje 75% użytkowników i 50% dostawców, zaostrzone regulacje prawne i normy jakości (55% użytkowników i 43% dostawców), uproszczenie sposobu wdrażania (50% użytkowników i 23% dostawców) oraz obecność wyszkolonej kadry (27% użytkowników i 13% dostawców). Największe rozbieżności pojawiły się przy ocenie roli reklamy. Aż 50% dostawców i zaledwie 9% użytkowników twierdzi, że ma ona wpływ na zwiększenie sprzedaży systemów wizyjnych (wykres 2.).

– Panujące tendencje należy uznać za naturalne, jeśli weźmiemy pod uwagę niskie nasycenie rynku. Poziom wykorzystania systemów wizyjnych znacznie odbiega od poziomu w krajach Europy Zachodniej czy Azji – stwierdza między innymi Radosław Boba, dyrektor techniczny Casp System. Wtóruje mu Marek Kania z Metrum, który twierdzi, że polski rynek systemów wizyjnych, szacowany na 20 mln EUR, jest sześćdziesiąt pięć razy mniejszy niż niemiecki, wart około 1,3 mld EUR.

Metodologia raportu

W listopadzie br. redakcja Control Engineering Polska zwróciła się do wybranych dostawców i użytkowników (w tym potencjalnych) systemów wizyjnych z pytaniami dotyczącymi tego segmentu rynku. Analiza uzyskanych wyników dostarczyła nam informacji m.in. na temat: tendencji rynkowych, popularności systemów wizyjnych w polskich przedsiębiorstwach oraz sposobu ich wykorzystania.

Wyniki raportu opieramy na danych uzyskanych od 30 producentów i dystrybutorów oraz blisko 70 użytkowników. Szczególnie duży odsetek wypowiedzi uzyskaliśmy od osób związanych z dużymi przedsiębiorstwami, przedsiębiorstwami, które zatrudniają co najmniej 400 osób. Do tej grupy należy 44% respondentów. Z kolei 31% reprezentuje firmy, w których pracuje od 101 do 400 osób. Pozostałe 25% pracuje w przedsiębiorstwach mniejszych niż 100-osobowe.

Wykres 1. Zestawienie respondentów badania, wskazuje, że są to osoby związane zawodowo z rekomendacją, specyfikacją lub zakupem systemów wizyjnych

– Przy czym Polska, ze względu na wielkość zaludnienia, jest jedynie około dwa razy mniejszym krajem – dodaje Marek Kania.

W opinii Janusza Kopczyka, dyrektora JAS Projektowanie Systemów Komputerowych, systemy wizyjne nadal stosują tylko przedsiębiorstwa zmuszone do tego spełnieniem norm. Podobnego zdania jest Krzysztof Gajewski, kierownik Działu Technicznego Sels, który dodaje, że firmy nie decydują się na zakup, ponieważ nie wierzą, że cena przełoży się na jakość i rentowność.

Ruch pod kontrolą

Porównywanie obiektu ze wzorem, badanie obecności i kontrola położenia są najczęściej stosowanymi funkcjami systemów wizyjnych, jak deklaruje 55% respondentów. Decyduje o tym wysoka niezawodność pomiarów. Do rzadszych zastosowań należy zaliczyć kontrolę koloru (32%) i pomiar gabarytu (36%). Może to wynikać ze względności pomiarów, zmiany koloru w zależności od oświetlenia czy – jak w przypadku pomiaru gabarytów – problemem eliminacji wpływu perspektywy. Kontrola ilości jest pomiarem częstym, ale zwykle może być zrealizowana także za pomocą zdecydowanie prostszych czujników (wykres 3.). 

Wykres 3. Porównywanie obiektu ze wzorem, badanie obecności i kontrola położenia są najczęstszymi funkcjami systemów wizyjnych. Zaledwie 32% respondentów wykorzystuje systemy wizyjne do kontroli koloru.

Systemy wizyjne znajdują zastosowanie w bardzo wielu aplikacjach – począwszy od najpopularniejszej kontroli ruchu, gdzie wykorzystanie deklaruje aż 40% respondentów, poprzez wykrywanie wad kształtu (38% wskazań), produkcję taśmową (26%), odczyt kodów kreskowych lub znaków charakterystycznych (26%), maszyny pakujące (26%) aż po sterowanie robotami (2%). Systemy wizyjne są wykorzystywane w robotyce bardzo szeroko, a niskie notowania w badaniu Control Engineering Polska mogą wypływać raczej z niskiego poziomu robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach. Szczegółowe zestawienie ilustruje wykres 4. 

Wykres 4. Najczęściej systemy wizyjne wdraża się na potrzeby kontroli obiektów w ruchu.

Staropolskie przysłowie „pańskie oko konia tuczy” mówi o nadzorowaniu swojej własności i wynikających z tego korzyściach. W zakładach przemysłowych „pańskim okiem” mogą być wizyjne systemy jakości. Jak się okazuje, już dzisiaj 72% respondentów deklaruje, że to właśnie w procesach kontroli jakości wykorzystywane są systemy wizyjne w ich przedsiębiorstwach. Mniej popularnym zastosowaniem są sterowanie i wizualizacja – 47%, identyfikacja – 32 % oraz śledzenie produkcji celem jej optymalizacji – 21% (wykres 5.). 

Wykres 5. Najczęściej systemy wizyjne znajdują zastosowanie w procesach kontroli jakości – 72% respondentów

– Restrykcyjne normy prawne, większe wymagania i świadomość odbiorców końcowych oraz mocny nacisk na obniżenie kosztów wytwarzania produktu sprawiają, że konieczne jest sięganie po rozbudowane i lepsze rozwiązania w dziedzinie kontroli jakości – uważa Piotr Gawęcki, inżynier sprzedaży EC Test Systems.

Chęć spełnienia norm jakościowych często zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, do inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw, jest siłą napędzającą koniunkturę na pojawiające się na rynku nowe produkty. Powstaje pytanie: które zakłady mogą, a które nie mogą „ominąć” technologii wizyjnych?

– Na baczności powinni mieć się producenci działający w sektorach, gdzie wymagana jest 100-procentowa kontrola wyrobów (produkcja masowa oraz wielkoseryjna podzespołów i części) lub w grę wchodzi zdrowie ludzi (przemysł spożywczy, farmacja, ochrona środowiska) – twierdzi Michał Dobrzelecki kierownik pracowni IMBiGS Zakład Badawczo-Rozwojowy Koprotech. – Już dziś technologia wizyjna używana jest praktycznie w każdej branży i jest (lub będzie) jednym z najważniejszych testów decydujących o jakości wyrobu, a co za tym idzie pozycji firmy na rynku.

Kontrola jakości przez lata funkcjonowała bez systemów wizyjnych, a mimo to błędy produkcyjne były wykrywane, a produkt stawał się coraz mniej awaryjny. Czy w takim razie wprowadzanie nowych narzędzi jest konieczne?

– Nie dajmy się zwariować! Poprawę jakości można osiągnąć za pomocą całej gamy urządzeń i nie tylko dziedzina przetwarzania obrazów przynosi nowe rozwiązania – podkreśla Jacek Reiner, adiunkt na Politechnice Wrocławskiej. To samo twierdzi Mirosław Lubieniecki, specjalista ds. technicznych MBB. Jego zdaniem nie wszystkie branże potrzebują technologii wizyjnych.

– Kamera nie jest „superczujnikiem”, który zdeklasuje inne metody sensoryczne. Szereg kontroli wykonuje się bardzo skutecznie z użyciem tak zaawansowanych urządzeń metrologicznych, jak mikroskopy pomiarowe czy wysokościomierze – mówi Mirosław Lubieniecki.

Sławomir Demianiuk, kierownik sprzedaży SICK dodaje, że w wielu zastosowaniach skuteczne i wystarczające pozostaną tradycyjne metody kontroli, zaś w innych sprawdzą się jedynie systemy wizyjne, które zautomatyzują procesy uprzednio wykonywane manualnie.

– Człowiek to bardzo zawodny instrument pomiarowy, który tylko w subiektywny sposób może określić jakość wytwarzanych produktów – tłumaczy Artur Gan, dyrektor CRI Jolanta. – Szczególnie w warunkach szybkich procesów produkcyjnych, z którymi wyśmienicie radzą sobie systemy wizyjne.

W stronę prostoty

Słońce jest jasne, a mimo to, kiedy w nie spojrzeć, niczego nie można dostrzec. Działanie systemów wizyjnych wydaje się być klarowne, a jednak czasem nie można z nich wydobyć użytecznej informacji. 90% dostawców często spotyka się z opinią, że systemy wizyjne są zbyt drogie i/ lub nadmiernie skomplikowane we wdrożeniu. 65% użytkowników, którzy brali udział w ankiecie, są podobnego zdania. Czy świat nauki wychodzi naprzeciw wyzwaniu? Artur Gan twierdzi, że producenci systemów wizyjnych ukierunkowali swoje prace rozwojowe na tworzenie systemów jak najmniej skomplikowanych w obsłudze i integracji. Z kolei według Kacpra Kamińskiego, Account Directora Guru Control Systems coraz powszechniejsze są przemysłowe kamery z wydajnym i znanym programistom interfejsem Gigabit Ethernet.

– Dzięki nim czas wdrożenie może znacznie się skrócić. Ponadto nie ma już potrzeby używania drogich kart akwizycji obrazów. Dodatkowym ułatwieniem są pakiety SDK (software development kit) dostarczane wraz z zakupem kamery. Proste oraz intuicyjne w obsłudze oprogramowanie pozwala na szybkie stworzenie nawet skomplikowanych aplikacji – tłumaczy Sebastian Hałucha, Konsultant SKK.

Czy w tym przypadku należałoby przytoczyć stare polskie porzekadło: „nie taki diabeł straszny, jak go malują”? Skąd wypływa powszechne przekonanie, że systemy wizyjne są zagadnieniem trudnym? Wywołuje je brak doświadczenia i wiedzy praktycznej, czy rzeczywista złożoność zagadnień związanych z implementacją i obsługą systemów wizyjnych? Jacek Nowicz, kierownik ds. sprzedaży i marketingu Future Processing ocenia, że wiedza potencjalnych użytkowników jest ciągle niewielka. Dariusz Andrzejewski, Product Engineer Omron Electronics twierdzi, że we wdrażaniu i uruchamianiu ważne jest doświadczenie.

– Systemów wizyjnych jest tak mało, iż konsultanci techniczni zaledwie znają ich dane katalogowe – potwierdza Marcin Krysiak, specjalista utrzymania ruchu w Michelin Polska. – Z praktycznymi problemami, takimi jak: oświetlaniem dużych powierzchni czy wybiórcza czułość urządzenia użytkownik jest zdany sam na siebie. W ofercie rynkowej brakuje dedykowanych systemów oświetlania dużych powierzchni. Keyence oferuje dla swoich systemów wizyjnych oświetlacze 15 x 15 cm. Jak oświetlić powierzchnie o wymiarach 2 m x 0,25 m? Zakup kilkunastu małych oświetlaczy mija się z celem pod względem finansów, niezawodności i jakości.

Inaczej problem widzi Sławomir Demianiuk: – Dla kogoś bez przygotowania uruchomienie i użytkowanie tokarki też jest skomplikowane, a przecież nikt nie czyni z tego przeszkody do stosowania tokarek – mówi przedstawiciel SICK. – Jak w każdej dziedzinie można stworzyć coś, co prawie działa i samo w sobie jest uciążliwe albo dzieło sztuki, dające radość użytkowania. Mówiąc o stopniu złożoności systemów wizyjnych, trzeba rozpatrywać osobno zagadnienia związane z obsługą, instalacją i opracowaniem projektu.

Tymczasem Krzysztof Blicharski, junior design Engineer w Zapis HW uważa, że użytkowanie jest bardzo proste, bo najczęściej systemy są bezobsługowe.

– Z założenia nie wymagają specjalnych umiejętności, a jedynie minimum niezbędnej wiedzy z zakresu działania i serwisu – dodaje Wojciech Komosiński, właściciel Vision.

Radosław Boba, dyrektor techniczny Casp System ostrzega jednak, że niejednokrotnie drobne modyfikacje na linii produkcyjnej pociągają za sobą konieczność wprowadzania zmian w oprogramowaniu systemu wizyjnego, co może zrobić tylko wykwalifikowany personel. Aby uniknąć późniejszych problemów eksploatacyjnych, już na etapie ustalania specyfikacji projektowych warto sobie zadać pytanie: na ile systemy wizyjne muszą być odporne na zmianę warunków pomiarowych?

Zaledwie 47% respondentów zadeklarowało, że przy wdrożeniu systemu wizyjnego korzystało z usług integratora. Czy jest ono skomplikowane? Według respondentów Control Engineering Polska wiele zależy od konkretnej aplikacji.

– Zadaniem integratora jest określenie warunków oświetlenia, dobranie sposobu pozycjonowania kontrolowanego elementu, jak i ustalenie rozwiązań mechanicznych, co wymaga wiedzy z zakresu optyki, przetwarzania obrazu, programowania oraz właściwego zrozumienia oczekiwań użytkownika. Określenie dodatkowego, często wykonywanego na potrzeby danej aplikacji oświetlacza, może być sprawą kluczową, gdyż nieprawidłowe doświetlenie obiektu skazuje aplikację na niepowodzenie mimo zastosowania wyrafinowanego systemu wizyjnego – podkreśla Darek Andrzejewski, Product Engineer Omron Electronics.

Jarosław Gancarz, specjalista ds. wdrożeń w Firmie Inżynierskiej Tadeusz Wędzony dodaje, że wdrożenie dodatkowo komplikuje nadzór bardzo dużej liczby parametrów oraz zmienność kontrolowanych detali pod względem barwy i kształtu.

Spadek liczby reklamacji

Ponad połowa respondentów przyznaje, że dzięki zastosowaniu systemu wizyjnego uzyskała pełną kontrolę nad procesem produkcji. Co drugi użytkownik osiągnął zwiększenie wydajności pracy maszyn, a 47% przyznaje, że od czasu wdrożenia zmniejszyła się liczba reklamacji. Pozostałe wskazane korzyści to zwiększenie tempa produkcji (42% wskazań) oraz zyskanie 100-procentowej pewność przeprowadzanych inspekcji (34%). Czy są to wystarczające argumenty? Szczegółowe zestawienie ilustruje wykres 6. 

Wykres 6. 47% respondentów przyznaje, że od czasu wdrożenia systemu wizyjnego liczba reklamacji w ich przedsiębiorstwie zmalała.

– Inżyniera najbardziej powinien przekonać argument, że systemy wizyjne stają się bardzo pewnymi, niezawodnymi i precyzyjnymi elementami automatyki przemysłowej – ocenia Piotr Gawęcki, inżynier sprzedaży EC Test Systems. – To wynik olbrzymiego postępu, jaki w bardzo szybkim tempie dokonuje się w branży elektronicznej i informatycznej.

Po podjęciu decyzji o inwestycji w system wizyjny pojawia się kwestia wyboru najlepszego rozwiązania. Czy istnieją odpowiednie rankingi popularności?

– Posiadamy w fabryce systemy wizyjne (Sick, Siemens, Cognex, DVT, Visi Control, Matrox, Omron) w około 50 różnych aplikacjach i nadal jesteśmy na etapie szukania najlepszego producenta – przyznaje Tomasz Olak, automatyk TRW Polska.

Jakie czynniki są ważne przy wyborze systemu wizyjnego? Według 66% respondentów decydująca jest cena (wykres 7.). Na drugim miejscu – z wynikiem 60% wskazań – uplasowała się prostota obsługi. Kolejny czynnik to wsparcie techniczne dostawcy, na które wskazało 51% użytkowników. Wskaźniki techniczne nie przekroczyły 50%. Wydaje się zatem, żewiększości polskich przedsiębiorstw na razie nie stać na inwestycję w jakość. 

Wykres 7. Wskaźniki techniczne nie przekroczyły progu 50%,
podczas gdy cenę uznało za bardzo ważny czynnik aż 66% respondentów.

– Wielu decydentów w firmach wie, że jakość powinna być pod kontrolą, a mimo to nie dokonuje inwestycji łudząc się, iż „im duża reklamacja się nie przytrafi” – dzieli się spostrzeżeniami Marek Kania z Metrum. – To tak, jak z paleniem: wszyscy wiedzą, że szkodzi, ale… 

PRODUKTY

Kamera Baumer z serii FQX

Kamery Baumer Optronic o wysokiej rozdzielczości z serii FQX to oferta kompletnych rozwiązań dla szerokiego zakresu zastosowań w analizie, pomiarach i dokumentowaniu zadań związanych z kontrolą jakości. Urządzenia odznaczają się bardzo wysoką jakością obrazu, małym poziomem zakłóceń przy bardzo szerokim zakresie dynamiki. Aktualnie zakres produktów obejmuje kamery z sensorem CCD o wysokiej rozdzielczości: 3.3, 5, i 8 milionów pikseli oraz 12-bitowej głębi obrazu. Wszystkie kamery wyposażone są w funkcje umożliwiające nastawę wzmocnienia, offsetu i czasu ekspozycji oraz interfejsy przemysłowe do wyzwalania i sterowania oświetleniem. Opcjonalnie kamery mogą być wyposażone w układ chłodzenia zbudowany z ogniw Peltiera, co umożliwia uzyskanie bardzo długich czasów ekspozycji. Sterownik programowy FCAM opracowany przez firmę Baumer umożliwia szybką integrację kamery z oprogramowaniem. Sterowniki mają wbudowany zaawansowany algorytm interpolacji kolorów, spełniający najbardziej surowe wymagania dotyczące jakości uzyskiwanego odwzorowania kolorów.

Astat
www.astat-wizja.com.pl 

Kamery Baumer z serii TX

Nowe kamery z serii TX z interfejsem FireWire to kamery cyfrowe wyposażone w szybki interfejs IEEE1394b, umożliwiający transmisję z prędkością do 800 Mb/s. Dostępnych jest 6 nowych modeli tej serii, każdy w dwóch wykonaniach: z sensorem kolorowym i czarno- -białym, o rozdzielczości od VGA do 2 milionów pikseli; umożliwiających przetwarzanie do 94 obrazów na sekundę. Nowa seria kamer Baumer spełnia wszystkie wymagania jakościowe dostarczając obraz o najwyższej jakości gwarantujący mały poziom błędów oceny jakości, powtarzalność analiz obrazu i dokładne wyniki pomiarów mechanicznych. Ta nowa generacja kamer oferuje również: wysoką czułość, szeroki zakres nastaw czasu przesłony, skanowanie rzeczywistych obszarów zainteresowania (ROI) i Binning dla podniesienia czułości i zwiększenia ilości przetwarzanych obrazów. Dokładna synchronizacja z procesem jest zapewniona poprzez interfejs przemysłowy dostarczający sygnały wyzwalające pobranie obrazu i strobowanie oświetlenia. Na życzenie klienta kamery serii TX mogą być wyposażone w dodatkowe interfejsy. Bufor obrazu został zwiększony do 32 MB, aby zapewnić bezpieczną, bezkolizyjną transmisję, przede wszystkim przy pracy w sieci. Solidna, dopasowana do zastosowań przemysłowych metalowa obudowa o wymiarach 36 mm x 36 mm x 56 mm czyni kamery TX najmniejszymi w swojej klasie, dzięki czemu można je montować nawet w bardzo małych i trudno dostępnych przestrzeniach maszyn i urządzeń.

Astat
www.astat-wizja.com.pl 

Adaptive Vision Studio

Adaptive Vision Studio (AVS) to kompleksowe narzędzie softwarowe do tworzenia przemysłowych systemów wizyjnych. W programie użytkownik może przygotować zarówno algorytm przetwarzania i analizy obrazu, jak i interfejs użytkownika końcowego. Atrakcyjny i intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) czyni z AVS narzędzie przyjazne i proste w obsłudze, a jego funkcjonalność sprawia, że może być użyty zarówno w typowych, jak i bardziej skomplikowanych aplikacjach. Rozwiązanie kierowane jest głównie do integratorów systemów, poszukujących przyjaznego narzędzia pracy, a także użytkowników końcowych, którzy chcą w szybki i prosty sposób przygotować własny system wizyjny.

Future Processing
www.adaptive-vision.com 

Kamera przemysłowa JAI

Firma JAI – producent najwyższej klasy kamer przemysłowych i systemów wizyjnych wprowadziła na rynek innowacyjny produkt – kamerę 2CCD AD- 080CL umożliwiającą jednoczesną rejestrację obrazu w zakresie światła widzialnego oraz bliskiego podczerwieni (NIR). Rozwiązanie to dzięki zastosowaniu 2 matryc CCD i specjalnego pryzmatu daje niespotykane dotąd możliwości analizy obrazu. Widmo widzialne pozwala na inspekcję powierzchni, a obraz NIR odwzorowuje to, co znajduje się tuż pod nią. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przemyśle spożywczym (selekcja warzyw, owoców itp.) i farmaceutycznym (kontrola jakości), ale także może być wykorzystana w przemyśle drukarskim i wielu innych. AD-080CL ma dwie matryce CCD 1/3“ o rozdzielczości 1024 x 768 px i pozwala na rejestrowanie do 30 klatek na sekundę. Zastosowano tu dwa niezależne interfejsy Camera Link (po jednym dla każdej matrycy). Dodatkowym plusem są małe wymiary kamery: 55 x 55 x 80 mm. Autoryzowanym dystrybutorem produktów JAI w Polsce jest Guru Control Systems.

Guru Control Systems
www.guru.com.pl 

Inteligentne kamery NI

NI 1722 oraz NI 1742 to wydajne a jednocześnie niedrogie systemy wizyjne przeznaczone dla inżynierów i naukowców. Inteligentne kamery National Instruments łączą w sobie funkcje jednostki centralnej oraz czujnika obrazu, co w integracji z oprogramowaniem NI do systemów wizyjnych stwarza możliwość obróbki obrazu bezpośrednio w kamerze. Stanowią one idealne rozwiązanie dla zastosowań takich, jak np.: lokalizacja elementów, nadzór nad pakowaniem, kontrola montażu oraz odczytywanie jednowymiarowych i dwuwymiarowych kodów kreskowych. Nowe kamery skonstruowane zostały do użytku w środowisku przemysłowym. Funkcje kamery NI 1722 bazują na procesorze PowerPC 400 MHz, a kamery NI 1742 na procesorze 533 MHz. Czujnik obrazu o rozdzielczości VGA (640 x 480) zastosowany w obu typach kamer to wysokiej jakości przyrząd o sprzężeniu ładunkowym firmy Sony. Kamery wyposażone są w porty We/Wy, w tym dwa optoizolowane cyfrowe wejścia oraz dwa optoizolowane cyfrowe wyjścia, jeden port szeregowy RS232, a także dwa gigabitowe porty Ethernet do obsługi protokołów przemysłowych m.in. Modbus TCP. Kamera NI 1742 dysponuje funkcją obsługi enkodera kwadraturowego oraz własnym układem zasilania oświetlenia. Obsługa enkodera kwadraturowego ułatwia synchronizowanie rejestracji obrazu z systemami napędu liniowego i obrotowego. Diody LED mogą być zasilone prądem ciągłym do 500 mA albo prądem o charakterze impulsowym do 1 A dla oświetlenia stroboskopowego. Oświetlenie stroboskopowe zapewnia prawie czterokrotne zwiększenie intensywności światła bez uszkodzenia urządzenia. Kamery dostarczane są z Vision Builder for Automated Inspection interaktywnym oprogramowaniem firmy National Instruments do konfigurowania, testowania i wdrażania aplikacji obsługujących wizję.

National Instruments
www.ni.com/poland 

Stingray – nowa rodzina kamer AVT

Stingray jest pierwszą modułową kamerą w ofercie Allied Vision Technologies. Dzięki modułowej budowie istnieje możliwość dostosowania kamery do konkretnej aplikacji. Użytkownik posiada możliwość wyboru mocowania obiektywu, matrycy, obudowy, interfejsu oraz wyjścia przewodów. Dla poprawy jakości obrazu zastosowano aktywny system chłodzenia matrycy wykorzystujący ogniwo Peltiera. Stingray ma bardzo korzystny stosunek cena / możliwości, a jej elastyczność pozwala na wykorzystanie jej w każdej aplikacji wizyjnej. Wyłącznym dystrybutorem AVT w Polsce jest firma Parameter.

Parameter
www.parameter.pl 

Platformy wizyjne Vision Appliances

Rodzina platform wizyjnych Vision Appliances jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania w przemysłowych aplikacjach wizyjnych. Możliwość podłączenia wielu kamer oraz preinstalowany system Windows XP wraz z oprogramowaniem wizyjnym iNspect i/lub Sherlock pozwalają na szybkie skonfigurowanie i uruchomienie aplikacji. W zależności od modelu do VA można podłączyć kamery analogowe, USB, Fire- Wire czy GigE. Komunikacja z innymi urządzeniami odbywa się za pomocą RS232, Ethernetu lub karty I/ O. Urządzenie zasilane jest napięciem 24 V. Niewielkie wymiary pozwalają na montaż w szafie sterowniczej. Przedstawicielem DALSA w Polsce jest firma Parameter.

Parameter
www.parameter.pl

 

ce

 


Jacek Nowicz, kierownik ds. sprzedaży i marketingu Future Processing:

Wiele polskich przedsiębiorstw nie zdecydowało się jeszcze na wdrożenie wciąż stosunkowo drogich systemów wizyjnych, zastępując ich pracę tańszą pracą człowieka. Jest to myślenie krótkowzroczne i sądzę, że coraz więcej firm będzie decydować się na instalację systemów wizyjnych. W ostatnich latach można zauważyć wzrost liczby instalacji. Tendencja wzrostowa powinna utrzymać się jeszcze co najmniej przez kilka lat. Potęgowana będzie chociażby przez rosnące inwestycje zagranicznych firm, które stawiają na jakość produktu i korzystają z systemów wizyjnych w macierzystych oddziałach.


Jacek Bogusz, dyrektor techniczny Astat:

Z systemów wizyjnych korzystają głównie przedsiębiorstwa, w których bardzo ważna jest jakość produktu końcowego, na przykład przemysł farmaceutyczny, zakłady produkujące dla motoryzacji itp. Tam poziom wykorzystania systemów wizyjnych jest bardzo wysoki. Uważam, że czas systemów wizyjnych w Polsce dopiero nadchodzi. Głównym czynnikiem wymuszającym stosowanie jest wzrastające tempo produkcji przy jednoczesnym wzroście wymagań jakościowych. Z kolei głównym powodem, dla którego wiele przedsiębiorstw nie używa jeszcze systemów wizyjnych, jest przestarzały park maszynowy, a przez to również wysoki koszt opracowania aplikacji i wdrożenia. Kolejny powód stwarzają zachodnie firmy inwestujące w Polsce, które dostarczają tzw. „technologię w pudełku” (rozpakuj i używaj) i nie są zainteresowane innymi inwestycjami.


Dariusz Andrzejewski, Product Engineer Omron Electronics:

Implementacja systemów wizyjnych trafia na barierę w postaci obawy końcowego użytkownika o umiejętność ich późniejszej obsługi. Niestety, niewiele jest na naszym rynku firm specjalizujących się w implementacji systemów wizyjnych, co powoduje, że większości aplikacji nie wykonuje się w sposób profesjonalny. Poza tym często spotyka się maszyny przychodzące z „Zachodu”, które obarczone są podstawowymi błędami w implementacji kamer. Oferta systemów dostępnych na naszym runku jest bardzo bogata, jednak niewiele firm oferuje systemy dedykowane do zastosowań przemysłowych, niewymagających wręcz programistycznych umiejętności przy parametryzowaniu systemu. Liczba aplikacji będzie jednak stale rosła ze względu na wzrost kosztów pracownika, coraz większe wymagania dotyczące kontroli jakości i zwiększające się tempo produkcji.


Piotr Gawęcki, inżynier sprzedaży EC Test Systems:

Systemy wizyjne dedykowane do aplikacji kontroli jakości w czasie rzeczywistym, czy też bardziej szeroko patrząc – zastosowania w liniach automatycznego wytwarzania to tylko jedno z pól wykorzystania tego typu rozwiązań. Kolejnym bardzo ważnym polem jest wykorzystanie systemów wizyjnych w zastosowaniach naukowych i badawczych. Coraz powszechniejsze jest sięganie po aplikacje pomiarowe bazujące na systemach wizyjnych w instytutach badawczych i na uczelniach. Warta odnotowania jest coraz większa liczba tego typu rozwiązań w branży wojskowej – pomiary zjawisk związanych z wystrzałami pocisków (trajektoria lotu, prędkość, przyspieszenie) i eksplozjami (dokładne śledzenie procesu niszczeniowego, pomiary prędkości rozchodzenia się fali uderzeniowej) za pomocą szybkich kamer i dedykowanego oprogramowania. Systemy wizyjne oparte na analizie obrazu w trybie offline spotykane są coraz częściej także w przemyśle – testowanie prototypów, systemy oparte na szybkich kamerach zainstalowane przy liniach produkcyjnych umożliwiające dokładne prześledzenie procesu w sytuacji, gdy pojawiają się błędy.


Sławomir Demianiuk, kierownik sprzedaży Sick:

Zdarza się, że system jest prawie bezużyteczny. Stwarza więcej problemów przy obsłudze niż zakładanych korzyści. Najczęściej oznacza to, że pominięto na wstępie lub zlekceważono ważny etap testów wykonalności. Drugim kluczowym elementem jest takie stworzenie warunków oświetlenia i pobierania obrazu, aby zawierał oczekiwane informacje w sposób stabilny oraz maksymalnie niezależny od realnych i często zmiennych warunków pracy. To zadanie wymaga dużego doświadczenia i w praktyce przemysłowej także testów statystycznych w warunkach najbardziej zbliżonych do roboczych. Często zadanie rozpatrywane jest po raz pierwszy i dopiero dłuższe testy pokazują złożoność problemu, łącznie z wyjątkami krytycznymi, które zaskakują samego użytkownika i finalnie mogą okazać się decydujące dla przedsięwzięcia, aby system eliminował wybrakowane produkty, a jednocześnie przepuszczał wszystkie dobre sztuki.


Przemysław Degórski, kierownik Działu Doradztwa i Sprzedaży WObit:

Nie wszędzie systemy wizyjne stanowią najlepsze rozwiązanie. Na przykład zamiast tradycyjnego systemu wizyjnego można wykorzystać skaner profilu, który daje nam znacznie więcej informacji niż kamera wizyjna, ułatwia przetwarzanie danych, a pomimo tego umożliwia rejestrację obrazu. W przemyśle metalurgicznym fantastycznie sprawdzają się czujniki wiroprądowe, gwarantują bowiem bardzo wysoką dokładność, wykazując przy tym niską wrażliwość na zabrudzenia (kurz, smar itp.).


Michał Aftewicz, Sales Engineer Parameter:

Większość rozmów z klientami kończy się na etapie oferty. Znacznie łatwiej zainstalować aplikację wizyjną w przedsiębiorstwach, które już wykorzystują systemy wizyjne, gdyż tam wiedzą, że ta inwestycja zwraca się bardzo szybko. Zyski osiągane są poprzez spadek liczby braków i wyeliminowanie wadliwych detali na wcześniejszym etapie produkcji. Systemy wizyjne pozwalają też na zbudowanie wizerunku firmy jako wiarygodnego i rzetelnego partnera. Przedsiębiorstwa, które są zainteresowane zainstalowaniem systemu wizyjnego, trzeba przekonać, że koszt wdrożenia, choć wydaje się bardzo wysoki, w rzeczywistości jest tylko procentem tego, co można zyskać.


Artur Gan, dyrektor CRI Jolanta:

Wzrastająca konkurencja na lokalnym rynku oraz otwarcie rynków europejskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej wymusiły na rodzimych przedsiębiorstwach szukanie rozwiązań, które pomogłyby im poprawić jakość oferowanych produktów oraz zmniejszyć koszty wytwarzania. Można to osiągnąć poprzez automatyzację, ograniczenie braków i wad produkcyjnych itp. Jednym ze sposobów są systemy wizyjne. I właśnie te czynniki będą motorem wzrostu w nadchodzących latach. Dodatkowym bodźcem do rozwoju jest też konieczność modernizacji przedsiębiorstw (także tych z kapitałem zagranicznym), na przykład do wytwarzania nowych i nowocześniejszych produktów. Ze względu na konieczność obniżania kosztów produkcji i zapewnienia bezawaryjnej pracy linii produkcyjnych w tych przedsiębiorstwach szuka się rozwiązań, które są dostępne na naszym rynku, a także lokalnych polskich firm integracyjnych, które są w stanie zapewnić szybki serwis techniczny implementowanych systemów.