Bezpieczeństwo sieciowe

Roman Jakubczak, Key Account Manager Mining, Metals & Minerals Segment w firmie Schneider Electric

Obecnie obserwujemy wzmożone zainteresowanie użytkowników w obszarach bezpieczeństwa sieciowego w systemach SCADA-PAC. Na rynku pojawiły się urządzenia kontrolujące ruch sieciowy z uwzględnieniem uprawnień dostępu do subskrybowanych zasobów w węzłach SCADA/PAC ? dla protokołów przemysłowych ? np. Modbus TCP/IP. Są to aktywne urządzenia sieciowe, łączące cechy routera/zapory sieciowej, sprawdzone i zoptymalizowane przez producenta dla danej konfiguracji SCADA/PAC.
Innym stosowanym środkiem zwiększającym bezpieczeństwo jest separowanie w sieci Ethernet warstwy nadzoru od warstwy sieci obiektowej, przy zachowaniu dostępu-routingu do sieci urządzeń wykonawczych i pomiarowych. Funkcja ta, udostępniana w najnowszycharchitekturach PAC i sieciach obiektowych Ethernet, stwarza transparentność ? tzw. routing konieczny, np. dla zdalnej parametryzacji i monitorowania pracy urządzeń wykonawczych i pomiarowych z użyciem narzędzi klasy AMS (Asset Management System). Tę możliwość, typową niegdyś dla systemów DCS, dają najnowsze PAC z wbudowaną siecią Ethernet i natywną funkcją routingu, np. dla protokołu Hart lub Modbus TCP.