Jak automatyzacja może zapewnić sukces i poprawić kulturę pracowników?

Chetan Kapoor, szef działu optymalizacji i automatyzacji w firmie Tyson, powiedział, że kładą nacisk na modułowe, konfigurowalne rozwiązania w swoich codziennych operacjach. | Dzięki uprzejmości: Chris Vavra, CFE Media and Technology

Automatyzacja jest główną siłą napędową w produkcji, a wiele postępów technologicznych, takich jak rozwój sztucznej inteligencji (AI), robotyki, przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT) i innych, napędza firmy na wyżyny i możliwości, których nigdy sobie nie wyobrażały.

Podczas gdy technologia jest z pewnością kluczową częścią tego, jak firmy wykonują swoją pracę, jest to tylko część równania. Jeśli ludzie wewnątrz firmy nie stoją za tymi zmianami i nie są świadomi, w jaki sposób mogą one pomóc poprawić ich pracę, a także ich życie, postępy te są ostatecznie tylko teoretyczne.


Informacje na temat automatyzacji

Automatyzacja służy jako czynnik zwiększający siłę roboczą, tworząc możliwości zatrudnienia, standaryzując ścieżki kariery, oferując zachęty do rozwoju i zapewniając sukces automatyzacji dzięki wykwalifikowanej sile roboczej.

 

Transformacyjny wpływ robotyki i automatyzacji w tradycyjnie ręcznych procesach, napędzany potrzebami klientów, niedoborami siły roboczej, wyzwaniami ergonomicznymi i oczekiwaniami jakościowymi.


Podczas A3 Business Forum w Orlando, dyskusja przy okrągłym stole “Automatyzacja przyszłości: odkrywanie nowych zastosowań w robotyce i automatyzacji” podkreślono, w jaki sposób najnowocześniejsze aplikacje i filozofie kształtują przyszłość.

Chetan Kapoor, szef działu optymalizacji i automatyzacji w firmie Tyson, powiedział, że automatyzacja powinna być czynnikiem wspomagającym pracowników i zapewnia cztery korzyści, jeśli jest skutecznie stosowana:

  1. Tworzenie i definiowanie miejsc pracy. Automatyzacja zapewnia pracownikom zakładu możliwość rozwoju i doskonalenia się poprzez zapewnienie im miejsc pracy i zadań lepiej dostosowanych do ich potrzeb.
  2. Standaryzacja ścieżki kariery. Stworzenie ustandaryzowanej i zdefiniowanej ścieżki pozyskiwania talentów, tworzenia miejsc pracy i szkoleń, gdzie wszystko jest jasno określone.
  3. Motywacja do rozwoju. Wykonywanie zadań, do których czują się upoważnieni, daje im poczucie, że firma inwestuje w ich przyszłość.
  4. Sukces automatyzacji. Wykwalifikowana siła robocza ma kluczowe znaczenie dla efektywności operacyjnej.

Jak powiedział Kapoor, w automatyzacji chodzi o możliwości, a ich firma odniosła sukces, koncentrując się na opracowaniu znormalizowanego podejścia do automatyzacji i odejściu od niestandardowego podejścia na rzecz modularyzacji w celu zmniejszenia liczby błędów i poprawy bezpieczeństwa pracowników.

Automatyzacja procesów manualnych

Sarah Mendelowitz, menedżer w MADE Automation and Robotics, New Balance, kładzie nacisk na wprowadzenie robotyki i automatyzacji do firmy produkującej trampki, która historycznie była postrzegana jako proces ręczny.

Powiedziała, że odkąd dołączyła do firmy w 2022 r., nacisk położono na trzy obszary: produkcja obuwia, obsługa materiałów i kontrola jakości w celu poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów.

“Kierujemy się potrzebami klientów” – powiedziała. “Brakuje wykwalifikowanej siły roboczej, wyzwania związane z ergonomią, zwiększone oczekiwania jakościowe, a także reshoring zwiększający produktywność”.

Wprowadzanie robotów i automatyzacji do procesu postrzeganego jako ręczny to coś, nad czym pracuje Adi Leviatan, prezes działu systemów ściernych 3M.

Leviatan powiedział, że w przeszłości produkty przemysłowe, takie jak materiały ścierne, taśmy i kleje, musiały być wykańczane ręcznie.

Zmieniło się to jednak dzięki postępom w systemach wizyjnych, czujnikach, przetwarzaniu danych oraz rozwojowi sztucznej inteligencji (AI) i algorytmów uczenia maszynowego (ML), firmy są w stanie zautomatyzować te procesy.

Postępy w systemach wizyjnych, czujnikach, przetwarzaniu danych i nie tylko znacznie ułatwiają automatyzację zadań wykonywanych ręcznie. | Dzięki uprzejmości: Chris Vavra, CFE Media and Technology

Znaczenie badań i rozwoju

Gregory Brown, wiceprezes ds. strategii i badań i rozwoju w UPS, koncentruje się na znalezieniu jednego przesłania, które można osiągnąć w całej firmie, a nie w jednym obszarze. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, jak wiele ruchomych części ma firma logistyczna taka jak UPS. Wszystko jest w ciągłym ruchu, a wyzwań jest mnóstwo.

Od strony badań i rozwoju Brown powiedział, że koncentrują się na czterech obszarach:

  1. Aspiracje. Opracowanie nowych możliwości i ram do oceny i wyboru technologii, które pomogą zapewnić cyfrowe doświadczenie oparte na kompleksowej sieci cyfrowej.
  2. Koncentracja strategiczna. Jest to zapewnione dzięki operacjom opartym na technologii, przekształceniu podstawowego rdzenia, dostarczaniu spersonalizowanych doświadczeń, budowaniu cyfrowego biznesu, który nadal kładzie nacisk na zrównoważony rozwój.
  3. Dane wejściowe dla skutecznych celów. Brown powiedział, że pracują nad identyfikacją wewnętrznych punktów bólu i rozwijaniem relacji z klientami i partnerami zewnętrznymi.
  4. Czynniki wspomagające. Utrzymanie podejścia zorientowanego na odchudzanie jest ważne, powiedział Brown, a także bycie skoncentrowanym i elastycznym podczas sprintów projektowych i badawczo-rozwojowych.

Brown powiedział, że kluczowymi celami są poprawa zwinności firmy w organizacji i projektach badawczo-rozwojowych oraz wyprzedzanie konkurencji w szybkim i ciągle zmieniającym się środowisku.

Jest to cel dla wszystkich producentów, niezależnie od tego, co starają się osiągnąć, wkraczając w nową i ekscytującą erę w nadchodzących latach.


Chris Vavra, redaktor ds. treści internetowych, CFE Media and Technology.