Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level) w aparaturze pomiarowej dla przemysłu

    Mariusz Szwagrzyk, menedżer produktu, Pomiary Poziomu i Automatyka Terminali Paliwowych, Endress+Hauser Polska

    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level) w aparaturze pomiarowej dla przemysłu
    W przypadku awarii lub uszkodzenia instalacje produkcji przemysłowej mogą tworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz dla czystości środowiska, jak również narażać właściciela na straty spowodowane zniszczeniem środków i narzędzi produkcji. Dlatego w ostatnich latach projektanci, wykonawcy i użytkownicy instalacji produkcyjnych poświęcają dużo uwagi ocenie ryzyka pojawienia się awarii lub uszkodzenia, aby zyskać możliwość jego obniżenia do poziomu akceptowalnego.
    W praktyce jednym z najważniejszych środków, które służą do obniżania ryzyka awarii jest stosowanie tzw. obwodów zabezpieczeniowych SIS (Safety Instrumented Systems), zwanych często blokadami ESD (Emergency Shut Down), które pracują na instalacji przemysłowej równolegle do systemu sterowania i regulacji automatycznej. Blokada ESD jest tworzona w oparciu o przepisy PN-EN 61508/61511:2010 i stanowi obwód o znacznie zwiększonej niezawodności i odpowiedzialności zadziałania. Zasadniczym ogniwem obwodu zabezpieczeniowego ESD jest przetwornik pomiarowy z wymaganym poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 lub SIL3. To od niego w dużym stopniu zależy niezawodność zadziałania całej blokady, a więc bezpieczeństwo pracowników, majątku i środowiska naturalnego. Endress+Hauser jest światowym liderem wśród producentów aparatury kontrolno-pomiarowej z atestem SIL2 i SIL3 do pracy w odpowiedzialnych obwodach zabezpieczeniowych ESD/SIS, m.in. w energetyce zawodowej, w ciężkiej syntezie chemicznej i w branży rafineryjno-gazowej.