Phoenix Contact – Mniejsze bloki instalacyjne o wąskiej budowie

Wąska budowa jest dodatkową cechą nowych ograniczników przepięć Valvetrab compact. Dla systemu 5-przewodowego mierzy tylko 48 mm, co oznacza, że każdy kanał ma 12 mm szerokości.
Ograniczniki składają się ze zwartego, zorientowanego na aplikację bloku instalacyjnego, który oferuje kompletne rozwiązanie dla systemów 3-,4- oraz 5-przewodowych.
Oprócz zdolności odprowadzania wielkich energii nowa rodzina produktów oferuje optyczny mechaniczny wskaźnik stanu na każdej z wkładek oraz zbiorczy bezpotencjałowy styk sygnalizacji zdalnej. 
Wkładka każdego kanału jest niezależnie wymienna i monitorowana termicznie. Moduł gniazdowy może być zastosowany w dwóch położeniach ze względu na symetryczną konstrukcję wkładek.
To oznacza elastyczność w montażu oraz czytelność opisów. www.phoenixcontact.pl