Niezawodne zasilanie na ostatnich odcinkach II linii warszawskiego metra

Zdj. ABB

Firma ABB zasili pociągi i stacje na kolejnych odcinkach II linii metra w Warszawie. To dobra wiadomość dla pasażerów. Obecnie systemy ABB niezawodnie zasilają centralny odcinek II linii oraz jej rozszerzenie na Targówek i Wolę.

W 2019 roku obie linie podziemnej kolejki przewiozły w sumie ponad 241 mln pasażerów (dla porównania z usług kolei w Polsce skorzystało w tym okresie łącznie 335 mln osób). Tylko w ciągu miesiąca od otwarcia rozszerzenia na Targówek, linią M2 przejechało ponad 4 mln pasażerów. To największa inwestycja samorządowa w Polsce, a z perspektywy użytkowników ? jedna z najbardziej niezawodnych. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że o zachowanie tej zasady dba ukryta za ścianami tuneli metra nowoczesna technologia.

? Na metrze codziennie polegają tysiące osób. Tutaj liczy się przede wszystkim niezawodność. Nawet jeśli pojawi się jakiś problem w systemie dystrybucji energii, to nie może mieć on wpływu na działanie składu z pasażerami na pokładzie. Zaproponowaliśmy więc nowoczesne, ale sprawdzone rozwiązania oparte na naszych produktach i systemach, które zapewnią stabilność zasilania, odpowiednie zabezpieczenia i automatyzację ? podkreśla Zoltan Mogyorosi, dyrektor biznesu sieci i systemów jakości energii ABB w Polsce.

Ponieważ dotychczasowe rozwiązania dostarczone przez ABB działają bez zarzutu, firma została wzięta pod uwagę jako rekomendowany dostawca dla kolejnych odcinków rozbudowy II linii metra.

Skala projektu jest duża. Na trzech ostatnich odcinkach II linii (ze stacji Trocka na Bródno oraz ze stacji Księcia Janusza do Stacji Techniczno-Postojowej Karolin) ABB, na zlecenie generalnego wykonawcy zaprojektuje, dostarczy i uruchomi kompletne podstacje trakcyjno-energetyczne, czyli elementy kluczowe dla bezawaryjnego działania podziemnej kolejki. Będą one głównym punktem zasilającym zarówno sieć trakcyjną, jak i sieć dystrybucji energii do wszystkich odbiorników na stacjach i w tunelach metra.

ABB stworzy kompletny system zasilania obejmujący m.in. transformatory, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia oraz prądu stałego, prostowniki trakcyjne, system sterowania i automatykę. Część urządzeń zostanie zaprojektowana i wyprodukowana w polskich fabrykach firmy: w Bielsku-Białej, Aleksandrowie Łódzkim i Przasnyszu. Dla linii trakcyjnej zapewnione zostanie zasilanie prądem stałym, a stacje metra oraz pasaże handlowe zostaną objęte zasilaniem pomocniczym prądem przemiennym.

Wszystkie urządzenia tworzące system zasilania połączy inteligentna sieć komunikacji. Podobnie jak na już uruchomionych odcinkach drugiej linii, nowo budowane stacje będą nadzorowane przez system ABB MicroSCADA, który gromadzi i analizuje dane w czasie rzeczywistym. Celem jest monitorowanie i kontrolowanie sprzętu, który zajmuje się zdarzeniami krytycznymi i wrażliwymi na czas reakcji. Gdy pojawia się prawdopodobieństwo usterki lub mają miejsce nieprzewidziane zdarzenia, system reaguje alarmem lub samoczynnie uruchamia automatyczne procesy, mające przywrócić pożądany stan (na przykład stabilność zasilania). To znacznie ułatwia pracę operatorów w Centralnej Dyspozytorni metra.

Dyspozytor nadal jest bardzo ważnym ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy metra, jednak wprowadzenie czujników i automatyzacja różnych działań znacznie zwiększa pewność stałego dopływu energii elektrycznej ? mówi Wojciech Węgliński z biura stacji i systemów elektroenergetycznych ABB w Krakowie.

Szybka reakcja i wczesne wykrywanie ewentualnych usterek czy nieprawidłowości wewnątrz systemu zasilania to jedno, ale projektanci pomyśleli również o zabezpieczeniu na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej z podstawowego źródła zasilania. Poszczególne podstacje posiadają automatykę pozwalającą zasilić je bezprzerwowo z innego źródła niż podstawowe lub z innej podstacji zlokalizowanej poza obszarem awarii. Gdy więc w jakiejś części miasta wystąpi problem z dostawą prądu, pasażerowie metra dowiedzą się o tym dopiero, gdy opuszczą stację i wyjdą na powierzchnię.

Cieszymy się, że ponownie zostaliśmy wybrani, aby wesprzeć rozbudowę II linii  niezawodną energią elektryczną, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego transportu miejskiego dla mieszkańców Warszawy ? dodaje Hubert Krukowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Biznesu Produktów i Systemów Energetyki ABB.


ABB