National Instruments ? Moduły do akwizycji danych

National Instruments wprowadziło na rynek pierwsze 80-kanałowe moduły przemysłowe USB do akwizycji danych ? BNC USB serii M oraz USB-9237 serii C. Urządzenia z serii M umożliwiają bezpośrednie połączenie sygnałów poprzez złącze BNC. Z kolei sprzęt serii C jest tańszy i bardziej przenośny. Stosując 80-kanałowe moduły USB serii M, inżynierowie mogą rejestrować dane za pomocą mniejszej ilości przyrządów, ponieważ urządzenia te zapewniają wielokanałowe rozwiązania aplikacji w ramach jednej obudowy. Moduły USB-6225 i USB- 6255 działają z maksymalną prędkością do 1,25 MS/s (750 kS/s przy pomiarach wielokanałowych). Urządzenia wykorzystują technologię NI Signal Streaming, mają do 48 cyfrowych kanałów We/Wy oraz dwa liczniki do taktowania. Podłączenie sygnałów do urządzenia może nastąpić za pomocą złącza zintegrowanego lub zewnętrznego. Urządzenia USB-6221, USB-6229, USB-6251 i USB-6259 ze złączem BNC mają wszystkie standardowe cechy urządzeń z serii M, zapewniając: do szesnastu różnicowych wejść analogowych, cztery wyjścia analogowe, osiem złącz BNC dla cyfrowego We/Wy oraz do 60. złącz zaciskowych.

Oparty na platformie serii C NI moduł USB-9237 ma kompaktową obudowę dla aplikacji o małej liczbie kanałów. Dzięki zasilaniu urządzenia poprzez magistralę nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego źródła napięcia. Moduł USB-9237 dostarczany jest z certyfikatem kalibracji NIST i oferuje 24-bitową rozdzielczość. Prędkość próbkowania wynosi 50 kS/s na kanał (wejścia analogowe). Moduł zapewnia poza tym połączenie dla czujników pracujących w układach ćwierć-, pół- i pełnomostkowych, napięcie zasilania układów pomiarowych do 10 V oraz kompatybilność z inteligentnymi czujnikami TEDS.

www.ni.com/daq