Napędy i serwonapędy – najczęstsze błędy

    Tomasz Kawka, menedżer produktu w firmie PAiP Introl
    Zła wartość bezwładności obciążenia. Bardzo ważnym parametrem jest masa (inercja) obciążenia. Na podstawie wzoru p = m*v możemy wnioskować, że masa jest ściśle powiązana z prędkością. Jeżeli serwonapęd może zatrzymać się i przyspieszać w odpowiednio długim czasie, problem ten jest znikomy, jeżeli jednak jest odwrotnie, urządzenie musi mieć możliwość realizacji takiego zadania. Celowo producenci wprowadzili tzw. stosunek bezwładności obciążenia, który określa możliwość poprawnej pracy serwonapędu. Stosunek ten w najlepszym wypadku powinien wynosić 1:1. Dopuszczalne są wartości 1:3, a nawet 1:10.
    Sprężystość mechaniczna układu. Jako użytkownicy możemy regulować parametry urządzenia tak, aby było ono bardziej lub mniej reaktywne. W przypadku obciążenia bardzo sprężystego jest to bardzo uciążliwe, gdyż serwonapęd może w łatwy sposób ulec wzbudzeniu mechanicznemu. Jedną z możliwości polepszenia tej sytuacji jest zastosowanie przekładni dla silnika serwonapędu – oczywiście kosztem prędkości znamionowej.
    Przewymiarowanie napędu. Często moc układu serwonapędu jest zbyt duża w stosunku do wymagań stawianych przez układ mechaniczny. Należy pamiętać, że duża moc serwosilnika to duża masa (inercja) rotora. Im większa masa, tym trudniej będzie ją zatrzymać w przypadku bardzo szybkiej pracy.