Honeywell ? Czujnik o podwójnym wejściu

Inteligentny przetwornik temperatury o podwójnym wejściu STT25T zaprojektowano do użytku w krytycznych procesach wymagaj ących nieprzerwanego działania i bezpiecznej pracy. Urządzenie akceptuje sygnały z dwóch czujników temperatury ? termopar lub czujników oporowych bądź kombinacji tych dwóch typów. Można je skonfigurować tak, aby automatycznie sprawdzało zgodność między czujnikami i wysyłało sygnał alarmowy, jeżeli zostanie przekroczona zadana różnica odczytów.

 Honeywell Industrial Measurement and Control
 www.honeywell.com/imc