Czynniki wpływające na popularyzację rozwiązań SCADA

    Przemysław Degórski, dyrektor rozwoju, produkcji i sprzedaży w firmie WObit
    Na polskim rynku obserwujemy obecnie znaczne ożywienie zainteresowania systemami SCADA. Firmy zlokalizowane na terenie naszego kraju coraz częściej zwracają uwagę na korzyści, które daje zastosowanie tego typu systemów. Wcześniej oprogramowanie SCADA można było spotkać w fabrykach, w których produkcja wiązała się ze skomplikowanym procesem, gdzie każdy element musiał być na bieżąco monitorowany (np. w przemyśle motoryzacyjnym), jak również w produkcji energii elektrycznej, gdzie każda minuta postoju turbiny generuje olbrzymie straty finansowe.
    Niemały wpływ na popularyzację rozwiązań SCADA ma mocno promowana idea czwartej rewolucji przemysłowej, cechująca się m.in. koncepcją budowy inteligentnych fabryk. Ponadto poziom życia w naszym kraju uległ znacznej poprawie i producentów coraz rzadziej stać na zatrudnianie dużej liczby pracowników produkcyjnych, a systemy automatyczne wymagają stałej kontroli. Taką kontrolę niewątpliwie zapewnia środowisko SCADA. Jednak SCADA to nie tylko monitoring – to również zdalne reagowanie na zdarzenia, szerokie możliwości raportowania, wspomagające procesy decyzyjne. W swojej historii nasza firma uruchamiała wiele systemów pomiarowych, ale pełne wykorzystanie informacji zwrotnej daje dopiero powiązanie jej z elementami wykonawczymi – interfejsem pomiędzy nimi jest właśnie SCADA.