Zmienia się rynek, zmieniają się wymagania…

Wacław Bylina, inżynier sprzedaży systemu Asix w firmie Askom
Polski rynek SCADA/HMI niewątpliwie się zmienia. Wpływ na tę sytuację ma kilka czynników, a zwłaszcza wzrost świadomości i wiedzy inwestorów o oprogramowaniu tej klasy, a także nacisk klientów końcowych na dostawców urządzeń i linii technologicznych.
Należy zauważyć, że zmieniają się wymagania stawiane aplikacjom SCADA. Obecnie standard stanowi dostęp do wszelkich danych i możliwość sterowania procesem z urządzeń mobilnych oraz wyliczanie współczynników wydajności i efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych. Aspekty te wyznaczają kierunek rozwoju aplikacji oprogramowania przemysłowego w najbliższej przyszłości.
Warto dodać, że ostatnio Microsoft zakończył wsparcie dla Windows XP i wprowadził nowe systemy. Przyspieszyło to wymianę sprzętu przez inwestorów. Okazało się, że niektóre systemy SCADA/HMI nie mogą pracować pod kontrolą nowych systemów operacyjnych, co powoduje konieczność wymiany oprogramowania użytkowego. Po wnikliwej analizie inwestorzy często dochodzą do wniosku, że optymalnym rozwiązaniem jestzastosowanie tańszego, polskiego oprogramowania w miejsce dotychczasowych systemów najbardziej znanych marek. Nie musimy się wstydzić za polskich informatyków: nasze systemy SCADA/HMI nie ustępują tym renomowanym, a pozostają od nich zdecydowanie tańsze. Ponadto mają polskie wsparcie techniczne, są polskojęzyczne. Można się spodziewać, że coraz więcej aplikacji będzie przerabianych na polskie oprogramowanie.