XI Edycja konkursu o Nagrodę Siemensa

    Konkurs o Nagrodę Siemensa ma promować wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez polskich badaczy z instytucji z organizacji akademickich i pozaakademickich.
    Współorganizatorem konkursu jest Politechnika Warszawska. Nagrodą główną jest 70 tysięcy złotych.
    W konkursie mogą być przedstawiane prace z następujących zakresów: elektrotechnika, energetyka, elektronika, telekomunikacja, informatyka, automatyka, transport szynowy, zaawansowane technologie inżynierii środowiska, budowa maszyn i inżynieria materiałowa.
    Nagrodę mogą otrzymać pracownicy legitymujący się wartościowymi wynikami badań, które można zastosować w przemyśle, a także doktorzy i doktorzy habilitowani ? autorzy wybitnych rozpraw, obronionych w ciągu ostatnich trzech lat.
    Wnioski nadal można zgłaszać w Biurze Rektora Politechniki Warszawskiej.