Własność przemysłowa pod ochroną

  Jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy i wspieranie innowacyjności ? powiedział minister Piotr Woźniak, przy okazji wręczania honorowych odznak 35 naukowcom, którzy przyczynili się do popularyzacji idei ochrony własności przemysłowej.
  Zdaniem ministra Woźniaka, znajomość zagadnień związanych z prawem własności przemysłowej jest w polskim społeczeństwie wciąż zbyt mała. Strategia ministerstwa ukierunkowana będzie na wspieranie wszelki inwestycji ? krajowych i zagranicznych, które mogłyby się przyczynić do wprowadzania innowacji w polskich przedsiębiorstwach i rozwoju nowych technologii. Proinnowacyjne prace obejmą nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz ustawy o skutkach patentu europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej – zapowiada minister.
  Woźniak wyraził też chęć współdziałania z ministrem nauki i edukacji w celu zwiększenia nakładów inwestycyjnych na badania i rozwój.
  Odznaczenia przyznano w dwóch kategoriach. Wybitni profesorowie, doktorzy i sędziowie zostali wyróżnieni za wkład w rozwój prawa własności przemysłowej oraz działalność edukacyjną. Równie znakomitych znawców tematu, profesorów i wydawców doceniono za upowszechnianie wiedzy z dziedziny ochrony własności przemysłowej oraz działalność na rzecz rozwoju innowacyjności.
  Warta podkreślenia jest duża rola środowiska naukowego w zaszczepianiu dążeń wynalazczych i promowaniu społecznej działalności z tym związanej. Istnieje aktywny udział Urzędu Patentowego w upowszechnianiu wiedzy z zakresu własności przemysłowej
  Źródło: PAP