Wartość rynku diod LED w 2010 roku przekroczy wartość 10 mld dolarów

    Opublikowano raport dostarczający analizę rynku diod wysokiej światłości LED, będący prognozą trendów i rozwoju segmentu w ciągu najbliższych 8 lat. Raport uwzględnia takie produkty jak: urządzenia mobilne, wyświetlacze LCD, wyposażenie samochodowe, światła uliczne oraz szeroko pojęte ogólne oświetlenie.
    Do roku 2010 rynek diod wysokiej światłości LED (HB-LED) wejdzie w nową fazę ewolucji – zapowiada najnowszy raport na ten temat. Połączone rynki diod wysokiej światłości HB-LED oraz diod ultrawysokiej światłości UHB-LED wzrośnie z 5 mld dolarów w 1006 roku do 10,8 mld dolarów w 2010 roku i osiągnie 17,4 mld dolarów w 2013.
    Ultrajasne światła diodowe UHB-LED emitujące światło powyżej 250 lumenów zostały już skomercjalizowane, czyniąc z nich praktyczne rozwiązanie dla wielu rodzajów oświetleń, od fotograficznych po medyczne. W 2010 roku wartość rynku samych diod UHB-LEDosiągnie 3,6 mld dolarów.
    Wzrost wartości rynku diod LED dotknie również branżę wyświetlaczy opartych na diodach. Dzięki diodom HB-LED wyświetlacze będą większe, a przy tym będą zużywać mniej energii. W 2010 roku rynek ten, zgodnie z przewidywaniami raportu osiągnie wartość 2,2 mld dolarów.
    Raport mówi również o rozwoju technologii i innowacyjnych zastosowaniach w materiałach i procesach produkcyjnych, które wpłyną na zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym wzroście jakości. Wśród omawianych obszarów, znalazły się takie jak: fotonika krzemowa, technologia błon cienkowarstwowych, nanotechnologia i pochodne azotku galu.