W kontekście wymagań Unii Europejskiej

    Andrzej Moczulski, starszy inżynier aplikacyjny w firmie Elhurt:

    Od samego początku Unia Europejska zwraca baczną uwagę na ochronę środowiska naturalnego. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważny aspekt każdego procesu produkcyjnego oraz wymóg stawiany każdemu wytwarzanemu urządzeniu. Świadomość ta jest już bardzo silna wśród europejskich firm, a także coraz częściej wśród krajowych odbiorców elektroniki. Należy tutaj przypomnieć o wymaganiach z 2006 r., wynikających z dyrektywy RoHS o obniżeniu składu pierwiastków metali ciężkich w budowie zasilaczy importowanych do UE: ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (Cr6 +) oraz środków zmniejszających palność PBB (polibromowanych bifenyli) i PBDE (polibromowanych eterów difenylowych). Dodatkowo Unia wymusza odzysk materiałów użytych do produkcji na poziomie 75% wykorzystanych surowców. Kolejne restrykcje wprowadzone wraz z DoE level VI wymuszają na producentach obniżenie pobieranej mocy zasilaczy do wartości poniżej 1 W w trybie stand-by (co zaowocowało również podniesieniem sprawności zasilaczy do wartości powyżej 90% przy normalnym obciążeniu), a także zastosowanie układów aktywnej korekcji współczynnika mocy PFC (co niewątpliwie obniża koszt energii oraz wpływa pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego).

    Ważnym aspektem w rozmowach z klientem jest przedstawienie odpowiednich certyfikatów ? potwierdzonych badaniami. W zależności od aplikacji końcowej, a także rynku docelowego dla finalnego urządzenia, wymagane jest posiadanie certyfikatów CE, w tym także: CL, FCC, TUV, VDE, CB. Niekiedy sięgamy także po FIMKO, NEMKO, D czy CCEE.

    Produkt dostarczany na współczesny rynek musi oferować dużą stabilność pracy oraz wydajność na najwyższym poziomie. Klienci oczekują od dostawców wysokiej jakości urządzeń, które spełnią ich oczekiwania. Obserwujemy rozwój tej grupy produktów ? od niskich do wysokich wartości mocy, coraz większą poprawę wydajności i wyciszanie hałaśliwych komponentów oraz większą gęstość uzyskiwanej mocy z jednostki objętości zasilacza.