Inteligentna automatyka

Anna Pietyszuk, kierownik działu wdrożeń w firmie Systemy Informatyczne SYKOM:

W dobie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii ciężko wyobrazić sobie całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem bez użycia systemów klasy ERP. Wszechobecna digitalizacja procesów produkcyjnych prowadzi do powstania ogromnej ilości danych, które muszą zostać zgromadzone, przetworzone i zaprezentowane użytkownikowi w jak najbardziej przydatnej i czytelnej formie.

Siła systemu ERP tkwi przede wszystkim w jego dostosowaniu do branży i specyfiki działania konkretnej firmy. Oprogramowanie, które świetnie sprawdza się u producentów maszyn, może nie być wyposażone w funkcjonalności niezbędne dla branży farmaceutycznej czy odzieżowej. Żaden system ERP nie będzie idealny dla wszystkich. Dlatego tak ważne jest poznanie własnych potrzeb i świadomy wybór systemu informatycznego.

Warto pamiętać o tym, że oprogramowanie ERP, jak każdy inny program komputerowy, operuje na danych, które zostaną mu dostarczone. Jeśli nie będą aktualne i kompletne, nie da się w pełni wykorzystać możliwości systemu. Bez wcześniejszej optymalizacji procedur i odpowiedniego podziału obowiązków wdrożenie oprogramowania może nie przynieść spodziewanych korzyści.