Techniki pomiarów ciśnienia

Wybór właściwej metody pomiaru może mieć fundamentalne znaczenie, szczególnie przy ekstremalnie trudnych warunkach pracy. Dlatego dobrze jest poznać odpowiedzi na szereg pytań: jak wiele powinniśmy wiedzieć, aby ze spokojem podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego urządzenia? Czy powinniśmy zwracać uwagę na konstrukcję czujnika? Jakie znaczenie ma fakt, czy zastosowano metodę magnetyczną, a może pojemnościową?

Z dużą dozą pewnościmogę stwierdzić, że w większości przypadków przyda się więcej niż podstawowa wiedza na te tematy. Tym bardziej, jeśli chcemy uzyskać optymalne wyniki bądź gdy w grę wchodzą trudniejsze warunki pracy czujnika. Wówczas nie powinniśmy opierać się na ogólnikach i rzeczywiście dobrze zapoznać się z metodami pomiaru. W tym celu należy rozważyć prezentowany poniżej szeroki wachlarz parametrów, a mianowicie:

 • dokładność pomiaru łącznie z błędem odczytu,
 • liniowość ? zachowanie ścisłej zależności zmian sygnału od zmian ciśnienia,
 • powtarzalność ? ten sam odczyt przy tym samym ciśnieniu,
 • histerezę bez skłonności do uznania za wystarczające dla jednej wartości ciśnienia pewnego zbioru wartości sygnału,
 • trwałość ? możliwość przetrwania wielu cykli zmian ciśnienia (duże ? małe),
 • stabilność ? długi odstęp czasu między kalibracjami,
 • ochrona przeciw interferencji ? odporność na miejscowe zakłócenia elektromagnetyczne,
 • zakres pomiarowy ? możliwość znoszenia wpływów mierzonego medium oraz otoczenia,
 • fizyczna niewrażliwość na nagłe skoki ciśnienia, udary i wibracje,
 • ograniczenia zakresu ? obejmujące z naddatkiem zmiany ciśnienia występujące w nadzorowanym procesie,
 • skutki uszkodzenia przyrządu ? objawy winny być widoczne, uszkodzenie nie może ujemnie wpływać na proces,
 • bezpieczeństwo ? potwierdzenie odporności na występujące narażenia,
 • zapotrzebowanie na energię ? czy możliwe jest bateryjne podtrzymywanie zasilania,
 • sygnał wyjściowy ? rodzaj, zakres, format,
 • materiał czujnika lub osłony ? odporność na korozję, dopuszczalne temperatury,
 • wielkość ? masa, rozmiary, przyłącze,
 • koszt.