STARDOM NCS (Network ? based Control System) ? unikalny system sterowania ? rozwiązanie oparte o zupełnie nową ideę architektury

7 kwietnia 2004 r.

STARDOM jest pierwszym na rynku produktem, reprezentującym praktyczną realizację zupełnie nowej koncepcji rozwiązań sieciowych systemówsterowania, polegającej na unikalnym połączeniu autonomicznych stacji sterujących stanowiących trzon systemu i zintegrowanych, skalowalnych funkcji sterujących i operatorskich np. funkcji operatorskich ?web based? i innych funkcji udostępnianych przez Internet.

Aplikacja procesowa ? do ponownego, łatwego wykorzystania

 System ponadto, oferując szereg gotowych modułów bibliotecznych Application Portfolios, umożliwia tworzenie aplikacji na podstawie dostępnej wiedzy ? szybko, bezproblemowo i bezpiecznie oraz pozwala na ponowne użycie np. na innych instalacjach wprost, bądź po drobnych modyfikacjach utworzonego oprogramowania aplikacyjnego. STARDOM jest pierwszym systemem z dostępnych na rynku, który wykorzystuje tak wiele funkcjonalnych cech ?rodem z Internetu? w sterowaniu procesowym.