Monitory obwodów Schneider zapewniają analizę, przegląd tendencji, podsumowania

7 kwietnia 2004 r.

 Firma SchneiderElectric ogłosiła, że opracowane przez nią na nowo monitory obwodów PowerLogic Series 3000 i Series 4000 dostarczają historyczną analizę tendencji i podsumowania (jak również podsumowania energetyczne), jakości zasilania i alarmów, co ? według firmy ? stanowi możliwości nieznajdujące obecnie porównania w przemyśle.

 ? Narzędzie to zostało zgłoszone do opatentowania ze względu na unikalny sposób wykorzystania kompleksowych algorytmów do analizowania kształtu fali i danych alarmów zakłóceń, informując użytkownika, czy zakłócenie wystąpiło po stronie napływowej czy też odpływowej urządzenia pomiarowego ? mówi Gregg Morasca, dyrektor działu sprzedaży i marketingu operacji zarządzania mocą firmy Schneider.

 ? Wykrywanie kierunku zakłócenia wzbogaca mierniki CM3350/4000 o funkcję natychmiastowego rozwiązywania problemów, poprzez lokalizowanie zakłócenia jako leżącego po stronie napływowej lub odpływowej wraz ze wskazaniem poziomu ufności, który może być pokazany w oknie aktywnego alarmu, pokładowym zapisie zdarzeń, poczcie elektronicznej lub na stronie HTML sprawdzania błędów/korygowania.

 Systemy PowerLogic ułatwiają także prowadzenie rozległych pomiarów energii i jakości zasilania przez zwięzłe ujęcie tendencji historycznych w informacji podsumowującej ? dodaje Morasca. Na podstawie norm IEEE 1154 i EN50160, dotyczących zjawisk elektromagnetycznych, udostępnione jest uproszczone raportowanie bezpośrednio ze stron HTML karty komunikacyjnej Ethernet miernika na czterech poziomach obsługi, z piątym poziomem dostępnym dla użytkowników oprogramowania zarządzania systemem (SMS) PowerLogic.

W podsumowaniu jakości zasilania oceniane są przepięcia, obniżenia napięcia, zbyt niskie napięcia, spiętrzenia napięcia, niezrównoważenie napięcia, przerwania, zniekształcenia kształtu fali, migotania, wahania częstotliwości i przepięcia przejściowe, tworzące indeks dla każdej kategorii. W podsumowaniu alarmów zawarta jest liczba wystąpień, średnia wielkość i średni czas trwania dla 15 kategorii. Uzupełnienie do 10 kategorii dotyczących jakości zasilania obejmuje następujące kategorie: przetężenie, przepięcie THD (całkowitych zniekształceń harmonicznych), współczynnik obniżenia mocy, przekroczenie żądania kVA i przekroczenie żądania kW. Podsumowanie energii przedstawia podsumowania i tendencje związane z energią rzeczywistą i pozorną oraz cztery kanały pomiarowe sygnałów ze skalami czasowymi: godzinową, dobową, tygodniową i miesięczną.

 Omówione nowe rozwiązania można załadować do zainstalowanych mierników PowerLogic CM3000 i CM4000, pobierając je pod adresem: www.powerlogic.com.