SMLAX – bezłożyskowy enkoder absolutny + inkrementalny do strefy Ex

Enkoder obrotowy SMLAX jest dostępny z interfejsem absolutnym SSI lub z wyjściem inkrementalnym lub z oboma jednocześnie (absolutnym i inkrementalnym). Czujnik absolutny, czujniki inkrementalny i czujnik referencyjny może być zainstalowany w jednej obudowie. W ten sposób pierścień magnetyczny może być wyposażony w dwa lub trzy wyjścia w zależności od modelu.
Absolutny system pomiarowy może mieć rozdzielczość 12, 13 i 14 bitów (4096 cpr, 8192 cpr, 16 384 cpr) oraz interfejs SSI. Rozdzielczość części inkrementalnej wynosi 1024 imp./obr.. Sygnały fali prostokątnej są dostarczane przez obwody wyjściowe Push-Pull i Line Driver. Niektóre modele zawierają również informacje o punkcie referencyjnym raz na obrót.

Modułowy enkoder obrotowy z informacją bezwzględną i przyrostową
? segmentowy pierścień magnetyczny ułatwia instalację w aplikacjach z dużym wałem
? Certyfikaty IECEx i ATEX do stosowania w obszarach niebezpiecznych
? Interfejsy: SSI, SSI + Incremental + Reference, Incremental + Reference
? 14-bitowa rozdzielczość bezwzględna, 1024 imp./obr.

System pomiarowy SMLAX + MRx umożliwia pomiar parametrów ruchu wału o dużej średnicy w środowisku zagrożonym wybuchem. Składa się z głowicy czytającej i segmentowego pierścienia magnetycznego. Średnica pierścienia może wynosić do 230 mm / 9.055 ?. Urządzenie posiada certyfikaty IECEx i ATEX do stosowania w strefie 2, grupa gazowa IIC, klasa temperaturowa T4, ATEX kategoria 3 G.

System pomiarowy SMLAX + MRx oferowany jest w różnych konfiguracjach jeśli chodzi o interfejs wyjściowy (zarówno bezwzględny jak i przyrostowy). Na pierścieniu magnetycznym można jednocześnie zakodować maksymalnie trzy ścieżki (absolutną, inkrementalną i referencyjną). Informacje o położeniu bezwzględnym można wykorzystać na przykład do wykrycia położenia stojana / wirnika przy rozruchu silnika, natomiast informacje przyrostowe umożliwiają kontrolę prędkości. W najbardziej rozbudowanej wersji system SMLAX + MRx jest wyposażony w absolutny interfejs SSI do pomiary pozycji, interfejs przyrostowy (Push-Pull lub Line Driver) do pomiaru prędkości oraz dodatkową, trzecią ścieżkę z punktem referencyjnym. Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji interfejsu wyjściowego.

System umożliwia pomiar pozycji bezwzględnej z rozdzielczością 14-bitów (16 384 cpr) na całym obwodzie i odczyt przez interfejs SSI. Pomiar przyrostowy jest możliwy z rozdzielczością 1024ppr, a sygnały fali prostokątnej wystawiane są poprzez wyjście Push-Pull lub Line Driver. SMLAX może również dostarczyć informacji o punkcie referencyjnym.
Technologia detekcji magnetycznej pozwala na bezdotykową pracę i wyeliminowanie zjawiska tarcia. Przekłada się to na długotrwałą pracę elementów mechanicznych, które nie są narażone na zużycie i zmęczenie.