Schneider Electric przejmuje udziały w spółce MGE UPS Systems

7 kwietnia 2004 r.

Schneider Electric realizując swą strategię wzrostu, zdecydował się na pełne przejęcie firmy MGE UPS Systems. Schneider Electric od grudnia 2002 roku był właścicielem 32.3 % udziałów w tej firmie.

Schneider Electric podpisał dwie umowy, na mocy których zwiększenie udziałów w MGE UPS Systems odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym kroku firma przejmie 52.6% udziałów od Legal & General Ventures, ABN Amro, oraz pracowników za kwotę 298 mln Euro. Pozostałe 15.1% pozostające w rękach pracowników zostaną zakupione w 2006 roku w cenie giełdowej z 2005 roku.

Transakcja ma być sfinalizowana w pierwszym kwartale 2004 roku, po zatwierdzeniu przez komisje regulacyjne w USA i Europie. Dodając wierzytelności oraz udziały jakie Schneider Electric posiada w MGE UPS Systems, cała inwestycja wyniesie około 850 mln euro.

Jako producent systemów zasilania awaryjnego, podstawowej części rynku elektryki zabezpieczeniowej MGE UPS Systems jest atrakcyjnym partnerem dla Schneider Electric. Rynek zasilania energetycznego, na którym działa MGE UPS Systems charakteryzuje się stałym wzrostem i jest szacowany obecnie na około 27 mld Euro.

Firma MGE UPS jest obecna w ponad 100 krajach, zatrudnia 2900 pracowników i generuje roczny obrót około 500 mln euro. Pozwoliło jej to osiągnąć pozycję ś wiatowego lidera w zakresie wysokoosiągowych rozwiązań energetycznych. Firma należy do najbardziej zyskownych przedsiębiorstw w swojej branży.

MGE UPS Systems posiada także oddział w Polsce, który prowadzi sprzedaż i serwis swoich produktów. Przez 9 ostatnich lat firma osiągnęła czołową pozycję w dostarczaniu rozwiązań średnich, dużych i wielkich mocy. Głównymi odbiorcami urządzeń MGE UPS Systems są czołowe banki, operatorzy telekomunikacyjni oraz centra logistyczne i hipermarkety.

Komentując przejęcie prezes zarządu Schneider Electric – Henri Lachmann powiedział : „ Ten ruch daje nam nowe szanse rozwoju w czasie, gdy jakość energii staje się jedną z najbardziej istotnych spraw. Ta jak i inne, niedawne akwizycje firm Digital Electronics w automatyce przemysłowej, T.A.C. w automatyce budynków oraz Clipsal w dystrybucji, doskonale wpisują się w naszą strategię wzrostu. Firmy te generują około 1.3 mld euro obrotu i znacznie rozszerzają ofertę produktów i usł ug oferowanych przez Schneider Electric. ”