SERCOS, EtherCAT i EPSG dołączyły do IAONA Modbus-IDA Group i ODVA

13 kwietnia 2004 r.

Niemcy. Porozumienie, na mocy którego ustanowiono IAONA jako organizację pomostową dla IDA-Group i ODVA w 2000 r., zostało ostatnio odnowione i rozszerzone w celu objęcia Grupy Zainteresowania SERCOS (IGS), EtherCAT Technology Group (ETG) i Ethernet Powerlink Specification Group (EPSG). Ostatnia zmiana porozumienia zostanie oficjalnie podpisana przez stowarzyszone przedsiębiorstwa 21 kwietnia, podczas TargówHanowerskich, na stoisku IAONA (B69, hala 11).

Podstawowym celem IAONA jest prowadzenie wspólnej strategii rozwoju Ethernetu przemysłowego. Niestety, rysuje się coraz silniejsza tendencja mnożenia różnych i częściowo niekompatybilnych rozwiązań. W konsekwencji IAONA i jej partnerzy pracują nad takimi rozwiązaniami dla przemysłowego Ethernetu, które służyłyby użytkownikom i dostawcom w sposób „prosty, jednorodny i kompleksowy." Świadectwem tych zamierzeń są zarówno Przewodnik instalacyjny IAONA, jak i Podręcznik bezpieczeństwa sieciowego IAONA.

Mając te cele na uwadze, IAONA zorganizowała w połowie lutego 2004 r. w amerykańskim Ann Arbor otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych firm i instytucji pracujących nad Ethernetem dla przemysłu. W trakcie obrad EPSG, ETG, IGS, Modbus-IDA i ODVA osiągnęły porozumienie co do przyszłej strategii. Dokonały zmian w Porozumieniu, które pozwalają na wspólne rozwiązywanie problemów, z wykorzystaniem platformy IAONA. IAONA jest zdania, że pomoże to i użytkownikom, i dostawcom, gdyż nie będą musieli zmagać się z tak wieloma zróżnicowanymi rozwiązaniami. W Porozumieniu ujęto następujące tematy: aspekty bezpieczeństwa, okablowanie, zastosowanie IEEE 1588 i aspekty systemowe.

W efekcie Połączone Techniczne Grupy Robocze IAONA rozpoczęły pracę nad wykazem firm partnerskich i propozycjami unormowań. Zgodnie z Porozumieniem, Grupy są otwarte dla wszystkich członków wszystkich firm partnerskich. Partnerzy są również reprezentowani w Technicznym Komitecie Zarządzającym IAONA.
IAONA i jej partnerzy wspierają koncepcję neutralnej platformy komunikacyjnej dostarczanej przez IAONA. Organizacja informuje ponadto, że platforma będzie coraz bardziej potrzebna użytkownikom i dostawcom, w miarę komplikowania się zastosowań przemysłowego Ethernetu. IAONA twierdzi nawet, że dzięki temu platforma stanie się motorem harmonizacji Ethernetu.