Barlinek S.A. zamierza w 2004 r. dokonać dalszych poważnych inwestycji zwiększających moce wytwórcze zakładu.

21 kwietnia 2004

Głównym zadaniem inwestycyjnym na rok 2004 jest budowa i uruchomienie nowej linii produkcyjnej trójwarstwowej deski podłogowej o wydajności ok. 1 500 000 m2 deski barlineckiej w stosunku rocznym.

Trzecia już linia produkcyjna pozwoli zwiększyć wolumen produkcji deski barlineckiej do poziomu sięgającego 4 mln m2. Będzie ona wyposażona w samodzielną lakiernię, nowoczesny węzeł obróbczy, a także linię do pakowania gotowego wyrobu.

Inwestycje towarzyszące nowej linii to:
– hala produkcyjna z częścią magazynową oraz sezonownią o powierzchni
11 400 m2
– system WoodEye: nowoczesne narzędzie kontroli, wykrywania i klasyfikacji jakościowej wad występujących w drewnie
– instalacja wentylacyjna z nadmuchem ciepłego powietrza o wydajności ponad 200 000 m3 powietrza na godzinę
– instalacja przeciwpożarowa wyposażona w nowoczesne systemy nadzorowania, wykrywania i wygaszania iskier
– instalacja odpylania wraz z zasobnikiem trocin, wyposażona w filtry o wydajności sięgającej 180 000m3/h
– zespół komór suszarniczych o pojemności załadunkowej ponad 2000 m3
– modernizacja kotłów i rozbudowa kotłowni: uruchomione zostaną dwa kotły opalane odpadami drzewnymi o łącznej mocy ok. 12 MW
– instalacja zasilania energetycznego wraz ze stacją średniego napięcia oraz linią przesyłową o mocy 5000kW
– rozbudowa dróg i placów składowych, usprawniająca możliwości transportu

Inwestycja szacowana jest na 102 mln zł.