Inteligentne czujniki firmy SCHNEIDER ELECTRIC

21 kwietnia 2004 r.

Detekcja jest ważną funkcją układów automatyki. SCHNEIDER ELECTRIC zaprezentpwał opatentowaną technologię, dzięki której optymalnie uproszczono dobór, magazynowanie, instalację, nastawy oraz użytkowanie czujników.

Czujniki fotoelektryczne Osiris

Czujniki te, produkowane pod marką Telemecanique przez koncern SCHNEIDER ELECTRIC – zostały zaprojektowane do zastosowania zarówno w przemyśle, jak i sektorze komercyjnym. Są to urządzenia elektroniczne przeznaczone najczęściej do kontroli obecności wykrywanego obiektu, a niekiedy także do realizowania innych specyficznych funkcji. Wykonano je według unikalnej na rynku światowym technologii Osiconcept-Osiris. Jej tajemnica to 7 opatentowanych przez Telemecanique innowacji technicznych, opartych głównie na właściwościach nowego mikroprocesora oraz zintegrowanego układu optycznego.

Dzięki nowej myśli technicznej inteligentne czujniki, o budowie cylindrycznej lub prostopadłościennej o różnych wymiarach, mogą wykrywać obiekt przy wszystkich pięciu typach detekcji bez względu na rodzaj środowiska, z dużą dokładnością i określoną przez użytkowników strefą działania, automatycznie dostosowując rodzaj przełączania. Umożliwia to tryb "uczenia" (programowania), realizowany przez użytkownika za pomocą jednego przycisku i trzech diod (zielonej, żółtej, czerwonej), umieszczonych w czujniku. Dzięki temu nie trzeba już mozolnie studiować katalogu w celu doboru czujnika, a następnie go adaptować przez żmudną regulację.
Obecnie zasada nastawy jest bardzo prosta. Instaluje się czujnik w środowisku, w którym ma pracować. Jeśli jest to detekcja typu odbiciowego lub odbiciowego z redukcją tła, to należy umieścić go przed strefą wykrywania. Jeżeli natomiast jest to detekcja typu bariera, refleksja lub spolaryzowana refleksja, to wykorzystując diody żółtą oraz czerwoną dokonuje się sprzężenia optycznego między dwoma produktami.

Następnie wykorzystując przycisk i zieloną diodę należy "uczyć" urządzenie środowiska (rodzaj detekcji, zewnętrzne oświetlenie oraz interferencje), wykrywania obiektu (precyzyjne ustalenie strefy detekcji, redukcja tła, czyli wykrywanie obiektu bez względu na kolor jego i tła oraz wymiary, detekcja obiektów półprzezroczystych w przypadku bariery oraz refleksji) oraz rodzaju przełączania (przełączanie wyjścia w razie obecności lub nieobecności obiektu ? programowanie typu wyjścia, NO lub NZ). Urządzenie w czasie uczenia automatycznie dostosowuje rodzaj wiązki optycznej (światło czerwone lub podczerwień). Czujniki fotoelektryczne Osiris mają albo cylindryczną obudowę metalową lub plastikową z gwintem M18, albo prostopadłościenną obudowę plastikową w trzech wielkościach (wys. x szer. x gł.). Są to obudowy: miniaturowa (34x12x20 mm) i kompaktowe (50x18x50 lub 91x30x70 mm).

Prostota instalacji, nastawy oraz użytkowania czujników Osiris wynika także z dogodnego w każdym miejscu i nieskomplikowanego systemu montażu trójwymiarowego 3D, obejmującego zaledwie 4 rodzaje elementów: wspornik z przegubem kulowym, obudowę z przegubem kulowym, drążek oraz wspornik do mocowania drążka. Możliwość dostosowania instalacji czujnika fotoelektrycznego jest więc praktycznie nieograniczona.

W rodzinie czujników Osiris marki Telemecanique na uwagę zasługują też nowe urządzenia rozszerzające dotychczasowy program produkcyjny:

-wzmacniacz do światłowodów z tworzywa sztucznego, z głowicą
-czujnik odbiciowy z redukcją tła o dużej precyzji (2 mm) z maksymalną
  lub użyteczną strefą detekcji równą 1 m (wykrywanie obiektów czarnych
  lub mocno odbijających, nawet z białym lub mocno odbijającym tłem
 -czujnik typu bariera do wykrywania przezroczystych lub kolorowych
  roztworów wodnych z precyzją 0,3 mm (detekcja przez nieprzezroczyste
  opakowania lub etykiety, prosta nastawa);
-czujniki cylindryczne M18 ze stali nierdzewnej odporne na działanie
  agresywnych środków chemicznych, przeznaczone do stosowanie w
  przemyśle spożywczym;
-systemy wizyjne.

Dzięki technologii Osiconcept-Osiris jest możliwa 10-krotna redukcja liczby typów i wersji czujników, spośród których należy dokonać wyboru urządzenia odpowiednio do potrzeb. Ma to wpływ nie tylko na dobór, ale także na liczbę i wartość produktów w magazynach.

 Zbliżeniowe czujniki indukcyjne Osiprox

Czujniki Osiprox marki Telemecanique są nową rodziną urządzeń elektronicznych, opartą na technologii Osiconcept-Osiprox, przeznaczoną do typowej detekcji obecności, a także do innych specyficznych zastosowań. Dzięki 4 opatentowanym innowacjom technicznym (m.in. zintegrowanemu mikroprocesorowi) czujniki te mają unikatowe właściwości użytkowe, np. "uczenia" się wykrywania metali oraz integracji w "środowisku metalowym".

W przypadku urządzeń Osiprox nie istnieje już problem otoczenia czujnika metalem. Jeżeli urządzenie instaluje się bez takiego otoczenia, to automatycznie dostosowuje się ono do środowiska. Jeśli czujnik umieszcza się częściowo lub całkowicie w metalu, to można go tylko za pomocą jednego przycisku (oraz diody sygnalizacyjnej) przystosować do dowolnego materiału wokół niego ("nauczyć dowolnej masy") zachowując jednocześnie maksymalny zakres detekcji.