Relpol wyeliminował ołów z procesów technologicznych

7 kwietnia 2004 r.

Produkcja przekaźników elektromagnetycznych i gniazd wtykowych do przekaźników w Relpolu odbywa się zgodnie Dyrektywą 2002/95/EC ogłoszoną 27 stycznia 2003 roku, która zobowiązuje kraje członkowskie produkujące nowe sprzęty elektryczne i elektroniczne na rynek Wspólnoty Europejskiej, do eliminacji niebezpiecznych substancji takich jak ołów czy kadm w wyrobach sprzedawanych od 1 lipca 2006 roku.

W technologiach Relpolu obecnie stosuję się stopy cyny z miedzią: Sn97Cu3 oraz Sn99Cu1.