Prysznice bezpieczeństwa

Prosty,niezawodny system pozwalający na lokalną sygnalizację świetlną i dźwiękową w momencie użycia natrysku bezpieczeństwa. Alarmuje on, także przełożonych / inspektorów BHP drogą SMS i/lub e-mail’em o użyciu prysznica.Taka wielotorowa informacja zdecydowanie zwiększa szanse poszkodowanego na szybką pomoc i neutralizację skutków wypadku,a czasem ratuje życie.

W wielu fabrykach, podczas procesu produkcji używane są niebezpiecznie dla zdrowia i życia agresywne związki chemiczne. Podczas ich eksploatowania może dojść do zagrażającej pracownikom sytuacji, np. ochlapania twarzy. W przypadku tego typu zdarzeń podstawową ochroną są tzw. prysznice bezpieczeństwa, które umożliwiają natychmiastowe obmycie twarzy lub ciała wodą. Systemy te zazwyczaj znajdują się w miejscach, w których nie przeszkadzają podczas normalnego trybu pracy, a tym samym mogą być poza zasięgiem wzroku pracowników. Tym samym w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej osoba poszkodowana znajdująca się pod prysznicem będzie zdana tylko na siebie. Jeżeli dodamy do tego wysokie ryzyko utraty przytomności, to zagrożenie życia drastycznie rośnie. Aby dostarczyć niezbędną pomoc medyczną w jak najkrótszym czasie (często nawet zapobiec sytuacji zagrożenia życia) stworzony został system, który wykrywa, że prysznic bezpieczeństwa jest wykorzystywany i przesyła tę informację do odpowiednich służb, drogą SMS lub e-mail. Lokalnie może również automatycznie np. zaświecić segment kolumny świetlnej z alarmem dźwiękowym. Omawiany system dedykowany jest do instalacji na istniejących prysznicach bezpieczeństwa, dzięki czemu idealnie nadaje się do instalacji zarówno w nowych, jak i modernizowanych aplikacjach. System kontroli pryszniców bezpieczeństwa składa się z w zasadzie z dwóch elementów. Pierwszy z nich to bezprzewodowa brama komunikacyjna (np. DXM100-B1R3) dedykowana do zbierania sygnałów z nawet 47 modułów podrzędnych. Ma ona również możliwość wysyłania wiadomości SMS oraz e-mail. Drugim elementem systemu jest bezprzewodowy moduł z wbudowanym czujnikiem magnetycznym do bezkontaktowego wykrywania użycia prysznica bezpieczeństwa np. Q45RDNL. Seria Q45 charakteryzuje się kompaktową obudową w IP67 oraz wbudowanym zasilaniem bateryjnym, dzięki czemu modernizacja każdego prysznica bezpieczeństwa ogranicza się w zasadzie do prostej procedury montażowej. Nie ma konieczności prowadzić dodatkowych przewodów sygnałowych czy zasilających i tworzenia związanej z tym dodatkowej infrastruktury. Rozwiązania bezprzewodowe dodatkowo eliminują nakład pracy niezbędny do modernizacji okablowania istniejącego w każdym zakładzie przemysłowym.