Profibus bije rekord: formalne wprowadzenie Profinetu

7 kwietnia 2004 r.

Dla uczczenia 10-lecia istnienia Profibus Trade Organization wyruszyła w tournee dookoła świata, prezentując postępy w dziedzinie instalacji i technologii Profibus. Prezes Profibus International Edgar Kuester i dyrektor Michael Bryant odwiedzili 22 marca siedzibę Control Engineering, by oznajmić, że do końca 2003 r. liczba urządzeń Profibus zamontowanych w fabrykach i urządzeniach automatyki procesów przekroczyła 10 milionów. Profibus International stwierdza, że inne rozwiązania magistrali polowej nie mogą mierzyć się z urządzeniami Profibus pod względem liczby instalacji. Profibus to otwarty standard magistrali polowej, zgodny z normami IEC 61158 i IEC 61784.

Ogłoszono również formalne wprowadzenie Profinetu, rozwiązania automatyki opartego na standardzie Ethernet, przeznaczonego do zapewnienia skalowalnej, wysoko wydajnej ścieżki migracji do przemysłowego Ethernetu. Według Kuestera, Profinet zapewnia migrację do standardu Ethernet nie tylko dla systemu Profibus, ale również innych systemów magistrali polowych. Jako przykład otwartych możliwości tej technologii Bryant i Kuester wymienili utworzenie przez Profibus International łączonej grupy roboczej z Interbus Club w celu migracji technologii szyny polowej Interbus do Profinetu. Zespołem kieruje dr Juergen Jasparneite z Phoenix Contact.
Wspomniana grupa przygotowuje rozwiązanie, które zaadaptuje koncepcję Profinet „proxy”, aby umożliwić migrację systemów Interbus do architektury Profinet; będzie także obejmowało konieczną inżynierię. Ukończenie wstępnego projektu proxy spodziewane jest do września 2004 r. Rozwiązanie to zapewni użytkownikom bezpieczną ścieżkę migracji do strategii automatyki Profinet opartych na standardzie Ethernet.

Kuester i Bryant twierdzą, że z 10 milionami węzłów Profibus i 6,5 milionami Interbus posiadają największą zainstalowaną bazę rozwiązań magistrali polowych wprowadzających dane do Ethernetu. Zapraszają również inne protokoły magistrali polowych do wyboru Profinetu jako rozwiązania na poziomie Ethernetu.

Mówiąc o szeroko rozpowszechnionym zastosowaniu technologii Profibus, Bryant i Kuester odwołali się do badań prowadzonych przez siedmiu największych dostawców Profibus PA (do automatyzacji procesów). Według nich, w instalacjach procesowych zainstalowano około 1,3 miliona urządzeń Profibus, spośród których 290 000 to Profibus PA z interfejsem MBP (zasilanie magistrali z kodowaniem Manchester), zgodne ze standardem IEC 61158-2 wymaganym dla zastosowań w strefach zagrożonych. Kuester dodał, że badanie to sugeruje, iż obecnie w instalacjach procesowych znajduje się 320 000 urządzeń Profibus PA, a pozostałą część stanowią urządzenia Profibus DP (do automatyzacji fabryk) w części napływowej (przemieszczanie materiałów) oraz odpływowej (butelkowanie i pakowanie) aplikacji procesowych. Profibus DP, współdzielący protokół komunikacyjny z Profibus PA, to jedyna magistrala polowa, która dostarcza kompatybilną technologię sieciową dla wszystkich części instalacji procesowej.