Emerson zmniejsza rozmiary i ceny przetworników Coriolis

7 kwietnia 2004 r.

Firma Emerson Process Management ogłosiła, że integrowanie przepływomierzy Coriolis z cyfrową architekturą instalacji PlantWeb, systemami sterowników programowalnych (PLC) oraz systemami regulacji rozproszonej (DCS) stanie się łatwiejsze i mniej kosztowne, gdyż wprowadziła właśnie na rynek ultrakompaktowy przetwornik Coriolis Micro Motion Model 1500 MVD. Przetwornik, prezentowany na targach Interphex 2004, obsługuje wielowymiarowe cyfrowe przetwarzanie sygnału.
Przetwornik Micro Motion Model 1500 MVD skonstruowano w sposób umożliwiający łatwe wpasowanie do paneli sterowni i zaopatrzono w proste, czteroprzewodowe połączenie z czujnikiem przekazującym zasilanie i sygnał. Wyeliminowało to wydatki na prowadzenie specjalnych kabli lub stosowanie oddzielnego zasilacza przy czujniku. Małe rozmiary urządzenia dodatkowo zmniejszają koszty: potrzeba 0,85 dm3 przestrzeni montażowej w porównaniu z 28 dm3 w przypadku standardowych przetworników Coriolis.

Mimo niewielkich rozmiarów Model 1500 zapewnia natychmiastową poprawę pomiarów procesowych, a to dzięki nowoczesnej, opatentowanej technologii cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) w przetworniku, która nosi nazwę MVD. Urządzenie zapewnia wyjście miliamperowe i częstotliwościowe do bezpośrednich pomiarów masowych i objętościowych przepływu, ułatwia też nadzorowanie gęstości, temperatury i  sum przepływów oraz diagnostykę miernika.

Do zastosowań wymagających przekazywania wielu zmiennych procesowych Emerson oferuje wprowadzony ostatnio na rynek przetwornik Micro Motion Model 2500 na szynie DIN, zaopatrzony w dodatkowe kanały wejścia/wyjścia, które można konfigurować zależnie od aplikacji. Przepływomierze Micro Motion, z przetwornikami Model 1500 lub 2500, można umieszczać we wszystkich strefach instalacji, także w obszarach niebezpiecznych. Korzyści ze stosowania przetworników Micro Motion Model 1500 i 2500 obejmują:
· niższe koszty instalacji dzięki zastosowaniu standardowego okablowania  cztero-przewodowego: eliminuje to potrzebę oddzielnego zasilania czujnika i zmniejsza przestrzeń montażową;
· poprawę wydajności procesu dzięki zmniejszeniu zużycia surowców i ograniczeniu zmienności partii produkcyjnej;
· zwiększenie produkcji i ograniczenie ilości odpadów, szybszy przerób materiału i krótszy czas odpowiedzi;
· ograniczenie czasu przestojów przy jednoczesnej poprawie stabilności, zwiększenie możliwości diagnostycznych i łatwiejsze dostrajanie pętli;
· łatwość stosowania, dzięki pakietowi łatwemu w montażu i przyłączaniu, przy utrzymaniu znakomitej wydajności i elastyczności architektury MVD.

Ponadto zainstalowanie Modelu 1500 rozszerza stosowanie precyzyjnej technologii Micro Motion Coriolis do poprawy jakości produkcji w ramach cyfrowej architektury zakładu produkcyjnego Emerson PlantWeb. Bieżący nadzór i dane diagnostyczne dostarczane przez Model 1500 umożliwiają przewidywanie stanów procesu i przepływomierza. PlantWeb przekazuje te informacje operatorom instalacji, umożliwiając bardziej efektywne przeglądy i konserwację.