Produkt Roku 2007

Innowacyjność, solidność, użyteczność – to kryteria, które decydowały o zwycięstwie w Konkursie na Produkt Roku 2007 Czytelników Control Engineering Polska. Ceremonia rozdania nagród odbyła się 26 lutego w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Przedstawiciele nagrodzonych firm (od lewej): Zbigniew Zasieczny – Transition Technologies SA, Konrad Wojdan – Transition Technologies SA, Marek Pieńkowski – Emerson Process Management, Jacek Zarzycki – Moeller Electric, Marcin Woźniczka – Astor, Wojciech Kmiecik – Astor, Jacek Barszcz – B&R, Dorota Charlińska i Marcin Adamczuk – Omron Electronics, Zbigniew Piątek – Beckhoff Automation, Piotr Paczóski – Endress+Hauser, Tomasz Gołębiowski – Control Engineering Polska. 

Nie jest łatwo sięgnąć po laury w Konkursie na Produkt Roku. Każde zgłoszenie weryfikują doświadczeni inżynierowie pod kątem innowacyjności, użyteczności oraz wpływu na rynek (listę członków jury konkursu publikujemy na str. 20-21).

W tym roku jury dokonało analizy ponad pół setki zgłoszeń. W kategorii Integracja danych i programów do rywalizacji stanęły trzy produkty, Interfejsy użytkownika oraz Zaawansowane przetwarzanie i regulacja – po cztery, Sieci i komunikacja oraz Sterowanie dyskretne i sygnalizatory stanu – po sześć, Wbudowane systemy sterowania – siedem, zaś Silniki, napędy i sterowanie nimi – osiem. Z najbardziej zaciętą rywalizacją mieliśmy do czynienia w kategorii Urządzenia pomiarowe i czujniki, do której zgłoszono osiemnaście produktów.

Zadaniem jury był wybór maksymalnie trzech urządzeń bądź systemów w każdej kategorii. Wybrana trójka przechodziła do finału, w którym o zwycięstwie decydowali czytelnicy Control Engineering Polska. Warto podkreślić, że w tym roku udział w głosowaniu wzięło przeszło dwa razy więcej inżynierów (ponad dwustu) niż rok wcześniej.

Wyniki głosowania nie były zaskoczeniem dla członków jury. W większości przypadków wybór czytelników zgadzał się z oceną redakcji. Wyraźnie widać, że przedstawiciele polskiego przemysłu szczególnie doceniają wkład rodzimych producentów w rozwój rynku. W dwóch kategoriach – Integracja danych i programów oraz Zaawansowane przetwarzanie i regulacja – w szranki stanęły polskie produkty i oba zostały najlepiej ocenione najpierw przez jury, a następnie przez naszych czytelników.

O klasie tych produktów świadczą między innymi bardzo dobre przyjęcie na wymagającym rynku Stanów Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach polskie produkty będą częściej gościły na naszych łamach w charakterze liderów w swoich segmentach rynku. W pozostałych kategoriach prym wiodły solidne, użyteczne oraz innowacyjne produkty z Austrii, Japonii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

Jak co roku jury przyznało Nagrodę Specjalną Redakcji Control Engineering Polska. Tym razem wybór padł na SmartWireless 2,4 GHz firmy Emerson Process Management.

Jesteśmy przekonani, że ta samoorganizująca się sieć bezprzewodowa wyznacza trendy w swojej dziedzinie przemysłu i długo będzie stanowić odniesienie dla innych producentów.

Wygranym gratulujemy, a wszystkim głosującym dziękujemy za udział! Na stronach 22–31 prezentujemy nagrodzone produkty.

Nagrody MSI oraz Utrzymania Ruchu

Podczas gali miało miejsce kilka innych godnych uwagi wydarzeń. Przedstawiciele redakcji MSI oraz Utrzymania Ruchu wręczyli nagrody dla – odpowiednio – „Najlepszych dostawców systemów, sprzętu i usług IT dla przemysłu 2007” oraz za „Produkt Roku 2007”.

W konkursie MSI Polska dyplomy dla najlepszych dostawców IT dla przemysłu 2007 dostali: QAD Polska, BPSC, 7milowy, More7 Polska, Bonair, Astor, VIX Automation, MIS, Komputronik oraz BCC.

Z kolei prenumeratorzy Utrzymania Ruchu mianem Produktu Roku uhonorowali: sterownik easyControl (Moeller Electric), kamerę VarioCAM (InfraTec Polska), analizator jakości energii KEW6310 (Biall), przewody sterujące TPE CF9.UL i CF10.UL (igus), siłowniki beztłoczyskowe Norgren Lintra Plus (Norgren Polska), olej hydrauliczny Hydrol L-HM 46 (Orlen Oil), przenośną kamerę Therma-CAM T (Flir Systems) oraz uszczelniacz do rur Loctite 55 (Henkel Polska).

Finał Automation Scholarship

Znamy już także laureatów konkursu Mitsubishi Electric i MPL Technology dla studentów wyższych szkół technicznych w Polsce.

Celem Automation Scholarship było znalezienie nowych oraz nowatorskich pomysłów, które wykorzystują sprzęt automatyki Mitsubishi Electric i w realnych zastosowaniach pozwalają uzyskać większą oszczędność energii, większą dokładność i wyższą jakość oraz ulepszone przetwarzanie wyjść.

Control Engineering Polska objęło konkurs patronatem medialnym. W skład jury wchodzili redaktorzy naszego pisma. Spośród nadesłanych prac wybrali pięć najlepszych, a spośród tej piątki – zwycięzcę generalnego. Wygrała praca Mariusza Hetmańczyka z Politechniki Śląskiej, proponująca „Inteligentne sposoby oszczędności energii w przypadku domów w zabudowie jednorodzinnej”.

Najlepsze prace konkursowe opublikujemy w jednym z najbliższych wydań.

ce

Jury Konkursu Produkt Roku 2007

Mgr inż. Józef Czarnul, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Lotniczego; ukończył również studium podyplomowe: Automatyka Przemysłowa oraz Automatyzacja Prac Eksperymentalnych – Komputerowe Wspomaganie. Od 1994 r. zajmuje się indywidualną działalnością gospodarczą w dziedzinach automatyki i sterowania (ważniejsze tematy: część projektów systemu zarządzania instalacjami budynku: hotel Hyatt, bank BRE, biurowce: Saski Biznes Park, Altus Katowice). Konstruktor obrabiarek i urządzeń obróbczych, 10 lat – projektant układów automatyki przemysłowej, większe obiekty: wytwórnia kwasu siarkowego, fabryka farb i lakierów, cukrownia, opracowywanie katalogu wyrobów automatyki zjednoczenia MERA (w jęz. angielskim), od 1985 roku, 9 lat – starszy projektant i kierownik pracowni projektowej. Z Control Engineering Polska współpracuje od 2003 r.

 

Dr inż. Andrzej Ożadowicz, od 2002 roku zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych na stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika otrzymał w styczniu 2007 r. Zainteresowania podstawowe dotyczą zagadnień aplikacji systemów tzw. inteligentnego budynku, możliwości ich wykorzystania do optymalizacji wykorzystania energii w budynkach oraz monitoringu stanu sieci zasilającej (kwestia jakości energii). Dodatkowo interesuje się podstawami programowania sterowników przemysłowych i mikrokontrolerów oraz zasadami realizacji prostych sieci sterowania w budynkach użyteczności publicznej i aplikacjach przemysłowych. Z redakcją współpracuje od 2005 roku.

 

Dr inż. Paweł Dworak, absolwent Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej w 2005 roku. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Automatyki Instytutu Automatyki Przemysłowej na PS. Interesuje się problemami analizy i syntezy wielowymiarowych układów sterowania, zastosowaniem logiki rozmytej w sterowaniu i regulacji oraz zagadnieniami komputerowego wspomagania zarządzania i produkcji. Od 2006 roku jest redaktorem miesięcznika Control Engineering Polska.

 

Mgr inż. Janusz M. Pieńkowski, ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe w zakresie automatyki przemysłowej na Politechnice Warszawskiej. Praktyka zawodowa to kilkuletnia praca w zakresie konstrukcji lotniczych w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Ponad 20 lat pracował w Biurze Konstrukcyjno-Badawczym Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej MERA PNEFAL oraz kilka lat w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów. Pracując w MERA PNEFAL odbył staże stypendialne w Anglii i USA pod kątem zastosowania komputerów do sterowania ciągłymi procesami technologicznymi. Spędził również kilka lat w służbie utrzymania ruchu aparatury kontrolno-pomiarowej na obiektach w Iraku, Libii, Słowacji i Czech. Przez kilka lat był członkiem Rady Naukowej OBR Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach. Z Control Engineering Polska współpracuje od pierwszych wydań w 2003 roku.

 

Dr inż. Krzysztof Pietrusewicz, w 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w specjalności automatyka i robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej. Współautor książki „Odporna regulacja PID o dwóch stopniach swobody”. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Automatyki Przemysłowej Politechniki Szczecińskiej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na m.in. na problematyce projektowania regulatorów PID i cyfrowym sterowaniu procesami ciągłymi. Uczestnik trzech projektów badawczych prowadzonych w ramach Uczelnianego Centrum Mechatroniki Politechniki Szczecińskiej. Od czerwca 2006 roku jest członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji MMAR. Od grudnia 2005 roku redaktor Control Engineering Polska.

 

Mgr inż. Zdzisław Sobczak odbył wieloletnią praktykę na stanowisku specjalisty konstruktora: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki, Zakład Aparatury Naukowej UNIPAN, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Chemii Przemysłowej, Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości PKNMiJ (obecny Główny Urząd Miar). Od 1993 r. właściciel firmy Zakład Aparatury Pomiarowej i Sterującej WISO (www.wiso.pl). Osiągnięcia: patenty, wdrożenia, dwie nagrody I-go stopnia „Za Wybitne Osiągnięcia Naukowe i Techniczne”. Z Control Engineering Polska współpracuje od 2005 roku.

   


INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA

Wonderware InTouch 10.0

Wonderware, Astor

InTouch jest systemem klasy SCADA-HMI. Umożliwia wizualizację oraz sterowanie z poziomu komputera procesami przemysłowymi.

Wykorzystując bogatą bazę obiektów graficznych, modułową budowę oraz konfigurowalne elementy do prezentacji danych w szybki i łatwy sposób można budować aplikacje wizualizacyjne bez znajomości języków programowania. Możliwości gromadzenia informacji alarmowych do relacyjnej bazy danych oraz danych procesowych umożliwiają analizę procesu produkcyjnego, a następnie optymalizowanie go pod kątem wydajności i jakości. InTouch jest systemem otwartym, umożliwiającym komunikowanie się z szeroką gamą urządzeń, jak np.: sterownikami programowalnymi PLC różnych producentów, z innymi systemami SCADA oraz innymi systemami informatycznymi, jak bazy danych. Dzięki technologii graficznych, wektorowych obiektów ArchestrA Graphics użytkownik budując aplikację bazuje na szablonach oraz ich klonach – instancjach. Wszelkie zmiany, jakie są dokonywane w szablonie, automatycznie są propagowane do wszystkich instancji, co w znaczny sposób skraca czas modyfikacji aplikacji. Wraz z oprogramowaniem dostarczana jest biblioteka ponad 500 konfigurowalnych, gotowych do użycia symboli graficznych. Symbole te zbudowane są z wykorzystaniem grafiki wektorowej, w pełni skalowalnej. Dzięki nowej technologii graficznych obiektów ArchestrA Graphics możliwe jest wykorzystywanie kontrolek .NET bezpośrednio w oknach aplikacji wizualizacyjnych. InTouch w wersji 10.0 zapewnia centralne zarządzanie, budowanie i dystrybuowanie aplikacji za pomocą narzędzia Integrated Development Environment.

  • Użytkownik budując aplikację bazuje na szablonach oraz ich klonach (instancjach)
  • Biblioteka ponad 500 konfigurowalnych, gotowych do użycia symboli graficznych
  • Kompatybilny z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows XP oraz Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Vista oraz z najnowszymi wersjami serwerów baz danych Microsoft SQL Server 2005 (Microsoft SQL Server 2005 Express)
  • Możliwe jest wykorzystywanie kontrolek .NET bezpośrednio w oknach aplikacji wizualizacyjnych 


 INTEGRACJA DANYCH I PROGRAMÓW

Enterprise Server System II

Transition Technologies SA

Enterprise Server System II (ESS II) jest systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych.

Ich źródłem może być: dowolny system cyfrowy (SCADA, DCS, sterowniki PLC, inteligentne przetworniki, systemy laboratoryjne, stacje pogodowe). Dane mogą być także wprowadzane do systemu ręcznie. Baza danych systemu ESS II pozwala na przekształcanie danych w informacje zarządcze, dając wsparcie systemom zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), zarządzania życiem produktów (PLM) oraz systemom planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). ESS II ma jednocześnie cechy systemu akwizycji danych DAS (Data Acquisition System) czy systemu akwizycji i sterowania SCADA. ESS II umożliwia stały monitoring procesu technologicznego w oparciu o rejestrowane i archiwizowane pomiary oraz wyliczane wskaźniki. Do raportowania możliwe jest użycie własnych narzędzi raportujących ESS oraz standardowych narzędzi raportujących firm trzecich, wtym MS Excel. Przewidując wykorzystanie ESS II na przeciążonych i niezbyt szybkich magistralach producent włożył wiele wysiłku, w celu zminimalizowania liczby przesyłanych bajtów danych. Do komunikacji wykorzystywany jest protokół z rodziny TCP/IP (gniazdka typu UDP). Dane mogą być interaktywnie pokazane i przeanalizowane w czasie rzeczywistym na wyświetlaczach (od desktopów po urządzenia przenośne). ESS II może udostępniać dane poprzez interfejs wykonany w technologii WWW, umożliwiający pracę dowolnej liczbie użytkowników wyposażonych w przeglądarkę internetową, z dowolnej lokalizacji. Użytkownicy mają dostęp tylko do tych informacji, do których autoryzację posiadają.

  • Minimalne obciążenie sieci LAN
  • Koszt wdrożenia rozłożony w czasie dzięki budowie modularnej
  • Wbudowany interfejs komunikacyjny do wielu systemów sterowania i systemów telemetrycznych
  • Możliwość samodzielnego tworzenia i modyfikacji przez użytkownika grafik procesowych 


 URZĄDZENIA POMIAROWE I CZUJNIKI

Przepływomierz Proline Promass 80/83P

Endress+Hauser

Promass P to jednorurowy, masowy przepływomierz Coriolisa – dedykowany dla branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i kosmetycznej.

Przepływomierz spełnia wymagania norm i standardów: ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG. Oferuje połączenie wysokiej wydajności czujników z wygiętą rurą pomiarową oraz możliwości całkowitego opróżnienia czujników wyposażonych w jedną, prostą rurę. Dzięki specjalnej konstrukcji czujnika nie ma konieczności rezygnacji z dokładności pomiaru na rzecz gwarancji samoopróżnienia czujnika i odwrotnie. Opróżnienie czujnika możliwe jest zarówno przy instalacji pionowej, jak i poziomej. Elementy czujnika mające kontakt z mierzonym medium są wykończane w procesie elektropolerowania z dokładnością chropowatości maks. 0,38 μm. Tak wysoka gładkość powierzchni dotyczy całego toru pomiarowego, a nie tylko przyłącza procesowego. Polerowana elektrolitycznie jest również zewnętrzna obudowa przepływomierza. Daje to gwarancję czystości, sterylności oraz odporności korozyjnej czujnika.

Promass P to jedyny na rynku przepływomierz Coriolisa, który spełnia tak wiele postanowień odpowiednich dla ww. branż, norm i standardów. Urządzenie spełnia ponad 40 specyficznych wymogów w branżach, w których standardy bazują na wytycznych normy ASME BPE. Potwierdzeniem jest autoryzacja 3-A oraz certyfikat EHEDG. Zaawansowana konstrukcja z jedną, lekko wygiętą rurą pomiarową oraz opatentowanym sposobem wewnętrznego balansu układu pomiarowego pozwoliła osiągnąć wydajność układu do niedawna zarezerwowaną dla konstrukcji dwururowych.

  • Wysoka dokładność i stabilność pomiaru oraz dostępne certyfikaty: chropowatości powierzchni toru pomiarowego, materiałowe, zawartości delta ferrite, ATEX, CRN i inne
  • Konstrukcja zapewnia całkowitą samoopróżnialność czujnika z wykorzystaniem wyłącznie siły grawitacji
  • Dzięki specjalnej konstrukcji czujnika nie ma konieczności rezygnacji z dokładności pomiaru na rzecz gwarancji samoopróżnienia czujnika i odwrotnie
  • Higieniczna, sterylizowalna konstrukcja dedykowana dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego oraz biotechnologii 


 STEROWANIE DYSKRETNE I SYGNALIZATORY STANU

Sterownik easyControl

Moeller Electric

EasyControljest kompaktowym sterownikiem swobodnie programowalnym. Łączy w sobie zalety dobrze znanej koncepcji rodziny przekaźników easy oraz standardu PLC programowanego zgodnie z normą IEC61131-3.

Sterowniki z serii EC4P-200 mogą współpracować ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi z serii easy. Wraz z ofertą modułów komunikacyjnych sterowniki easyControl mogą być opcjonalnie stosowane jako urządzenia slave w nadrzędnych sieciach przemysłowych (Profibus-DP, DeviceNet, CANopen, AS-Interface). EC4P-200 zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w małych i średnich systemach automatyki. 16-bitowa, wysoko wydajna jednostka centralna gwarantuje krótki czas cyklu pracy sterownika. Użytkownik ma do dyspozycji również rozbudowaną wewnętrzną pamięć programu (256 kB) oraz danych (224 kB). Standard CANopen umożliwia dołączenie do sterowników easyControl innych urządzeń, takich jak np.: panele operatorskie, rozproszone stacje wejść / wyjść i napędy przekształtnikowe – co pozwala zwiększyć zakres możliwych zastosowań. Ponadto dzięki kompatybilności z przekaźnikami programowalnymi z serii easy otrzymujemy również możliwość współpracy urządzeń EC4P- 200 w prostej w konfiguracji sieci easy-NET. W easy-NET możemy połączyć do 8 urządzeń z serii easy na odcinku o długości do 1 000 m. Jedną z głównych zalet przemawiających za stosowaniem sterowników kompaktowych easyControl w układach sterowania jest oprogramowanie narzędziowe easy Soft CoDe- Sys w polskiej wersji językowej.

  • 12 wejść cyfrowych – uniwersalnych (4-analogowe 0-10 V; 2 wejścia szybkie do 50 kHz; możliwość podłączenia enkodera inkrementalnego); 8 wyjść tranzystorowych 0,5 A (lub opcjonalnie 6 wyjść przekaźnikowych 8 A); 1 wyjście analogowe 10-bit (opcjonalnie)
  • Wydajna jednostka centralna o krótkim cyklu pracy (1 000 instrukcji <0,3 ms)
  • Wbudowany interfejs CANopen, Ethernet (opcja), easy-NET, 2 x RS232 (do programowania i jako transparentne), opcjonalna praca w sieciach Profibus-DP, DeviceNet, AS-Interface w trybie slave
  • 6 języków programowania w środowisku CoDeSys (IL, LD, FBD, SFC, ST, CFC). 


 SIECI I KOMUNIKACJA

Systemy bezpieczeństwa z protokołem Safety over EtherCAT

Beckhoff Automation

Protokół Safety over EtherCAT stworzono w celu realizacji zintegrowanej sieci bezpieczeństwa w ramach systemu EtherCAT. Przy jego opracowywaniu za najważniejszą uznano między innymi zgodność z warunkami bezpieczeństwa SIL 3 podanymi w normie IEC 61508. Oznaczało to konieczność redukcji niebezpieczeństwa wystąpienia błędów transmisji do poziomu mniejszego niż 10-9 na godzinę. Do przesłania informacji o sterowaniu i bezpieczeństwie system EtherCAT korzysta z jednego wspólnego kanału komunikacji. Medium transmisyjne nie ma żadnych specjalnych specyfikacji dotyczących bezpieczeństwa transmisji. Ramka danych zawiera informacje o bezpieczeństwie procesu lub urządzenia oraz inne dane, wymagane przez protokół EtehrCAT. Taki pakiet jest analizowany w urządzeniach z poziomu aplikacji. Protokół Safety over EtherCAT nie ma żadnych charakterystycznych dla siebie mechanizmów detekcji błędów i dzięki temu komunikacja może być realizowana w różnych sieciach. To cecha niezwykle przydatna na przykład w systemach o strukturze łączonej (podsystemy), z łącznikami magistralowymi i obsługą modułów We/Wy. Jako medium komunikacyjne wykorzystywany jest dowolny typ magistrali, włącznie z magistralami miejscowymi typu Fieldbus. Można korzystać z sieci Ethernet, kabliświatłowodowych, przewodów miedzianych lub połączeń radiowych. Jednocześnie nie ma żadnych specjalnych wymagań technicznych w stosunku do urządzeń sieciowych czy elementów łączeniowych występujących w strukturze sieci. Zintegrowanie systemów bezpieczeństwa z układami We/Wy w jednolity standard zapewnia klientowi dodatkowe korzyści. Całkowite koszty instalacji – zakup elementów, montaż oraz uruchomienie – zostały znacznie zminimalizowane. Protokół jest swego rodzaju ogniwem pośrednim pomiędzy układami przekaźnikowymi, a zaawansowanymi sterownikami PLC.

  • Zgodność z warunkami bezpieczeństwa SIL 3 podanymi w normie IEC 61508
  • Przesyłanie informacji o bezpieczeństwie i sterowaniu przez jedną magistralę komunikacyjną
  • Niezależność protokołu komunikacji od medium transmisji i rodzaju sieci
  • Długość komunikatu o bezpieczeństwie nie ograniczona protokołem


 SILNIKI, NAPĘDY I STEROWANIE NIMI

Falownik V1000

Omron Electronics

Urządzenie oferuje regulację U/f i rzeczywiste sterowanie wektorem prądu w otwartej pętli, umożliwiając napęd silników indukcyjnych (IM) i synchronicznych (PM). W zwartych zastosowaniach silnik synchroniczny jest dużo bardziej efektywny pod względem wykorzystania energii niż silnik indukcyjny.

Korzystając z silników synchronicznych, uzyskuje się największą oszczędność energii i miniaturyzację. Pozwala to klientom, którzy chcą używać różnych rodzajów silników, wymieniać silniki w systemie. Falownik V1000 jest zdolny do nieprzerwanej pracy nawet po chwilowym zaniku zasilania bez względu na rodzaj używanego silnika. V1000 jest jednym z najmniejszych falowników i umożliwia oszczędny montaż wielu falowników obok siebie, dzięki opatentowanemu systemowi radiatorów. Wytrzymuje normalne i długotrwałe przeciążenia (120% / 150%) oraz standardowo ma dwukanałowe wejście bezpieczeństwa kategorii 3 (EN954-1) i zatrzymanie awaryjne kategorii 0 (EN60204- -1). Przy tym falownik V1000 ma nie tylko mniejszą o 40% wielkość niż poprzednie falowniki, co umożliwia oszczędniejszy montaż, ale ma także o 50% mniej części mechanicznych. To znacznie zmniejsza ryzyko awarii jego składników. W standardowym ustawieniu falownik zapewnia stały moment obrotowy (HD: 150% prądu znamionowego / 1 min) i rosnący prąd wyjściowy w trybie zmiennego momentu obrotowego (ND: 120% prądu znamionowego / 1 min). Funkcja dostrajania na bieżąco (online) zapewnia wyeliminowanie wpływu zmiany warunków otoczenia (np. wahania temperatury) na zakłócenie prędkości. Dwukanałowe wejścia bezpieczeństwa (zgodne ze standardem EN954-1 kategorii bezpieczeństwa 3) odłączają silnik już po pierwszym sygnale wystąpienia problemu.

  • Wskaźnik awaryjności 1 do 10 000 – zgodnie z najsurowszymi normami wojskowymi dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • Funkcja dostrajania na bieżąco (online) zapewnia wyeliminowanie wpływu zmiany warunków otoczenia (np. wahania temperatury) na zakłócenie prędkości
  • Optymalna regulacja prędkości i wysoki początkowy moment obrotowy, dzięki rzeczywistej wektorowej regulacji prądu
  • 10-letnia bezobsługowa praca 


 ZAAWANSOWANE PRZETWARZANIE I REGULACJA

Stochastic Immunological Layered Optimizer (SILO)

Transition Technologies SA

SILO to warstwowy system optymalizacji bazujący na teorii sztucznych sieci immunologicznych.

Dzięki zastosowaniu aplikacji możliwe jest zoptymalizowanie procesu produkcji – przykładowo poprawienie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na blokach energetycznych przy równoczesnym minimalizowaniu emisji szkodliwych substancji NOx, CO i SO2. System SILO pozwala również na optymalizację samego procesu spalania, poprawę regulacyjności obiektu oraz jednostkowego zużycia ciepła bloku. Obniżeniu ulegają więc koszty związane z samym procesem wytwarzania energii, jak też z opłatami wynikającymi z emisji szkodliwych substancji. SILO może być wykorzystywane jako optymalizator procesów redukcji zanieczyszczeń: odsiarczania (FGD), redukcji NOx (SCR i SNCR). Przez pierwszy miesiąc SILO „uczy się” obiektu. Po tym okresie system jest już w stanie przeprowadzać wydajną optymalizację. Potrafi prowadzić proces, nawet jeżeli parametry obiektu ulegają zmianie. Nie ma potrzeby strojenia modeli. Przed każdym krokiem optymalizacji tworzony jest nowy model. Informacje potrzebne do utworzenia nowego modelu są mierzone i przechowywane w pamięci immunologicznej, tak więc model zawsze odzwierciedla rzeczywiste zachowanie obiektu. Niezwykle istotną cechę systemu SILO jest jego pełna integracja z istniejącymi strukturami regulacji, dzięki czemu nakłady na modernizację układu automatyki są niewielkie i nie wymagają żadnych zmian w oprzyrządowaniu pomiarowym (całość kosztów ogranicza się w zasadzie jedynie do zakupu komputera klasy PC).

  • Pierwsze na świecie zastosowanie mechanizmów inspirowanych działaniem układu odpornościowego organizmów żywych do optymalizacji punktu pracy procesu spalania
  • Tania alternatywa dla metod regulacji predykcyjnej (zredukowany czas wdrożenia ze względu na brak konieczności wykonywania testów obiektu i budowania modeli matematycznych)
  • Bardzo dobre wyniki wdrożeń (dwa bloki w USA zajęły drugie i trzecie miejsce w całych Stanach Zjednoczonych pod względem najmniejszej emisji NOx wśród bloków opalanych węglem pozbawionych układów SCR) 


 WBUDOWANE SYSTEMY STEROWANIA

Procesor X20 CPU

B&R Automatyka Przemysłowa

Bazujące na najnowszych procesorach Intel Celeron, jednostki centralne X20 CPU obsługiwane przez wielozadaniowy system operacyjny czasu rzeczywistego B&R Automation Runtime, mogą obsłużyć minimalny czas skanu wynoszący 200 μs.

Dzięki specjalnej budowie procesora, wymagającego bardzo niskiego napięcia zasilania, jednostki centralne osiągają wysoką moc obliczeniową, przy jednoczesnym małym poborze mocy. Duża pamięć RAM gwarantuje programiście swobodę przy pisaniu aplikacji. Dodatkowo dostępna jest podtrzymywana bateryjnie pamięć SRAM, wykorzystywana dla zapisu zmiennych nieulotnych. W przypadku zaniku zasilania zmienne zadeklarowane jako nieulotne są automatycznie kopiowane z szybkiej pamięci RAM do bezpiecznej pamięci SRAM. Przy załączeniu sterownika dane są kopiowane z SRAM do RAM. Poza tym dostępny jest zintegrowany slot na karty CompactFlash, na których jest zapisywany program, a także mogą być przechowywane dane programu, jak np. ustawienia, receptury czy historia alarmów. Jednostki X20 CPU są wyposażone w dwa niezależne interfejsy Fast Ethernet. Pierwszy port RJ45 jest dedykowany do standardowej komunikacji TCP/IP, drugi natomiast wspiera protokół czasu rzeczywistego Ethernet Powerlink, który integruje serwonapędy, rozproszone We/Wy z krótkimi czasami cyklu. Standardowy ETHERNET w X20CPU pozwala dodatkowo na utworzenie serwerów: ftp, WWW, a także zrealizowanie zdalnie dostepnej wizualizacji z dowolnego komputera za pomocą serwera VNC. Dostępne są także dwa porty USB, które mogą służyć do podłączenia np. pamięci typu Flash, drukarki, klawiatury czy bezprzewodowego transpondera do indentyfikacji użytkownika. Port RS232 zamyka listę standardowo zintegrowanych portów komunikacyjnych procesorów X20 CPU.

  • Osiąga wysoką moc obliczeniową, przy jednoczesnym małym poborze mocy
  • Opcjonalnie sterownik można wyposażyć w dodatkowe: RS232/422/485, Profibus DP Master/Slave, CAN, X2X, Ethernet Powerlink
  • Może realizować sterowanie maszyn CNC
  • Duża pamięć RAM gwarantuje programiście swobodę przy pisaniu aplikacji 


 NAGRODA SPECJALNA REDAKCJI CONTROL ENGINEERING POLSKA

Smart Wireless 2,4 GHz

Emerson Process Management

Smart Wireless jest to sieć bezprzewodowa zbudowana na bazie „inteligentnych” urządzeń bezprzewodowych. Urządzenia mają zdolność adaptacji do zmiennych warunków otoczenia. Po napotkaniu stałej przeszkody lub tymczasowej bariery samoorganizująca się sieć automatycznie wyznacza nową drogę sygnału z pominięciem przeszkody. Smart Wireless ma 99-procentową zdolność poprawnego przesyłu danych. Adaptowanie sieci samoorganizującej się oznacza też, że nie są wymagane szczegółowe badania warunków panujących na obiekcie. W większości wypadków zastosowanie SmartWireless ogranicza się jedynie do zwykłej instalacji urządzeń, a sieć oczkowa zorganizuje się sama. Każdy przetwornik powinien być umieszczony w miejscu, w którym jest to najbardziej uzasadnione (np. blisko punktu pomiaru). Może on komunikować się z całą siecią, dopóki znajduje się w zasięgu co najmniej jednego urządzenia struktury bezprzewodowej. Smart Wireless obejmuje urządzenia do pomiaru poziomu, ciśnienia, przepływu, temperatury oraz bramki do bezprzewodowej transmisji danych do systemu podstawowego i do łatwej integracji przy użyciu popularnych protokołów (łącznie z OPC, Ethernetem i modusem) z bazą danych systemu sterowania. Smart Wireless wykorzystuje technologię TSMP, która została wypróbowana i przetestowana w warunkach obiektowych. Protokół TSMP, IEEE 802.15.4 zaprojektowany pod kątem tolerancji prawie wszystkich zakłóceń może współistnieć z innymi sieciami bezprzewodowymi funkcjonującymi w zakładzie.

  • Łatwość rozbudowy sieci, wystarczy fizycznie zainstalować urządzenia, a sieć organizuje się sama
  • Zdolność adaptacji – zmiana trasy przesyłania sygnału po napotkaniu bariery (również tymczasowej, np. samochód)
  • Oszczędności na okablowaniu, możliwości diagnostyczne i możliwości zastosowania nawet w trudnodostępnych miejscach
  • Nie są wymagane szczegółowe badania warunków panujących na obiekcie