Porozumienia między EDDL Cooperation Team i FDT Group

Fieldbus Foundation ogłosiło zawarcie porozumienia między EDDL Cooperation Team (ECT) i FDT Group, mającego na celu połączenie wysiłków w kierunku ujednolicenia rozwiązań dla zintegrowania urządzeń kompatybilnych z oboma technologiami.

To historyczne porozumienie, ogłoszone wspólnie przez reprezentantów ECT i FDT, kładzie podwaliny pod rozwój wspólnej technologii, która przyniesie rozliczne korzyści zarówno użytkownikom, jak i producentom urządzeń.

W ramach umowy FDT Group przyłączy się do ECT jako nowy członek. Obie organizacje będą pracować nad osiągnięciem wspólnego szkieletu, spełniającego oczekiwania obu stron. Przyszłe udoskonalenia technologii będą korzystać z podzbioru OPC Unified Architecture (UA) w ramach architektury klient-serwer. Dodatkowo obie grupy doszły do porozumienia w sprawie konsolidacji zalet technologii EDDL i FDT.

W 2003 roku trzy wiodące fundacje ? zajmujące się urządzeniami sieciowymi: Fieldbus Foundation, HART Communication Foundation i Profibus Nutzer Organisation (PNO) ? podpisały umowę o współpracy w zakresie opracowania wspólnej specyfikacji dla graficznych wizualizacji oraz trwałego przechowywania danych w technologii Electronic Device Description Language (EDDL). Każda z tych organizacji wykorzystuje ?Electronic Device Descriptions? (EDDs) do parametryzacji i opisu swych urządzeń.

FDT Group AISBL jest organizacją non profit składającą się z 57 liderów na światowym rynku firm, zajmujących się automatyką procesu i produkcji. Kluczowym celem FDT Group jest stworzenie dostępnego, otwartego interfejsu dla zintegrowania urządzeń sieciowych z inżynierią, automatyką i systemami zarządzania aktywami. Użytkownicy, producenci i organizacje naukowe pracują wspólnie nad: rozwinięciem tej technologii, dostarczeniem lepszych urządzeń, wsparciem i szkoleniami, skoordynowanymi próbami i demonstracjami oraz lepszą współpracą produktów między sobą.

Extra online

Prezes Fieldbus Foundation, Rich Timoney opisał porozumienie między EDDL Cooperation Team (ECT) i FDT Group jako ?bardzo pozytywny krok naprzód wspólnoty automatyki w ogóle, a użytkowników w szczególności?.

Dyrektor ECT i członek Fieldbus Foundation, Hans-Georg Kumpfmueller skomentował: ? To porozumienie teraz, kiedy stało się faktem, jest ogromnym krokiem naprzód integracji urządzeń w kilku obszarach. Eliminuje konieczność dublowania wysiłków klientów i dostawców oraz gwarantuje wsteczną kompatybilność, jak również niezależność systemów operacyjnych. Jest ono oparte na przyszłościowej technologii OPC UA i umożliwia zespolenie EDDL z możliwością integracji programów dla wysoce skomplikowanych wymagań.

? Nasze porozumienie jest czymś więcej niż tylko kompromisem; jest to naturalna techniczna ewolucja oparta na najbardziej bieżących, otwartych i elastycznych technologiach. ECT wita FDT Group jako nowego członka ? dodał Kumpfmueller.

Flavio Tolfo, dyrektor zarządzający FDT Group również powitał porozumienie: ? Współpraca ta wpisuje się doskonale w nasze cele, czyli otwarcie i wolność wyboru dla korzyści użytkowników i jest mocno wspierana przez naszych członków,? ? powiedział Tolfo. ?Po długich dyskusjach, osiągnęliśmy porozumienie, co do wspólnej pracy i ochrony naszych technologii dla korzyści klientów?.

Źródło: automatyka.pl