Cisco i Rockwell Automation integrują systemy produkcyjne i informatyczne

Firmy Rockwell Automation (znany na całym świecie producent systemów zasilania, sterowania i wymiany informacji) oraz Cisco (czołowy dostawca rozwiązań sieciowych dla Internetu) poinformowały w trakcie targów Hannover Messe o nawiązaniu współpracy ? w celu zapewnienia przedsiębiorstwom produkcyjnym dostępu do informacji, elastyczności oraz możliwości współdziałania.

W ramach współpracy firmy Rockwell Automation i Cisco opracowują wzorcowe architektury oraz szczegółowe wytyczne dotyczące projektowania, które przewidują zastosowanie w sieciach zakładowych i korporacyjnych powszechnie przyjętych technologii. Celem tych działań jest zaspokojenie najważniejszych potrzeb w branży, czyli zwiększenie efektywności i zapewnienie dostępu do informacji. Sprawdzone, przetestowane w warunkachlaboratoryjnych architektury ? będące elementem rozwiązania ?Ethernet to the Factory? firmy Cisco ? umożliwią sprawne wdrażanie sieci zakładowych, zgodnych ze standardem Ethernet oraz ich bezpieczną integrację z pozostałymi obszarami przedsiębiorstwa.

Extra online

? Obecna sytuacja na rynku wymaga od producentów ciągłej wymiany informacji, obejmującej wszystkie obszary działania firmy ? powiedział Craig Resnick, dyrektor ds. badań w firmie ARC Advisory Group. ? Globalny charakter współczesnej gospodarki wymusza integrację systemów produkcyjnych z innymi systemami przedsiębiorstwa. W związku z tym konieczne jest faktyczne wdrożenie mechanizmów współdziałania, które dotąd pozostawały jedynie reklamowym sloganem. Firmy Rockwell Automation i Cisco zapewnią producentom pomoc niezbędną do zintegrowania sieci wykorzystywanych w procesie produkcyjnym z sieciami informatycznymi, a w rezultacie uzyskanie bezpiecznej łączności opierającejsię na technologii EtherNet/IP.

Zapewnienie klientom wspólnej technologii sieciowej

Współpraca firm Rockwell Automation i Cisco ma na celu bezpieczne i niezawodne wykorzystanie powszechnie dostępnych, otwartych technologii, a także stworzenie zoptymalizowanego rozwiązania sieciowego, spełniającego wymagania różnych obszarów działalności, którego domagali się klienci obu firm.

? Klienci oczekują od nas stworzenia powiązanych ze sobą wzorcowych architektur, które obejmą zarówno środowisko sieciowe w biurze, jak i halę produkcyjną ? powiedział Paul McNab, wiceprezes ds. marketingu korporacyjnego w firmie Cisco. ? Kierownicy zakładów produkcyjnych i działów informatycznych potrzebują bezpiecznego dostępu do informacji w czasie rzeczywistym, obejmującego zarówno systemy produkcyjne, jak i systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, kontaktami z klientami i łańcuchem dostaw. Dzięki takiej architekturze przedsiębiorstwa produkcyjne będą mogły połączyć bieżące monitorowanie z bezpiecznym sterowaniem, wykorzystując do tego sieć Ethernet.

Firmy Rockwell Automation i Cisco będą nadal ściśle współpracować z klientami ? w celu rozwiązywania bieżących problemów i przewidywania przyszłych wymagań różnych sektorów branży produkcyjnej.

? Najważniejszym wyróżnikiem rozwiązania Rockwell Automation Integrated Architecture? jest zastosowanie standardowej, niezmodyfikowanej technologii sieci Ethernet. Firmy Rockwell Automation i Cisco doskonale znają wymagania branżowe i dysponują specjalistyczną wiedzą. Dzięki temu opracowały wspólnie topologię sieci Ethernet, obejmującą całe przedsiębiorstwo, która umożliwi spełnienie bieżących wymagań rynku, a firmy także przewidziały przyszłe potrzeby i podjęły odpowiednie kroki w celu ich zaspokojenia ? powiedział Steve Eisenbrown, wiceprezes ds. architektury i oprogramowania w firmie Rockwell Automation.

Przełamywanie barier w celu zoptymalizowania pracy personelu i realizacji procesów

Integracja standardów sieciowych wymaga zarówno zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych, jak i wzajemnego zrozumienia między działami informatycznymi i produkcyjnymi. Z opinii klientów wynika, że nawiązanie dialogu między obu działami pozwala lepiej zrozumieć potencjalne zagrożenia po obu stronach, a w rezultacie ? z powodzeniem zintegrować wykorzystywane przez nie sieci.

Wiedza na temat uwarunkowań w branży produkcyjnej i informatycznej, jaką dysponują odpowiednio firmy Rockwell Automation i Cisco, jest też bardzo przydatna podczas seminariów szkoleniowych, których celem jest stworzenie wzorcowego modelu współpracy między działami informatycznymi i produkcyjnymi, modelu pozwalającego wprowadzać niezbędne zmiany.

Wykorzystanie standardów branżowych

Rockwell Automation i Cisco należą do największych firm zrzeszonych w ODVA ? międzynarodowym stowarzyszeniu producentów z branży automatyki ? promującym korzystanie z technologii sieciowych opartych na protokole Common Industrial Protocol (CIP), w tym technologii EtherNet/IP. Współpraca w ramach ODVA umożliwi obu firmom dalsze tworzenie nowatorskich rozwiązań opartych na sprawdzonych, otwartych standardach sieciowych.

W ramach protokołu EtherNet/IP wykorzystano standardowe, niezmodyfikowane technologie Ethernet i CIP. Dzięki temu protokół IP umożliwia przedsiębiorstwom integrację systemów automatyki, uproszczenie ogólnej architektury systemu oraz bezpośrednią wymianę informacji między systemami korporacyjnymi a urządzeniami na hali produkcyjnej.

Konwergencja technologii sieciowych oraz współpraca między działami umożliwiają korzystanie z danych w czasie rzeczywistym, a tym samym ? zwiększenie dostępności danych na potrzeby innych aplikacji. W ramach tego rozwiązania do sterowania produkcją i przesyłania informacji jest wykorzystywana jedna sieć. Otwarta architektura pozwala też obniżyć koszty, zwiększyć wydajność pracy oraz przyspieszyć realizację procesów.

Rockwell Automation?dostawca rozwiązań w zakresie automatyki, zasilania, sterowania i informacji

Strategiczne partnerstwa umożliwiają Rockwell Automation dostarczanie rozwiązań przemysłowych do ponad 80 krajów na całym świecie pod markami Allen Bradley i Rockwell Software. Firma koncentruje się na zrozumieniu potrzeb klientów i oferowaniu rozwiązań wykorzystujących najnowsze technologie z dziedziny automatyki oraz fachową wiedzę produkcyjną. Możliwości te poszerzają się dzięki partnerskiej współpracy w zakresie dystrybucji, usług, oprogramowania i referencji produktowych z siecią 5 600 niezawodnych, lokalnych firm.