PKB Polski wzrośnie w II półroczu o 4 proc. r/r

  Analitycy CSFB oczekują stopniowego ożywienia popytu na inwestycje w drugim półroczu w Polsce. W opublikowanych w środę prognozach na IV kwartał tego roku przewidują, że PKB w drugim półroczu wzrośnie rok do roku o blisko 4 proc. wobec 2,8 proc. rok do roku w II kwartale 2005 r.
  Ich zdaniem, mimo silnego złotego, motorem wzrostu pozostanie eksport.
  CSFB spodziewa się, że do końca roku Rada Polityki Pieniężnej obniży podstawowe stopy procentowe o dalsze 50 punktów bazowych do 4 proc. z 4,5 proc.
  W opinii analityków, stopa inflacji towarów i usług konsumpcyjnych do wczesnych miesięcy 2007 roku pozostanie poniżej 2,5 proc. Ceny żywności charakteryzuje spora fluktuacja, ale silna złotówka neutralizuje skutki drogiej ropy.
  Jak podkreślili, założony w tym roku maksymalny próg deficytu budżetowego (3,8 proc.) PKB zostanie zrealizowany, ale perspektywa w średnim czasie jest mniej obiecująca.
  CSFB wskazał na wzrost zobowiązań finansowych państwa w związku z przyjęciem przez Sejm ustaw o zwrocie VAT za materiały budowlane, emeryturach górniczych (w latach 2006-08 w proporcji do PKB stanowiących 1,8 proc. oraz 0,5 proc).
  "Ustawy zmniejszają pole manewru nowego rządu i znacznie podnoszą założony w projekcie budżetu plan deficytu (3,3 proc. PKB) (…)" – stwierdzili.
  "Oczekujemy, że deficyt w proporcji do PKB liczony według metodologii ESA 95 zmniejszy się do 3,4 proc. w 2006 roku z 3,6 proc. w 2005 roku. Nadal występuje ryzyko rocznego lub dwuletniego poślizgu w stosunku do zakładanego obecnie na 2009 rok terminu wprowadzenia euro" – dodali analitycy.
  Jak poinformowali, saldo obrotów na rachunku obrotów bieżących po raz pierwszy jest zbilansowane, dzięki eksportowi, który rośnie w tempie 13 proc. rok do roku, co idzie w parze z napływem zagranicznych inwestycji.
  CSFB zwrócił uwagę, iż Polska spłaciła przed czasem 4,5 mld euro z sięgającego 12,5 mld euro zadłużenia w Klubie Paryskim. W 2006 roku rząd zaplanował emisję euroobligacji na 6 mld euro. W krótkim czasie CSFB oczekuje, że agencje Standard & Poor’s oraz Fitch podniosą rating walutowy Polski w walutach obcych.