Świat metali i pomiarów – targi METAL, NONFERMET i CONTROL-TECH

  METAL
    XI Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa
NONFERMET
    IV Wystawa Technologii, Przetwórstwa i Zastosowania Metali 
    Nieżelaznych
  CONTROL-TECH
    V Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
    28 – 30 września 2005 roku
Odlewnictwo to dziś jedna z dynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki – zarówno światowej, jak i krajowej. W Polsce działa dziś około 400 odlewni, w których wykonuje się wyroby z żeliwa, staliwa, aluminium, brązu i innych metali. W ubiegłym roku całkowita produkcja krajowych odlewów wyniosła ponad 745 tysięcy ton. Ta potężna gałąź przemysłu ma swoje święto – Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL. Tą specjalistyczną wystawę organizują w tym roku już po raz jedenasty Targi Kielce. 
Wystawa, która zaczynała przed laty swoją karierę od kilkudziesięciu wystawców, głównie krajowych, dziś jest imprezą na skalę europejską. Podczas ubiegłorocznej edycji swoje wyroby zaprezentowało 290 firm z 23 krajów. – A tegoroczna wystawa jest zdecydowanie większa od poprzedniej – ponad 10-procentowy wzrost wynajętej powierzchni i blisko 15-procentowy wzrost liczby wystawców. Targi METAL to zresztą obecnie nie tylko jedna z największych wystaw organizowanych przez kielecki ośrodek wystawienniczy, ale także jedna z największych wystaw tej branży w Europie. METAL – jako jedna z trzech imprez targowych organizowanych przez Targi Kielce – należy do UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, zrzeszającego najbardziej prestiżowe imprezy targowe na świecie – mówi Piotr Pawelec, menadżer targów METAL. Co roku do Kielc zjeżdżają z całego świata firmy prezentujące najnowsze dokonania m.in. w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń odlewniczych, supernowoczesne maszyny formierskie i rdzeniarskie, urządzenia do sporządzania mas formierskich, maszyny do odlewania pod ciśnieniem, piece i materiały wsadowe, maszyny i sprzęt do zalewania form, odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów metali nieżelaznych, urządzenia i materiały do oczyszczania, spawania i wykańczania powierzchni odlewów. Swoje oferty prezentują także instytucje, instytuty, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, wydawnictwa branżowe. W tym roku organizatorzy liczą na udział w targach ponad 330 firm, blisko połowa to goście zagraniczni. Ekspozycja zajmie w sumie ponad 4 500 m2 powierzchni wystawowej. W ciągu trzech dni – od 28 do 30 września – kielecki ośrodek będzie gościł największe firmy z branży odlewniczej, a także menadżerów, dyrektorów odlewni i naukowców z całego świata. W tym roku targi odwiedzą m.in. członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Odlewniczego, a także stowarzyszeń odlewniczych z Rosji, Ukrainy, Słowenii. Stoiska grupowe będą miały firmy z Rosji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.
– Co roku, oprócz wystawców, gościmy imponujące grono specjalistów z różnych branż z całego świata. Podczasubiegłorocznych targów było ich ponad trzy tysiące. Tu mają okazję nie tylko poznać pełną gamę najnowszych dokonań odlewnictwa, ale i nawiązać współpracę z najlepszymi firmami – wyjaśnia Piotr Pawelec. – Targi to także miejsce spotkań i dyskusji, co roku towarzyszy im cykl konferencji i dyskusji panelowych. W tym roku podczas cyklu konferencji goście i wystawcy będą dyskutować m.in. o nowych technologiach w przemyśle metali nieżelaznych, wchodzeniu na rynek europejski firm z Rosji i Ukrainy, a także o stanie polskiego odlewnictwa w odniesieniu do rynku światowego – dodaje. O tym, że wystawa się rozwija świadczy również fakt, iż na wiosnę 2006 roku organizatorzy planują jej eksport
do Kijowa.
Tegorocznym targom METAL patronują zagraniczne organizacje: CAEF (Committee of Associations of European Foundries), Russian Association of Foundrymen oraz Foundry Association of Ukraine. Współorganizatorami targów są: Odlewnicza Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Instytut Odlewnictwa.
Równolegle odbędą się także: IV Wystawa Technologii, Przetwórstwa i Zastosowania Metali Nieżelaznych NONFERMET oraz V Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH – obydwie tematycznie i branżowo ściśle powiązane z targami METAL.
Podczas NONFERMET-u swoje propozycje przedstawią firmy oferujące nowe technologie, nowoczesne maszyny i urządzenia wykorzystywane w odlewnictwie metali nieżelaznych, głównie stopów aluminium i cynku. Organizatorzy spodziewają się ponad 200 wystawców z 20 krajów. NONFERMET to obecnie jedyna impreza targowa w Polsce, poświęconą branży metali nieżelaznych. Nic więc dziwnego, że przyciąga największe krajowe firmy, a także gości zagranicznych, szukających kontaktu z polskimi partnerami. Co roku w halach kieleckich Targów goszczą m.in. przedstawiciele firm z Rosji, Słowenii, Czech, Szwajcarii, Niemiec, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch. Największą grupę wystawców stanowią co roku firmy związane z przetwórstwem aluminium. Zakres branżowy wystawy obejmuje natomiast m.in. górnictwo rud metali nieżelaznych, stopy metali nieżelaznych, topienie stopów metali, piece i materiały wsadowe, wyroby walcowane, wyciskane i ciągnione z miedzi, aluminium, cynku, ołowiu oraz ich stopów, zastosowanie metali nieżelaznych i ich stopów, badania nieniszczące metali. Podczas tegorocznych targów swoje specjalne stoiska grupowe przygotują firmy niemieckie, brytyjskie i słoweńskie.
Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH, organizowane równolegle z METALEM i NONFERMETEM stwarzają natomiast okazję zapoznania się z krajową i zagraniczną ofertą z dziedziny pomiarów, narzędzi, automatyki czy urządzeń ważących. W tym roku Targi Kielce organizują tą niezwykłą wystawę już po raz piąty i mimo iż CONTROL-TECH to targi wyjątkowo specjalistyczne przyciągają przedstawicieli różnych branż. – Najnowsze techniki i metody pomiarowe są niezbędne w funkcjonowaniu praktycznie wszystkich gałęzi przemysłu. A targi CONTROL-TECH stwarzają okazję zapoznania się z bardzo szeroką ofertą firm z branży pomiarów, narzędzi, automatyki czy urządzeń ważących – mówi Joanna Adamczyk, menadżer targów.
Podobnie jak przed rokiem uczestnicy tegorocznych targów zaprezentują m.in.: urządzenia ważące i dozujące, przepływomierze, systemy napędowe, aparaturę do pomiaru energii, wilgotności, temperatury powietrza, pompy dozujące, sprzęt analityczno – laboratoryjny, cyfrowe czujniki i układy pomiaru sił, a także wagi przemysłowe, laboratoryjne, hakowe, systemy zliczania elementów, mikroskopy proste i odwrócone, pomiarowe, wiskozymetry laboratoryjne i przemysłowe, projektory pomiarowe, mikroskopy inspekcyjne i pomiarowe, twardościomierze przenośne i stacjonarne, twardościomierze do gumy i tworzyw sztucznych, gęstościomierze, przyrządy do pomiaru i analizy drgań, oraz laserowego osiowania i ustawiania maszyn. Podobnie jak poprzednim, również tej edycji targów towarzyszyć będą seminaria i dyskusje panelowe.
    www.targikielce.pl, www.metal.targikielce.pl