Wzrost gospodarczy w III kw. trochę wyższy niż w II kw.

    Wiceprezes GUS Halina Dmochowska szacuje, że tempo wzrostu w III kwartale 2005 r. będzie trochę wyższe niż odnotowane w II kwartale 2,8 proc. PKB. 
    "Nie odnotowaliśmy spektakularnych zmian w przebiegu zjawisk gospodarczych, które wskazywałyby na istotną, znaczącą poprawę oceny tempa wzrostu gospodarczego, z pewnością można liczyć, że tempo to będzie trochę wyższe niż w II kwartale" – powiedziała w czwartek  dziennikarzom Halina Dmochowska, wiceprezes GUS.