Optymalizacja kosztów firmy

    Marcin Gwóźdź, wiceprezes ds. sprzedaży w firmie ProCobot

    Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych jest coraz bardziej doceniana, gdyż przedsiębiorcy dostrzegają w nich nie tylko wymierne korzyści. Roboty i automatyka przemysłowa są dla nich szansą na przyszłość i dotrzymanie kroku konkurencji oraz zaspokajanie coraz większych oczekiwań konsumentów. O sukcesie przedsiębiorstwa mówi się wtedy, gdy zachowuje ono płynność finansową, a zyski przewyższają wkład. W osiągnięciu takiego stanu pomagają automatyzacja linii produkcyjnych oraz automatyzacja procesów magazynowych. Automatyzacja linii produkcyjnych jest równoznaczna z pełnym wykorzystaniem możliwości ciągu technologicznego. Oznacza to, że poziom produkcji utrzymuje się na najwyższym możliwym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wyrobów. Równie wydajne są automatyczne systemy magazynowe, które w znacznym stopniu usprawniają i przyspieszają procesy logistyczne. Dzięki nim nie tylko skraca się czas obsługi klienta, ale też obniżają koszty związane z obsługą. Realizacja projektów takich jak automatyzacja transportu wewnątrzzakładowego, stanowisko do paletyzacji czy zrobotyzowana linia montażowa to specjalność firmy ProCobot, która od wielu lat zajmuje się wdrażaniem innowacji tego typu w firmach. Instalacja ok. 350 robotów w ok. 100 firmach pozwoliła zdobyć doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów.