OMRON Electronics – Nowe przekaźniki kontrolne serii K8 (w oprawach o szerokości 22,5 mm)

Nowatorskie funkcje przekaźników w obudowach modułowych DIN o szerokości 22,5 mm gwarantują pewne i dokładne monitorowanie natężenia lub napięcia prądu oraz poziomu cieczy, umożliwiając tym samym: wczesne ostrzeganie o awariach, maksymalizowanie bezawaryjnego czasu pracy oraz zapobieganie uszkodzeniom.
Nowa seria K8 obejmuje: przekaźniki monitorujące natężenie i napięcie prądu jednofazowego, napięcie prądu trójfazowego (K8AB) oraz kondukcyjny regulator poziomu, kontrolujący poziom cieczy (61F-D). Do monitorowania prądu jednofazowego służą modele podnapięciowe i nadnapięciowe (w tym wersja obsługująca także tryby H/HH i L/LL) oraz modele podprądowe i nadprądowe. Do monitorowania prądu trójfazowego służą modele nadnapięciowe i podnapięciowe, a ich warianty umożliwiają także monitorowanie sekwencji faz, utraty fazy i asymetrii napięcia. 
Obszar potencjalnych zastosowań przekaźników serii K8  i regulatorów poziomu 61F-D jest olbrzymi. Typowe zastosowania to np.: monitorowanie napięć generatora, ochrona przed zerwaniem łańcucha  w przenośnikach, sprawdzanie napięcia ogniw bateryjnych, ochrona pomp przed pracą jałową, monitorowanie sekwencji faz lub utraty fazy w systemach zasilania schodów ruchomych oraz monitorowanie poziomu cieczy w zbiornikach.  www.omron.com.pl