Egmont Instruments – Nowe karty kontrolerów ruchu 3mc na PC/104

Nowe kontrolery Millennium firmy Cito Systems oparte są na zaawansowanych, bardzo szybkich układach DSP z filtrami PID, a zostały wykonane z wykorzystaniem technologii SMT  i układów ASIC. Dostępne są w wersjach dla 1, 2 lub 4 osi, dla silników serwoszczotkowych, bezszczotkowych, w wersjach mieszanych dla szczotkowych i bezszczotkowych, a także dla silników krokowych i mikrokrokowych.
Układ DSP umożliwia ustawianie następujących profili ruchu: ze zmiennym przyspieszeniem, trapezowy, prędkościowy i przekładni elektronicznej dla sygnałów wyjściowych, sterujących różnymi silnikami. 64 kB Dual-Port RAM gwarantuje bardzo szybką wymianę danych i przechwytywanie danych  o ruchu, w celu: analizy wydajności systemu, strojenia serwofiltrów i diagnostyki. Kawałki trajektorii ruchu mogą być łączone w ciągłą ścieżkę. Szybki sygnał synchronizacji pozwala na skoordynowaną pracę wielu połączonych modułów.
Sygnały, jakie ma do dyspozycji użytkownik, to: analogowe wyjścia różnicowe +/-10 V lub PWM do sterowań silnikiem, wejścia zwykłe i różnicowe do odczytywania sygnałów z enkoderów przyrostowych i bezwzględnych. Są też: dedykowane wejścia z optoizolacją do krancówek, bazy i funkcji błędów.  www.egmont.com.pl